ادله اثبات دعوی چیست

ادله اثبات دعوا چیست
ادله اثبات دعوا چیست

ادله اثبات دعوی چیست؟ زمانی که فعلی صورت گیرد و مورد شکایت واقع شود، شاکی لازم است اول آن فعل را با دلایلی که در جامعه و قانون مورد قبول است اثبات کند. سپس اگر شاکی نتواند جرمی را که بر شخص یا نهادی وارد کرده است، اثبات کند، اتهام  فاقد ارزش محسوب می گردد. بدین جهت ما در این مطلب قصد داریم، به توضیح اینکه ادله اثبات دعوی چیست بپردازیم.

ادله اثبات دعوی چیست
تعریف قانونی ادله اثبات دعوی

تعریف دلیل طبق ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی:

 دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.

بر اساس ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی:

“هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است”

ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی

به موارد ادله اثبات دعوی در دعوی حقوقی اشاره می نماییم.

1.اقرار

2.سند

3.شهادت

4.امارات

5.قسم

ادله اثبات دعوی در دعاوی کیفری

در خصوص اینکه ادله اثبات دعوی چیست، در زیر به موارد آن در دعاوی کیفری اشاره می نماییم.

1.اقرار

2.شهادت

3.سوگند و قسامه

4.علم قاضی

5.لعان

پس آیا قرار معاینه محل یا کارشناسی و … جزو ادله به حساب نمی آید؟

در ادامه مبحث ادله اثبات دعوی چیست و در پاسخ به سوال بالا باید بگوییم که:

با توجه به ماده 1258 قانون مـدنی دلایـل اثبـات دعـوا از قرار ذیل است:

 1 .اقرار، 2 .اسناد کتبی، 3 .شهادت، 4 .امارات، 5 .قسم

حال؛ وسایل اثبات دعوا عبارتند از تحقیق محلی، معاینه محل وجلـب نظـر کارشـناس. تقاضـای ارجاع امر به کارشناس یا صدور قرار معاینه محل و تحقیق محلی وسایلی است که خواهان به کمک آنها میخواهد ادعای خود را ثابت کند. لکن اطلاعاتی که در نتیجـه ایـن وسـایل تحصیل میشود، اماره قضایی است و دلیل محسوب میشود.

ماده 255 قانون آیین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مؤید همین نظر است.

طبق ماده 255 “:اطلاعـات حاصـل از تحقیـق و معاینـه محـل از امـارات قضـایی محسوب میگردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگـاه یـا مـؤثر در آن باشد”.

همان طور که در قسمت های قبل اشاره داشتیم علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در امور کیفری می باشد.

حال با توجه به اینکه در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد؛

آیا علم قاضی در امور مدنی حقوقی جایگاهی دارد؟

هرچند  قانون مدنی به طور صریح به علم قاضی اشاره ندارد، اما از اماره قضایی می‌توان کاربرد علم قاضی در دعاوی مدنی را نیز برداشت کرد، به گونه ای که نظر به ماده 199 ق.آ.د.م دلایل اثبات دعوی منحصر به آنچه در قوانین کیفری است نمی باشد و علم قاضی با لحاظ ماده مذکور می‌تواند دلیل اثبات حکم قرار بگیرد.

به علاوه هیچ دلیلی حتی اقرار در صورتی که خلاف علم قاضی باشد، قابل ترتیب اثر دادن نیست.

اخبار حقوقی: اصلاحیه آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا