ایرادات در دعاوی کدامند؟

ایرادات در دعاوی
ایرادات در دعاوی

انواع ایرادات در دعاوی

مبحث امروز در این مطلب در خصوص ایرادات وارد در دعاوی می باشد .

این مطلب برای اشخاصی که از این جهت نیازمند آگاهی می باشند مفید است.

در صورتی که در دعاوی مطرح شده از جانب یا بر علیه خود سوالاتی دارید ،

می توانید از طریق شماره ی 021-58784 با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

و تقاضای تعیین وقت مشاوره با وکلای متخصص عدل گر را نمایید.

همراهان گرامی توجه داشته باشید که

مشاوره با وکلا رایگان نمی باشد ،

از طریق تماس تلفنی از روش واریز وجه مشاوره و ساعت مشاوره آگاهی پیدا نمایید.

اکنون می پردازیم به انواع ایرادات قابل طرح دعاوی

ایرادات از جهات مختلف قابل تقسیم بندی می باشند .

با بررسی اجمالی ایرادات ملاحظه می شود که دسته ای از آن ها اگر مورد پذیرش قرار بگیرد باعث می شود دعوا از دادگاه مرجوع الیه به مرجع دیگری احاله شود تا در آن جا مورد رسیدگی قرار بگیرد.

ایراداتی هم در صورت پذیرش بر رسیدگی به ماهیت دعوا ایجاد مانع می نمایند که این مانع می تواند موقتی یا این که مانعی دائمی باشد.

افزون بر این ها ایرادات دیگری در سایر مواد قانون جدید و یا سایر قوانین مورد پیش بینی است که پذیرش آن ها دارای یکی از آثار مزبور است و یا منشا اثر دیگری می باشد.

اکنون می پردازیم به ذکر موردی این ایرادات.

ایرادات در دعاوی
اول : ایراداتی که اثر پذیرش آن ها تغییر مرجع رسیدگی است به شرح زیر می باشند:

1.ایراد عدم صلاحیت ذاتی

2.ایراد عدم صلاحیت نسبی یا محلی

3.ایراد امر مطروح

دوم : ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می نمایند به شرح زیر می باشند:

1.ایراد عدم اهلیت

2.ایراد عدم احراز سمت

سوم : ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می نمایند به شرح زیر می باشند:

1.ایراد عدم توجه دعوا

2.ایراد امر قضاوت شده

3.ایراد بی نفعی خواهان

4. ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا

5.ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا

6.ایراد جزمی نبودن دعوا

7.ایراد به زمان اقامه دعوا

چهارم : سایر ایرادات

توضیح این که افزون بر ایراداتی که در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر ایرادات دیگری در سایر موارد این قانون مورد پیش بینی است که از آن جمله می توان به :

  1. ایراد رد دادرس
  2. ایراد دعوای واهی
  3. ایراد تامین اتباع بیگانه

اشاره داشت.

افزون بر این موارد حتما می بایست توجه داشت که با توجه به مفهوم ایرا می توان نتیجه گرفت که ایراد قابل پذیرش ایرادی نیست که الزاما در قانون آیین دادرسی مدنی صریح مورد پیش بینی باشد.

بلکه هر دفاعی که دارای آثار ایراد باشد ، حتی اگر مستند به سایر مقررات باشد، ایراد محسوب می شود، پس در نهایت مصادیق مورد اشاره جنبه تمثیلی و نه احصایی دارد.

همراهان گرامی عدل گر در صورتی که در دعاوی مطرح شده از جانب یا بر علیه خود سوالاتی دارید ، می توانید از طریق شماره ی 021-58784 با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید و تقاضای تعیین وقت مشاوره با وکلای متخصص عدل گر را نمایید.

پیام بگذارید

X