ترک انفاق

ترک انفاق

در این مطلب در خصوص بررسی جرم ترک انفاق در خدمت شما هستیم.

در عقد دائم پرداخت نفقه به زن بر عهده مرد می باشد.

اما نکته اینجاست که لازمه ی آن تمکین زن می باشد.

این مسئله یکی از مهمترین تکالیف مرد در قبال همسرش می باشد.

البته در قانون افزون بر زوجه پرداخت نفقه به اقارب نیز مورد تاکید است.

گاهی با وجود این که زن از مرد تمکین می نماید اما مرد به تکلیف خود عمل نمی کند.

از این رو در این مطلب در رابطه با جرم ترک انفاق و ضمانت اجرای آن صحبت خواهیم کرد.

ترک انفاق

شرایط تحقق جرم ترک انفاق

بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده برای تحقق جرم ترک انفاق وجود شرایطی نیاز است:

1.استطاعت مالی مرد برای پرداخت نفقه

2.عدم پرداخت نفقه

3.تمکین زن

عدم اسطاعت مالی مرد به علت تنبلی!

اگر عدم استطاعت مالی مرد به جهت تنبلی و کاهلی خود او باشد،باز هم جرم ترک انفاق واقع می شود؟

نظر اکثر فقها بر این است که قانون گذار به عدم استطاعت مالی به طور مطلق اشاره دارد.

یعنی علت عدم استطاعت مهم نیست بلکه آنچه اهمیت دارد این است که مرد تنگ دست باشد حال به هر علتی.

اما

آنچه به عدالت نزدیکتر به نظر می رسد این است که به تنبلی و کاهلی زوج توجه شود.

چه بسا ممکن است مرد عمدا چنین شرایطی فراهم کند تا باعث آزار و اذیت زن بشود.

که در این حالت سوء نیت او محرز و با وجود سایر شرایط جرم ترک انفاق محقق می باشد.

ولی از آن جایی که اثبات این امر دشوار می باشدکه علت تنگ دستی کاهلی مرد می باشد به این نظریه بهایی نمی دهند.

در چه مواردی با وجود عدم تمکین، زن باز هم مستحق نفقه است؟

1.بیماری زوج(ماده 1115 قانون مدنی)

2.عذر موجه و عادت ماهیانه زوجه

3.ضرر بدنی،مالی،شرافتی(1115 قانون مدنی)

4.حق تعیین مسکن جداگانه(1114 قانون مدنی)

5.حق حبس زوجه(1085 قانون مدنی)

ضمانت اجرای ترک انفاق

از آن جایی که حفظ کیان خانواده بسیار حائز اهمیت است، قانون گذار ضمانت اجرای حبس را برای جرم ترک انفاق در نظر گرفت.

طبق ماده 53 قانون حمایت خانواده هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری بیش از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.

آیا شاکی می‌تواند راجع به نفقه ایام گذشته شکایت کیفری مطرح نماید؟

موضوع جرم ترک انفاق «نفقه حال» زوجه است و مطالبه نفقه ایام گذشته که صرفاً واجد ضمانت اجرای حقوقی است، مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *