جرم تخریب و ارکان تشکیل دهنده آن

جرم تخریب و ارکان تشکیل دهنده آن
جرم تخریب و ارکان تشکیل دهنده آن

جرم تخریب و ارکان آن

به طور کلی تخریب به معنی ویران کردن و خراب کردن است و در اصطلاح حقوقی به معنای ویران کردن و خراب کردن اموال می باشد.

با این وجود، قانونگذار این جرم را تعریف نکرد و فقط به ذکر مصادیقی از آن اکتفا نمود.

در رویه قضایی هم تخریب به معنای لطمه زدن عمدی به صورت کلی یا جزئی نسبت به مالی که متعلق به شخصی حقیقی یا حقوقی می باشد، است.

همانطور که از عنوان مطلب مشخص است قصد ما این است به شرح ارکان این جرم بپردازیم.

جرم تخریب از چه ارکانی تشکیل می‌شود؟

1-رکن قانونی

یکی از مهم ترین مواد در خصوص رکن قانونی جرم تخریب اصل 40 قانون اساسی می‌باشد

هیچ‌ کس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌ غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

و اصل 22 قانون اساسی نیز بیان می دارد:

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

تبصره ۱ – اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی‌باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲ [منسوخ ۱۳۹۹/۲/۲۳]- مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.

ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

[اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳]- هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

[اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳]- هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه [و] در صورتی که میزان خسارت ‌وارده یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده ‌محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (‌کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی‌باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ – در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی‌باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲ [منسوخ ۱۳۹۹/۲/۲۳]- مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.

2-رکن مادی

جرم تخریب تنها با وقوع فعل از سوی مرتکب محقق می‌شود و با ترک فعل ممکن نیست.

رکن مادی ، یعنی آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی پیدا می‌کند،و  به ‌عنوان عنصر مادی جرم شناخته می‌شود که مشتمل بر رفتار مجرمانه، موضوع جرم، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است.

3-رکن معنوی

در جرم تخریب افزون بر عمد و قصد در انجام فعل مجرمانه ارتکابی، احراز قصد ایراد ضرر خسارت نیز به دیگری ضروری است.

طرح شکایت جرم تخریب به چه صورت است؟

-تنظیم شکواییه با موضوع جرم تخریب وتقدیم به دادسرا

-ارایه مدارک مربوط به موضوع شکایت

جرم تخریب

 برای طرح شکایت خیانت درامانت چه مدارکی مورد نیاز است؟

1-شهادت شهود مبنی بر تخریب

2- در صورت وجود دوربین در محل استناد به باز بینی آن

3- در صورت حضور کلانتری ، صورت جلسه مربوط

5- تصاویر و مدارک موجود در صورت امکان

6- مدارک شناسایی شاکی

7- سایر دلایل ومستندات

جرم تخریب مثل دیگر جرایم ، باتوجه به قانونی بودن جرایم ومجازات‌ها ، نیازمند تصریح قانون گذار است که موارد آن مورد تصریح است.

توصیه: جهت اثبات جرم و عناصر تشکیل دهنده آن ،

حضور وکیل متخصص جهت هدایت از ابتدای مسیر تا اجرای آن از واجبات امر است.

پیام بگذارید

X