دادخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه

دادخواست نفقه
دادخواست نفقه

این نوشتار توسط وکیل طلاق در مورد دادخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه جهت بالا بردن آگاهی شما بزرگواران می باشد.

طلاق به علت نپرداختن نفقه

بی تردید سخت ترین و مهم ترین دعوای خانوادگی، طلاق از طرف زن می باشد. بر اساس مقررات قانون مدنی و مقررات فقهی، حق طلاق در اختیار مرد می است. و طبق قانون زن فقط با داشتن دلیل موجه و اثبات عسر و حرج می تواند  تقاضای طلاق نماید.

بر اساس قانون مدنی یکی از دلایلی که زن می تواند به استناد آن درخواست طلاق بدهد طلاق به علت عدم پرداخت نفقه می باشد.

مواد قانونی مربوط به دادخواست طلاق به علت عدم پردات نفقه

طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بر گردن شوهر است و تکلیف به پرداخت نفقه از زمان انعقاد عقد نکاح است، به شرط اینکه زن بدون عذر موجه از ایفای وظایف زوجیت امتناع نکند.

در این راستا در صورتی که مردی نفقه همسرش را در صورت تمکین نپردازد، زن می تواند محکومیت شوهر را به نپرداختن نفقه معوقه درخواست نماید.

و این درخواست در قالب دادخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه می باشد.

بنا بر ماده 1129 قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و همچنین عدم توانایی مرد از پرداخت نفقه،

و عدم اجرای حکم توسط شوهر در مرحله اجرای حکم، حق طلاق برای زن ایجاد خواهد شد.

پس زن نباید به طور مستقیم از دادگاه تقاضای طلاق کند. بلکه باید ابتدا نسبت به مطالبه نفقه معوق اقدام نماید .

و  بعد از صدور حکم اگر مرد حکم را اجرا نکند و از دادن نفقه امتناع کند و یا حتی اگر قادر به پرداخت نفقه نباشد،

در اینصورت زن می تواند طبق ماده 1129 قانون مدنی درخواست طلاق بدهد.

بنابراین، از جمله مواردی که زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و به استناد آن و با وجود مخالفت شوهر طلاق گیرد نپرداختن نفقه می باشد.عدم پرداخت نفقه یکی از شروط 12 گانه ای است که باعث ایجاد حق طرح دعوای طلاق به وکالت از زوج در دادگاه خانواده می گردد.

نمونه دادخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه

ریاست محترم دادگاه …..

با سلام

احتراماً به عرض می رساند :

اینجانب به موجب عقدنامه شماره …………..… مورخ ………………… دفترخانه شماره … شهرستان ……………… به عقد دائم ……..  درآمده ام. و صاحب ……….فرزند پسر/ دختر / بدون فرزند می باشیم.

ایشان به مدت ……….  از تاریخ ……… از پرداخت نفقه خودداری نمودند. یا از پرداخت نفقه عاجز می باشد. و به موجب دادنامه شماره ………….…. مورخ ……………… نیز به عدم پرداخت نفقه محکوم گردید. اجراییه به خوانده ابلاغ گردید،  اما تاکنون هیچ اقدامی در جهت پرداخت نفقه انجام نداد. و هم اکنون اینجانب با تقدیم این دادخواست و به استناد ماده ۱۱۱۹ و تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی  و همچنین بند یک شروط ضمن طلاق مندرج در عقد نامه، صدور حکم مبنی بر اجرای صیغه طلاق به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق بنده را تقاضا می نمایم .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا