رباخواری چیست+مجازات قانونی رباخواری 1402

رباخواری چیست
رباخواری چیست

رباخواری چیست+مجازات قانونی رباخواری 1402

رباخواری چیست، بحث امروز ما را تشکیل می دهد و بعد از بحث از رباخواری در مورد مجازات قانونی آن در سال 1402 نیز صحبت می کنیم.

ربا چیست

این واژه به معنای پولی است که طلبکار از بدهکار بابت منافع پول خود می گیرد.

ربا در قرآن کریم بسیار مورد نکوهش قرار می گیرد و به منزله جنگ با خدا و رسول خدا است.

تشبیهی که در قرآن حتی در مورد دزدی و دروغگویی نیز به کار نرفته است.

در آیات دیگری نیز ذکر شده است که

“آن مالی که به دیگران داده اید تا به ازای این اعطا، مال بیشتری به دست آورید، آن مال نزد خدا زیاد نمی شود”

ربا در اسلام و مسیحیت حرام می باشد و در قانون نیز جرم انگاری شده و

مجازات سنگینی دارد چرا که باعث تباهی اموال و جامعه می گردد

ربا به دو دسته قرضی و معاملی تقسیم می گردد.

رباخواری چیست
رباخواری چیست

ربای قرضی چیست

ربای قرضی بدین صورت است که قرض دهنده پول یا جنسی را به قرض گیرنده به شرط زیادی قرض می دهد و

این زیادت حتمـاً لازم نیست که از جنس همـان چیزی باشد که مورد قرض است

بلکه هرچـه را منفعت تلقی شود شامل میشود

به عنوان مثال به نمونه زیر دقت کنید

شخصی از دیگری پول قرض می گیرد و قرض دهنده شرط می کند که به جای مبلغ قرض باید مبلغ بیشتری به او بازگرداند و جهت تضمین این امر قرض گیرنده منزل خود را به طور ساختگی و با مبایعه نامه عادی به نام قرض دهنده می کند و قرض گیرنده نمی تواند اصل پول و سود را بازگرداند و قرض دهنده خانه را می فروشد و تمام مبلغ قرضش را از روی پول منزل بر می دارد؟

آیا این مورد رباخواری است؟

در پاسخ باید بگوییم که این مورد ربا است و اگر قرض دهنده منزل را بفروشد و

اضافه بر مبلغ اصل طلبش چیزی بردارد مرتکب جرم رباخواری شده است که مجازات آن در قانون ایران بسیار سنگین می باشد.

وقت نظارت یعنی چه

ربای معاملی چیست

علاوه بر ربای قرضی ربای معاملی نیز در دین اسلام حرام می باشد ودر قانون مجازات اسلامی نیز جرم انگاری شده است.

ربای معاملی عبارت است از معامله دو کالای مکیل ( کشیدنی) و موزون و همجنس با یکدیگر، همراه با زیادی.

هر دوی رباهایی که به توضیح آن پرداختیم در قانون به قید مجازات سنگین ممنوع شده است

هرچند نمونه اول در جامعه کنونی مصداق بیشتری دارد.

قرار جلب به دادرسی چیست

کیفرخواست چیست و در چه مواردی صادر می گردد

مجازات رباخواری چیست

در مورد مجازات رباخواری باید بدانید که مجازات رباخواری فقط برای ربا گیرنده پیش بینی نشده است بلکه قانون گذار برای محو رباخواری از جامعه هر 3 نفر زیر را مشمول مجازات قرار می دهد

1-شخصی که ربا می دهد

2-شخصی که ربا می گیرد

3-واسطه بین ربادهنده و ربا گیرنده

مجازات های رباخواری نیز به شرح زیر می باشد

1-رد اضافه به صاحب مال

2-6 ماه تا 3 سال حبس

3-74 ضربه شلاق

4-جزای نقدی به میزان مال مورد ربا

جلب متهم بدون احضار

نکاتی در مورد مجازات رباخواری

هرچند این مجازات ها برای شخصی که ربا می گیرد نیز می باشد اما در بسیاری مواقع شخصی که ربا می گیرد( قرض گیرنده)

به علت شرایط حاد و اضطراری که برایش پیش می آید و برای حل مشکلی که دارد مجبور به دریافت ربا است و

قانون گذار این مورد را مدنظر قرار می دهد و

در مواردی برای او تخفیف قائل می شود از جمله مورد زیر:

 اگر ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات معاف می شود.

در مورد مال نیز باید مطلع باشید که در هنگام معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا مصداق مجهول المالک است و در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد.

استثناهای ربا (حیله های شرعی فرار از رباخواری)

از قدیم در کتاب های فقهی و در عرف حیله های شرعی برای فرار از رباخواری وجود داشته است

که شاید در مواردی به شما کمک کند.

مطالب تصادفی

شهادت شهود در دادسرا

صلح عمری چیست

تمدید قراردادهای اجاره در سال 1402

پیام بگذارید

X