طلاق از شوهر زندانی

طلاق از شوهر زندانی

امروز در این نوشتار همراه شما هستیم تا از طلاق از شوهر زندانی سخن بگوییم.

زندگی مشترک پستی و بلندهای زیادی دارد و گاهی شرایط سختی مانند به زندان افتادن همسر اتفاق می‌افتند که یک بحران به حساب می‌آید .

در خصوص مشکل به زندان افتادن همسر که پیامد های زیادی به همراه دارد از جمله مسائل مالی، امکان افسردگی برای زن و فرزندان و….

گاهی طلاق گزینه ای است که زن به ناچار بر می گزیند. و طلاق از شوهر زندانی را مطرح می کند.

از این جهت می گوییم زن چرا که اکثر اوقات مردان به زندان می روند.

مطلب مرتبط: دادخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه

پیش از این که بپردازیم به مبحث طلاق از شوهر زندانی خوب است علت های مختلفی که به استناد آن ها زن می تواند طلاق بگیرد را عنوان کنیم.

علل عمده طلاق از جانب زن
 • مهمترین موضوعاتی که زن به استناد آن ها می تواند طلاق گیرد به شرح زیر می باشد:
 • اعتیاد مضر شوهر
 • نپرداختن نفقه حداقل به مدت  شش ماه.
 • مریضی سخت لا علاج شوهر
 • امراض مقاربتی مرد
 • بچه دار نشدن مرد
 • ترک زندگی توسط شوهر
 • ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول
 • محکومیت شوهر به زندان بالای ۵ سال یا ارتکاب به جرایمی که بر خلاف شان زن می باشد.
 • سو رفتار و سو معاشرت (ضرب و جرح، توهین،… )
 • عدم تهیه مسکن مناسب برای مدت غیر متعارف
 • با شرایطی کراهت شدید زوجه همراه با بذل قسمتی از مهریه
 • بلاتکلیف رها کردن زن
 • نداشتن رابطه جنسی برای مدت غیر متعارف
 • رابطه جنسی غیر متعارف

مطلب پیشنهادی: فسخ ازدواج توسط زن

اکنون می پردازیم به روش طلاق از شوهر زندانی

طلاق گرفتن از شوهر زندانی چطور است؟

طبق قانون و فقه ، طلاق در اصل ابزاری است تحت حاکمیت مرد تا بتواند هر وقت خواست زنش را طلاق بدهد و متارکه کند.

ولی در وقوع طلاق و این که چرا زن مطبه این راحتی که برای مرد ترسیم است نمی تواند طلاق بگیرد ابهام و سوالاتی ایجاد می کند که قطعا قسمتی از ایرادات بجا و تعدادی هم وارد دانسته نخواهد شد.

بر فرض در خصوص طلاق از شوهر زندانی نیز به صرف زندانی بودن نمی توان طلاق گرفت و وجود شرایطی نیاز است.

حتما بخوانید: نفقه چقدر است؟

دریافت نفقه و مهریه از شوهر زندانی ممکن است؟

در ارتباط با مهر باید بگوییم که اصولا هیچ چیز مانع از دریافت مهر توسط زن نیست و زن در صورتی که زوج در زندان باشد هم می تواند صداق خود را دریافت نماید.

در ارتباط با نفقه با فرض اینکه زن، ناشزه نباشد ،اصولا مانعی در دریافت نفقه برای زن وجود ندارد و ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه جنبه کیفری ترک انفاق و حبس دارد.

ولی برای کسی که در زندان است این پیش بینی کارساز نیست و زن باید به تامین نفقه از اموال زوج متوسل گردد.

و در صورت عدم وجود مال و عدم امکان تامین نفقه، این حق برای زن بوجود میاد که درخواست صدور حکم طلاق بنماید .

مطلب پیشنهادی: طلاق گرفتن زن بدون دلیل

مستندات قانونی – طلاق از شوهر زندانی
ماده 1119 قانون مدنی

طرفین عقدازدواج می توانند هرشرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبورنباشد ضمن عقدازدواج یاعقدلازم دیگربنماید مثل اینکه شرط شود هر زمان شوهر زن دیگربگیرد

یادرمدتی معین غائب شود، یاترک انفاق نماید یابرعلیه حیات زن سوءقصدکند یاسوءرفتاری نمایدکه زندگانی آنهابا یکدیگرغیرقابل تحمل شودزن وکیل ووکیل درتوکیل باشد

که بعد ازاثبات تحقق شرط درمحکمه وصدورحکم نهائی خودرامطلقه کند.

ماده 1129 قانون مدنی

درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن می تواندبرای طلاق به حاکم رجوع نماید.

وحاکم شوهر او را مجبور طلاق می نماید.

همچنین است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه .

سوال داری؟ از ما بپرس.

09981288800

1130 قانون مدنی و سخن پایانی در خصوص طلاق از شوهر زندانی

در موارد زیر زن می تواند به حاکم شرع رجوع و تقاضای طلاق کند:

در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ( اصلاحی 8/10/61 )

تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :

1- ترک زندگی خانوادگی از جانب مرد حداقل به مدت 6 ماه متوالی  یا 9 ماه متناوب در مدت 3 سال بی عذر موجه .

2- اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر و یا مبتلا شدنش به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد.

و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم است . در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نکند  یا پس از ترک ، مجددا” به مصرف موارد مذکور روی آورد ، بنا به درخواست زن ، طلاق انجام می شود .

3- محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر .

4- ضرب و شتم یا هر سوء استفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نیست .

5- مبتلا شدن مرد به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند .

 موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر موارد که عسر و حرج زن در دادگاه احراز گردد ، حکم طلاق صادر کند . ( این تبصره در تاریخ 3/7/1379 الحاق گردید )

در صورتی که می خواهید با وکلای با تجربه و متخصص در خصوص طلاق از شوهر زندانی مشورت داشته باشید وکلای عدلگر همراه شما بزرگواران می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *