فروش مال غیر چیست؟

فروش مال غیر چیست

فروش مال غیر چیست؟

در بین انسان ها اغلب اوقات انسان هایی بسیار سودجو وجود دارند که می‌خواهند مسیر صدساله را در یک شب طی کنند.

و برای رسیدن به خواست خود از هر نیرنگی استفاده می کنند، یکی از این حیله ها فروش مال غیر است.

ما در این مطلب قصد داریم به شرح تمام مباحث پیرامون این موضوع بپردازیم و جوانب مختلف آن را بررسی کنیم.

پس از خواندن این مطلب در این خصوص آگاهی کاملی را کسب خواهید کرد.

برای پذیرش دعاوی توسط وکلای متخصص عدل گر می توانید با شماره های موجود در صفحه با ما در ارتباط باشید.

اکنون می پردازیم به این که فروش مال غیر چیست؟

به طور مختصر و مفید می توان گفت فروش مال غیر یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری می باشد

که اگرچه در اصطلاح حقوقی دارای تفاوت با کلاهبرداری است، اما شباهت بسیاری با این جرم دارد. پس قصد ما این است تا در این مقاله قدری بیشتر در این مورد توضیح بدهیم.

فروش مال غیر چیست

قانون فروش مال غیر مصوب ۱۳۰۸

این قانون مشمول ۹ ماده است که در حال حاضر تنها دو ماده اول و هشتم آن کاربردی می باشد:

ماده 1- کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید،

کلاهبردار‌ محسوب و طبق ماده ۲۳۸ قانون عمومی، محکوم می گردد. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.

‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع گردد و تا یک ماه پس از حصول اطلاع، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید،

معاون جرم محسوب خواهد شد.

‌ماده 8- کسانی که معاملات تقلبی مذکور در مواد فوق را به وسیله اسناد، رسمی نموده یا بنمایند،

جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق‌ قوانین مربوط به این موضوع، مجازات خواهند شد.

به طور کلی می توان این تعریف را بیان کرد:

انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (از این حیث عین و منفعت تفاوتی ندارد) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوء نیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر ‌گویند.»

منقول و غیرمنقول بودن آن هم تفاوتی در اصل ماجرا ندارد و در هر دو مورد، این کار جرم است. فروش مال غیر بدون مجوز در حکم کلاهبرداری است.

 و ماهیتی متفاوت از کلاهبرداری اصطلاحی دارند که « توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است.

طبق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است

به نحوی از انحاء عـیناً یا منفـعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند

کلاهبردار محسوب می شود و به مجازات کلاهـبرداری محکوم می خواهد شد.

مطلب تصادفی: شرایط ضبط وثیقه در دادسرا

ارکان تحقق جرم فروش مال غیر چیست؟

  • رکن مادی: اقدام به فروش اموال دیگران بدون مجوز قانونی یا رضایت مالک
  • رکن معنوی: اقدام عمدی و از روی سوء نیت
  • رکن قانونی: ماده مصرح قانونی حاکم بر این اقدام مجرمانه که قانون راجع به فروش مال غیر مصوب 1308 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است.

این جرم می تواند در خصوص مالی که متعلق به غیر باشد اتفاق افتد.

اثبات جرم فروش مال غیر

در این جرم ، ضرر شرط تحقق جرم است یعنی مالک باید متضرر گردد ،

بنابراین باید با سوءنیت انجام و ضرر باید توسط مرتکب به وجود آید و مرتکب آن را با اراده ی خودش انجام بدهد ،

نه بنا به اجبار ، در این صورت می توان جرم انتقال را اثبات و بر علیه مرتکب طرح دعوی نمود.

مجازات فروش مال غیر چیست؟

مجازات فروش مال غیر، همان مجازاتی است که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، برای مرتکبین جرم کلاهبرداری وجود دارد. مستفاد از این ماده، مجازات و حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران، به شرح زیر است:

  • حبس از یک تا هفت سال.
  • پرداخت جزای نقدی، معادل مال دریافتی از در فروش مال غیر.
  • رد مال به صاحب اصلی آن.
  • انفصال از خدمات دولتی، در صورتی که مرتکب، کارمند دولت باشد.

باید در نظر داشت که مجازات فروش مال غیر، در شرایطی که خریدار، از اینکه مال متعلق به غیر است، آگاه باشد،

نسبت به او هم اعمال خواهد شد؛

به عبارتی خریدار، در صورت اطلاع از اینکه مالی که قصد معامله آن را دارد، مال غیر است، مجرم خواهد بود

و به مجازات های بالا، محکوم می گردد.

حتما بخوانید: شکایت از مهندس ناظر

آیا انتقال و فروش مال مشاع از مصادیق فروش مال غیر است؟

مشاع مالی است که چند مالک داشته باشد.

طبق قانون، شرکای مال مشاع، حق ندارند آن را به دیگری انتقال و به فروش رسانند.

فروش مال مشاع دو حالت دارد که حالت نخست آن جرم نیست ولی حالت دیگر آن جرم است.

1- حالت اول این است که شریک به میزان سهم خود از مال مشاع، بدون رضایت شریک یا شرکا، اقدام به انتقال مال به دیگری کند

که در این حالت جرمی متوجه شخص انتقال دهنده نیست.

2- حالت دوم به این نحو است که شریک افزون بر میزان سهم خود، از سهم مشاع شریک یا شرکا بدون رضایت ایشان

از آن مال به دیگری انتقال دهد که از مصادیق جرم انتقال مال غیر است.

فروش مال غیر خودرو

فروش خودرو ، در دسته ی فروش اموال منقول به حساب می آید که در این نوع اموال ، می توان مال را بدون آسیب زدن به اصل آن ، جابجا کرد. اگر خریدار به انتقال مال غیر (خودرو ) آگاه باشد ، او هم معاون جرم محسوب و مجازات می گردد .

مالک خودرو ، نیز تا یک ماه پس از اطلاع از فروش خودروی خود توسط دیگری ، باید با نوشتن اظهارنامه ای ، مالکیت خود را به اطلاع خریدار رساند و اگر چنین نکند ، او هم مجرم خواهد بود.

تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی چیست؟

تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی در این است که در معامله فوضولی، فروشنده قصد اضرار به مالک را ندارد

حتی گاهی قصد او سود بیشتر مالک است.

ولی در انتقال مال غیر فروشنده قصد ضرر زدن به مالک را دارد و با سونیت خود را به عنوان مالک معرفی می نماید

و این دعوا از طریق مراجع کیفری پیگیری می شود و مجازات دارد .

بطلان معامله فضولی

فروش مال غیر توسط ورثه چیست؟

بسیار ممکن است پیش آید که یک یا چند تن از وراث بدون اذن سایرین، اقدام به فروش میراث کنند.

در این صورت با توجه به این که ارکان جرم فروش مال غیر محقق است، می‌توان با شکایت از وراثی که اقدام به فروش ارث نمودند، آنها را محکوم کرد.

خرید ملک ورثه ای و نکات مهم آن

فروش مال غیر و کلاهبرداری

همانطور که ذکر شد، این جرم یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری است که البته همه ارکان کلاهبرداری لزوما در آن موجود نیست.

مثلا عنصر فریب ممکن است در آن نباشد. بنابراین حتی اگر شخصی بدون انجام اعمال متقلبانه، اقدام به فروش مال دیگری کند، این جرم محقق می گردد.

البته ممکن است خریدار ناآگاه به این باشد که مال متعلق به غیر است و فروشنده هم دست به عملیات متقلبانه بزند، که در این صورت، عمل فروشنده مشمول دو عنوان مجرمانه است:

نسبت به مالک، فروش مال غیر و نسبت به خریدار، عمل کلاهبرداری. هرکدام از این افراد در صورت شکایت، باید تحت عنوان خود اعلام شکایت کنند.

مرور زمان تعقیب در جرم فروش مال غیر چیست

مرور زمان، علاوه بر شکایت می تواند شامل تعقیب جرائم موجب تعزیر هم بشود و تعقیب را متوقف کند.

بنابر ماده 105 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد قانونی مذکور در این ماده تعقیب نگردد یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشود.

طبق این ماده در مورد جرائم درجه 5 که فروش مال غیر در این دسته قرار می گیرد، با انقضای 7 سال مشمول مرور زمان می شود.

و طبق بند پ این ماده، اگر از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی، تا 7 سال، اقدامی صورت نگیرد، قرار موقوفی تعقیب برای این جرم صادر خواهد شد.

مرور زمان اجرای حکم در جرم فروش مال غیر

مرور زمان در رابطه با اجرای حکم نیز وجود دارد. طبق ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم در این ماده مشخص است.

طبق بند پ این ماده مرور زمان فروش مال غیر با توجه به اینکه از نوع درجه پنج است، مدت 10 سال در نظر گرفته شده است. به این معنا که اگر در جرم انتقال یا فروش مال غیر بعد از گذشت ۱۰ سال از صدور حکم قطعی، حکم اجرا نشود، مجازات آن دیگر قابل اجراء نخواهد بود و محکوم سلب مجازات خواهد شد و قرار موقوفی اجرای مجازات به دلیل مرور زمان از بابت اجرای حکم برای او صادر خواهد شد.

مزایای شکایت فروش مال غیر توسط وکیل عدل گر

تنظیم شکایت یک امر تخصصی است و بدون مدد گرفتن از خدمت وکلا شکایت تنطیمی ممکن است ناقص یا اشتباه باشد و همین امر باعث ورود خسارت جبران ناپذیر و اتلاف وقت برای شاکی بشود پس بهتر است که کاربران عزیز در تنظیم شکایت خود برای موفقیت بیشتر در دعاوی و دادرسی از خدمت وکلای عدل گر در این زمینه استفاده کنید زیرا این وکلا افزون بر تخصص علمی  و تسلط به قوانین این ، دارای تجربه بالایی در زمینه چنین دعاوی هستند و با مراجع قضایی به خوبی آشنا هستند.

شماره های ما جهت ارتباط با وکیل:

02158784

09981288800

مزایای مهم پیگیری شکایت توسط وکیل عدل گر-فروش مال غیر چیست؟

نیازی به حضور شاکی در محکمه نیست.

مدت زمان تایید جرم فروش مال غیر کمتر است.

در صورتی که فروش مال به دلال باشد وکیل میتواند اموال دلال را هم توقیف کند .

وکیل میتواند برای جبران ضرر و زیان موکل و محکومیت شخص کلاهبردار اقدام کند .

وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام کند و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نیست. (رضایت شاکی فقط باعث تخفیف در مجازات کلاهبردار است و کلا از بین نمی برد.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *