ضبط وثیقه در دادسرا با چه شرایطی انجام می شود+ وکیل متخصص

بازداشت بدهکار با وجود معرفی مال
بازداشت بدهکار با وجود معرفی مال

ضبط وثیقه در دادسرا با چه شرایطی انجام می شود+ وکیل متخصص

ضبط وثیقه در دادسرا موضوع بحث امروز ما است.

در نوشته های قبلی اشاره کردیم که بعد از تفهیم اتهام و انجام تحقیقات لازم و کافی در جهت دسترسی به متهم و حضور به موقع او و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و

تضمین حقوق شاکی برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی یکی از قرارهای زیر را صادر می کنند

تفهیم اتهام یعنی چه

انواع قرارهایی که در قانون مورد اشاره قرار گرفته است

1-التزام به حضور با قول شرف
2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام
3- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
4- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
5- التزام به معرفی نوبه‏ ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
6- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
7- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
8- اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
9- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
10- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

البته تعیین هر کدام از این موارد به دلخواه بازپرس نمی باشد بلکه قوانین بر آن حاکم هستند.

برای مطالعه در مورد این قوانین پیشنهاد می کنیم نوشته زیر را مطالعه بفرمایید.

ضوابط تعیین قرار تامین کیفری در دادسرا و دادگاه

مهم ترین قراری که بازپرس صادر می کند

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که مهم ترین قراری که از بین قرارهای بالا بازپرس نسبت به صدور آن اقدام می کند

قرار قبولی اخذ وثیقه از متهم می باشد.

بعد از قبول وثیقه از سوی بازپرس تعهد سنگینی بر دوش وثیقه گذار قرار می گیرد و

هر زمانی که حضور متهم برای تحقیقات و دادرسی و یا اجرای حکم ضروری باشد باید نسبت به حاضر کردن متهم اقدام کند

البته این مورد نیز به دلخواه بازپرس نمی باشد و بازپرس فقط در موارد ضروری اقدام به درخواست متهم از وثیقه گذار می کند

مثلاً احضار متهم برای اخذ آخرین دفاع ضروری نمی باشد و در صورت عدم حضور متهم بازپرس حق ضبط وثیقه را ندارد.

و در غیر این صورت موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 برای بازپرس می باشد و شما می توانید به سبب تخلف انتظامی از بازپرس شکایت کنید.

شکایت از قاضی پرونده

آخرین دفاع یعنی چه

شرایط ضبط وثیقه

باید توجه داشته باشید که ممکن است وثیقه گذار شخص متهم باشد یا نفری سوم که نسبت به ارایه وثیقه برای

آزادی متهم اقدام کرده است مانند پدر و مادری که سند خانه خود را برای فرزندشان در دادسرا و برای آزادی او به وثیقه می گذارند.

شرایط ضبط وثیقه در هر کدام از موارد بالا متفاوت می باشد.

طبق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری

“متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود.

چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‏ گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد.

در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود.

 دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.
مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‏ های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‏ گذار مسترد می‌شود.”

عذر موجه متهم برای عدم حضور در دادسرا

اعتبار ابلاغ قانونی

البته هر چند در قانون به ابلاغ واقعی اشاره شده است اما اگر بازپرس متوجه شود که متهم یا وثیقه گذار

به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه به هر روشی امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده اند ابلاغ قانونی نیز برای اخذ وثیقه کفایت می کند.

ضبط وثیقه و حضور متهم بعد از موعد

باید بدانید که قانون گذار در شرایطی برای متهم تخفیف قائل شده است و شما می توانید از این تخفیف به نفع خود استفاده کنید.

طبق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری این تخفیف به شرح زیر می باشد.

” در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‏ گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند. در این صورت، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است.

هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسوولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسوولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‏ گذار جدید اقدام می کند.
تبصره ۱- هرگاه متهم یا وثیقه‏ گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تامین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است.

وکیل متخصص ضبط وثیقه

همان گونه که مشاهده می کنید شاید برای مواردی که بیان کردیم هیچ گونه الزام قانونی برای حضور وکیل وجود نداشته باشد

اما احاطه بر ظرایف و جزییات این امور فقط از وکیل متخصص بر می آید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا