قانون دسته چک و آخرین تغییرات در آن

قانون دسته چک و آخرین تغییرات در آن
قانون دسته چک و آخرین تغییرات در آن

قانون دسته چک و آخرین تغییرات در آن

بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود , صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک ( صیاد ) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند . این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی , حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبار سنجی موضوع ماده ( 5 ) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 5/4/1386 یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند ( 21 ) ماده ( 1 ) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی , سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص میدهد . حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد , مشمول این قانون نمیشوند . ظوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک , نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

تبصره 1- بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط , اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار میدهند , مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.
تبصره 2- به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار , بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجراء شدن این قانون , ظوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت موردی برای اشخاص که دسته چک ندارند , به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبار سنجی , رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک , امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود . در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی , صاحب حساب تا زمان پرداخت دین , مشمول موارد مندرج در بندهای ( الف ) تا ( د ) ماده ( 5 ) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک , صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد .
تبصره 3- هر شخص که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع و مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید , به مدت سه سال از دریافت دسته چک , صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد , مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود .

اکنون در اصلاحیه جدید قانون چک گفته شده است که تاریخ سه ساله اعتبار دسته چک حذف شده است و اکنون فرجه و مهلت سه ساله برای اعتبار دسته چک وجود ندارد.

 در رابطه با حمایت از حقوق ذینفعان: چک هایی که میخواهند صادر کنند باید در سامانه ثبت شوند، زمانیکه صادر کننده چک اقدام به صدور چک می کند و چک را تحویل ذینفع می دهد، ذینفع باید استعلام گرفته و تایید کند که ثبت چک برای او انجام شده یا خیر،  و این کار بر عهده ذینفع است و مزیت این کار در این است که صادر کننده چک اگر دارای چک برگشتی باشد نمی تواند چک صادر کند. و یک نکته دیگر این است که چکهایی که در سامانه ثبت نشوند از لحاظ حقوقی در حکم تکه کاغذی بی ارزش هستند. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *