قواعد حقوقی حاکم بر اهدای جنین

قواعد حقوقی حاکم بر اهدای جنین
قواعد حقوقی حاکم بر اهدای جنین

قواعد حقوقی حاکم بر اهدای جنین

در مقاله قبلی بیان کردیم که طبق قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی صلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی

و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از اخذ موافقت کتبی زوجین صاحب جنین

به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام معاینه های پزشکی ناباروری آنها( زوجین یا یکی از آنها) به اثبات رسیده اقدام نمایند.

همچنین اشاره کردیم که متاسفانه بازار غیرقانونی فروش اسپرم و تخمک در شبکه های مجازی به خصوص اینستاگرام داغ است.

در اینجا به چند نمونه از قواعد حقوقی حاکم بر اهدای جنین اشاره می کنیم که ممکن است بین زوجین اهداکننده و اهداگیرنده سبب اختلاف گردد.

قواعد حقوقی حاکم

طبق قانون، زوجین اهدا کننده صاحب جنین شناخته می شوند.

حال اگر اهداکنندگان بعد از مدتی پشیمان شوند و به دادگاه خانواده دادخواست بدهند و خواهان استرداد طفل متولد شده از اهدای جنین شوند دادگاه چه تصمیمی خواهد گرفت؟

در این مورد اداره حقوقی قوه قضاییه طبق نظریه ۱۸۱۸/۹۸/۷ به تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۹ اظهار نظر کرده و مقرر داشته،

قانون گذار با تاثر پذیری از نظرهای فقهای معاصر بین زوجین اهداگیرنده و فرزند متولد شده از اهدای جنین رابطه نسبی قائل نشده است و چنین فرزندی را متعلق به صاحبان اسپرم و تخمک می داند

از سوی دیگر،طبق ماده ۳ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، وظایف و تکالیف زوجین اهداگیرنده جنین و طفل متولد

از لحاظ نگه داری و تربیت و نفقه و احترام مانند وظایف و تکالیف فرزند و پدر و مادر است و به نظر می رسد

اهداگیرندگان جنین طبق این ماده حق حضانت کودک را دارند

و قرابت نسبی میان جنین و زوجین اهداکننده باعث نمی شود که آنها حق داشته باشند نسبت به استرداد طفل اقدام کنند

و واگذاری کودک به هر شخصی ولو صاحبان اسپرم و تخمک تابع مقررات مربوط به سلب حق حضانت از دارنده آن است.

اختلاف زوجین

حال موردی را تصور کنید که میان زوجین اهداگیرنده اختلاف به وجود بیاید

بدین نحو که یکی از زوجین تقاضای حضانت و ملاقات طفل را داشته باشد و طرف مقابل مخالف باشد

آیا شخص مخالف می تواند در دفاع اظهار کند که تو حق حضانت و ملاقات طفل را نداری چون بچه از نطفه تو نیست.

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۱۸۵۶/۹۹/۷ تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۹ اظهار کرده است که اهداگیرندگان هر دو دارای حق حضانت فرزند هستند

و در خصوص حضانت و ملاقات فرزند طبق عمومات قانون مدنی و قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ تصمیم گیری می شود

و صرف اهدایی بودن جنین موجب محرومیت هر یک از زوجین از حقوقی که قانون برای آنها مقرر کرده نیست.

در عمل مشاهده می کنید که قواعد حقوقی حاکم بر اهدای جنین ابهام دارد

و با انجام غیرقانونی این امور امکان دارد که دچار دردسرهای فراوانی شوید که مشورت با وکیل متخصص دعاوی خانواده می تواند از بروز مشکلات در آینده جلوگیری کند.

قادر به مشاهده ابلاغیه های سامانه ثنا نیستید؟

به لینک مقابل مراجعه کنید.https://b2n.ir/a58769

پیام بگذارید

X