نقصان یا زیادت متراژ در پیش فروش آپارتمان

نقصان یا زیادت متراژ در پیش فروش آپارتمان
نقصان یا زیادت متراژ در پیش فروش آپارتمان

نقصان یا زیادت متراژ در پیش فروش آپارتمان

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین به فروش رود اما بعد از معامله مشخص شود که نقصان یا زیادت متراژ دارد

و کمتر یا بیشتر از میزانی است که دو طرف حین معامله توافق کرده اند در این صورت هر کدام از فروشنده یا خریدار حسب مورد اختیار فسخ معامله را دارند.

اگر کمتر از مقدار معین باشد مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت

اگر بیشتر از مقدار معین باشد بایع حق دارد معامله را فسخ کند.

البته مشتری و فروشنده می توانند در خصوص محاسبه زیاده یا نقیصه با یکدیگر تراضی کنند.

قانون ثبت نیز در یک مورد به این موضوع می پردازد

و آن زمانی است که ملک با مساحت معین مورد معامله قرار می گیرد و بعدا مشخص می شود که اضافه مساحت دارد که در شرایطی خریدار حق اصلاح سند خود را دارد. ( ماده ۱۴۹ قانون ثبت)

اما روال در قانون پیش فروش آپارتمان به کلی متفاوت است و اکثر مواردی که قانون گذار مقرر کرده است به نفع پیش خریدار است

به نحوی که در بعضی موارد فقط پیش خریدار حق فسخ معامله را دارد که به آن اشاره می کنیم.

۱-در صورتی که بر اساس صورت مجلس تفکیکی مساحت بناء فقط تا پنج درصد زیادتر بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچ کدام از پیش فروشنده و پیش خریدار حق فسخ معامله را ندارد.

۲-اگر بیشتر از پنج درصد باشد فقط پیش خریدار حق دارد معامله را فسخ کند.

۳-اگر مساحت واحدی که به شخص تحویل شده کمتر از نود و پنج درصد مقدار توافق شده است

باز هم پیش خریدار است که حق انتخاب دارد بدین نحو که می تواند قرارداد را فسخ کند یا خسارت وارده را بر اساس قیمت روز بناء و نظر کارشناسی از پیش فروشنده مطالبه کند.

اولین مشاوره شما به مدت ده دقیقه رایگان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *