کد رهگیری گواهی عدم پرداخت

کد رهگیری گواهی عدم پرداخت
کد رهگیری گواهی عدم پرداخت

کد رهگیری گواهی عدم پرداخت

کد رهگیری گواهی عدم پرداخت موضوع بحث امروز ما است.

در نوشته های قبلی اشاره کردیم که از راه های مختلفی امکان احقاق حق در خصوص چک برگشتی وجود دارد و

قانون گذار در جهت کم کردن آمار چک های برگشتی هم راه حل کیفری و هم راه حل حقوقی و

هم پیگیری از طریق اجرای ثبت را پیش بینی کرده است

بیشتر بخوانید: چک برگشتی

افزون بر این موارد راه حل دیگری را نیز در ماده 23 قانون جدید صدور چک با عنوان اجراییه مستقیم پیش بینی کرده است

که البته مستلزم رعایت قواعدی از جمله اختصاص کد رهگیری به گواهی عدم پرداخت می باشد

کد رهگیری گواهی عدم پرداخت
کد رهگیری گواهی عدم پرداخت

ماده 4 قانون صدور چک و لزوم اخذ کد رهگیری

طبق ماده 4 قانون قانون صدور چک که در سال 1397 تغییر پیدا کرد هرگاه وجه چک به علتی پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و

 با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و

نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید.

 به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ملاحظه می کنید که احقاق بسیاری از حقوق شما در خصوص چک با اخذ کد رهگیری مرتبط می باشد

و در صورت عدم اخذ کد رهگیری از بسیاری از راه حل های قانونی محروم می شوید

حتما بخوانید: مغایرت میان تاریخ سامانه صیاد و لاشه چک

کد رهگیری برای چک های قدیمی

استفاده از این ظرفیت های قانونی که به آن اشاره کردیم حتی در خصوص چک های قدیمی کد رهگیری دار نیز امکان پذیر می باشد

یعنی با اینکه چک قدیمی است و صیادی نمی باشد در صورت اخذ کد رهگیری می توانید از امتیاز اجراییه مستقیم و

نقد شدن سریع چک های برگشتی بهره مند شوید

طبق نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه چک های سابق الصدور که از سوی بانک کد رهگیری برای آنها تعریف می شود نیز قابلیت صدور اجراییه طبق ماده ۲۳ قانون جدید را دارند

چک صیادی

نکته

نقد شدن سریع چک های برگشتی و وصول سریع مطالبات چیزی است که همه خواهان آن هستند

اما بدون کد رهگیری این امر امکان پذیر نیست

پس هنگام مراجعه به بانک حتما از بانک درخواست کنید که در برگه گواهی عدم پرداخت حتما نسبت به درج کد رهگیری اقدام کند

چرا که بانک ها از تاریخ تصویب اصلاح جدید قانون چک موظف به اختصاص دادن کد رهگیری به هر برگه گواهی عدم پرداخت می باشند و

اگر بانکی از این امر امتناع کند یا به اشتباه به گواهی عدم پرداخت کد رهگیری اختصاص ندهد مسئول تضییع حق شما خواهد بود و شما می توانید از بانک مزبور شکایت کنید.

اگر این کد در گواهی نامه عدم پرداخت درج نگردد دادگاه نسبت به صدور اجراییه اقدام نخواهد کرد و

امکان دارد احقاق حق تان از طریق دوایر اجرای ثبت نیز با مانع رو به رو شود

چرا که همان طور که مشاهده کردید به گواهی فاقد کد رهگیری نه در مراجع قضایی و نه در مراجع ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود

مطالب تصادفی

تایید فسخ معامله

استرداد ثمن معامله

ابلاغیه الکترونیکی سامانه ثنا

پیام بگذارید

X