شرایط تغییر سن در شناسنامه
حقوقی

شرایط تغییر سن در شناسنامه

تغییر سن در شناسنامه یک اقدام استثنایی می باشد و این مسئله تنها زمانی امکان دارد که برای اثبات ادعای شخص مدعی شواهد و دلایل کافی و محکمه پسند وجود داشته باشد…

ادامه مطلب »
کیفری

فوت متهم و ارتباط آن با قرار موقوفی تعقیب

در جهان امروز محکوم و مجازات کردن مختص انسان های زنده است
و تعقیب یا مجازات اجساد ، ارواح ، حیوانات و اشیاء، بی معنا و عبث می باشد.
بنابر این به محض اطلاع و اطمینان از فوت متهم مرجع تعقیب کننده مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است.

ادامه مطلب »
تقسیم ملک مشاع
ملکی

تقسیم ملک مشاع

تقسیم ملک مشاع تقسیم ملک مشاع، موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم. قدیمی ها در نکوهش و مذمت شراکت ضرب المثل هایی دارند که به جنبه هایی از حقیقت شراکت اشاره می کند مثلاً می گفتند “شراکت اگر خوب بود

ادامه مطلب »
دفاع از کیفرخواست
کیفری

دفاع از کیفرخواست

دفاع از کیفرخواست در محضر دادگاه یکی از وظایف دادستان است و در عمل این امر به احدی از دادیاران تفویض می گردد.
ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این خصوص بیان می دارد:
در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفر خواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لیکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.

ادامه مطلب »

فسخ قرارداد بدون مراجعه به دادگاه

فسخ قرارداد بدون مراجعه به دادگاه فسخ قرارداد بدون مراجعه به دادگاه موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم. اگر در حال مطالعه این مطلب می باشید حتماً می خواهید پاسخ این سوال را دریافت کنید که آیا فسخ قرارداد بدون

ادامه مطلب »
قراردادهای باطل و قابل ابطال
عقود و معاملات

قراردادهای باطل و قابل ابطال

معامله ی قابل ابطال معامله ی صحیحی است که ممکن است در نتیجه ی اراده ی صریح یا ضمنی هر یک از طرفین معامله یا شخص ثالث یا به تقاضای هر کدام از آن ها و به موجب رای دادگاه باطل شود.
پس معامله ی قابل ابطال ، تا زمانی که ابطال نشود ، صحیح می باشد و دارای آثار حقوقی است.
اما معامله ی باطل به عقدی می گویند که

ادامه مطلب »
شکایت کیفری چک
دیگر موضوعات

حق داشتن وکیل در دادسرا

حق داشتن وکیل در دادسرا حق داشتن وکیل در دادسرا، موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم. وکیل در لغت نامه به معنای مباشر و کارگزار و کسی که شخص انجام کارهای خود را به او واگذار می کند می باشد.

ادامه مطلب »
تهیه مسکن مناسب از جانب مرد
خانواده

تهیه مسکن مناسب از جانب مرد

این مطلب پیرامون مباحث مربوط به الزام زوج به تهیه مسکن مناسب می باشد.
در توضیح این موضوع لازم است تا به متن برخی مواد قانون مدنی اشاره نماییم.
زیرا با توجه به این مواد حق مطلب به درستی ادا خواهد شد.

ادامه مطلب »

جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیررشید

جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیررشید جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیررشید، موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم. متاسفانه این روزها این واژه ها و کلمات زیاد به گوش مان می خورد که مادرم را برد

ادامه مطلب »