آیا ثبت نام تاجر در «دفتر ثبت تجاری» الزامی است ؟

مشاوره حقوقی : 789 57 886 - 021