برچسب: سند گرفتن برای ملک قولنامه ای

خلع ید با سند عادی
الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای

الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای موضوع بحث امروز ما است. نقل و انتقال ملک در کشور ما اصولاً از طریق قولنامه و مبایعه نامه صورت می گیرد و مردم

ادامه مطلب »