شکایت از مهندس ناظر

کلاهبرداری در معامله

مراجع صالح جهت طرح شکایت از مهندس ناظر کدامند؟ مجازاتهای انتظامی آن ها چیست؟ دلیل اصلی محکومیت‌های قضائی و انتظامی مهندسان که باعث شکایت از مهندس ناظر ساختمان، طراح و مجری می‌شود چه می باشد؟ بررسی ورود خسارت مالی و جانی به اشخاص ثالث در اثر تقصیر مهندس ناظر. مواردی که نام برده شد مواردی […]