عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر
09981288800
02158784
جردن-بلوار ستاری-پلاک ۳ –واحد ۱۸
عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر

شکایت از همسایه مزاحم

شکایت از همسایه مزاحم

شکایت از همسایه مزاحم

شکایت از همسایه مزاحم امروز در خصوص مطلب شکایت از همسایه مزاحم در خدمت شما هستیم. این روزها تغییر سبک زندگی و ساخت و ساز بافت شهری باعث رشد آپارتمان نشینی شده است. به تبع آن حریم شخصی و آزادی های افراد محدود تر گردیده است. همین امر حقوق و…
ادامه مطلب
X