عفو ، عفو عموی ،عفو خصوصی

عفو عمومی و خصوصی

عـــفـو: در اصطلاح حقوق کیفری ، عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری، مجلس قانون گذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد . عـــفـو اعطای عفو بر حسب مراجع اعلام کننده…
ادامه مطلب
X