آدرس دادگاه خانواده

دادگاه خانواده
دادگاه خانواده

آدرس دادگاه خانواده در تهران:

تهران به دلیل وسعت و جمعیت آن دادگاه های خانواده متفاوتی دارد و هر دادگاهی که نزدیک به نشانی اعلامی زن باشد صالح به رسیدگی است با توجه به این که نشانی زن در کدام منطقه شهرداری واقع است  به دادگاه  مربوط به آن حوزه پرونده ارجاع می گردد.

توجه نمایید که پنجشنبه ها دادگاه خانواده تهران تعطیل می باشد.

ساختار و آدرس دادگاه خانواده

بر اساس ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی ، ساختار دادگاه خانواده مشخص شده است . هر دادگاه خانواده از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شود . قضات دادگاه های خانواده می بایست متاهل بوده و حداقل چهار سال سابقه کار قضایی داشته باشند . هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی می کند و احکام توسط رئیس دادگاه یا عضو علی البدل پس از مشاوره با مشاوران قضایی صادر می شود .

و بر اساس ماده دوم قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد . قاضی مشاور بایستی ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل درباره موضوع دعوا اظهارنظر و در پرونده درج کند . قاضی انشا کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر او مخالف باشد ، با ذکر دلیل آن را رد کند .

تبصره دوم این ماده نیز قوه قضاییه را موظف نموده است که ظرف مدت 5 سال نسبت به تامین قاضی مشاور زن برای دادگاه های خانواده اقدام کند و در طول این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد واجد صلاحیت استفاده کند .

آدرس مجتمع‌های قضایی دادگاه‌های خانواده تهران

۱- مجتمع قضایی خانواده ۱

اتوبان شهید محلاتی، نبرد جنوبی، جنب آتش نشانی و شهرداری

شماره تلفن: ۹-۳۳۰۰۹۱۱۳ _ ۳۳۰۰۹۱۲۹ _۳۳۰۰۴۱۴۰

مناطق تحت پوشش: ۱۹،۱۷،۱۶،۱۵،۱۴،۱۲،۱۱،۱۰

۲- مجتمع قضایی خانواده شماره ۲

ضلع شمال شرقی میدان ونک، کوچه شهید مسعود صانعی

مناطق تحت پوشش:۶،۳،۲،۱

۳- مجتمع قضایی شهید صدر

خیابان شیخ بهائی، خیابان ۱۲ متری اول

شماره تلفن: ۹-۸۸۷۵۰۰۲۲ _۸۸۷۵۹۷۸۰ _۸۸۷۵۹۷۸۲

مناطق تحت پوشش: منطقه ۷

ادامه آدرس دادگاه خانواده

۴- مجتمع قضایی شهید باهنر

فلکه چهارم تهران پارس، تقاطق خیابان شهید باقری و خیابان شهید عباسپور

مناطق تحت پوشش: ۴-۸-۱۳

۵- مجتمع قضایی شهید مفتح

شهر زیبا، خیابان مخابرات، میدان الغدیر، پشت کانون اصلاح و تربیت

مناطق تحت پوشش: ۲۲،۲۱،۹،۵

شماره تلفن: ۵-۴۴۳۳۹۷۰۰_۴۴۳۳۹۶۳۰ دفتر کل:۴۴۳۳۹۶۳۲

شماره نمابر: ۴۴۳۳۹۶۳۱

۶- مجتمع قضایی شهید مطهری

یافت آباد، میدان معلم، جنب خیابان حیدری شمالی

مناطق تحت پوشش: ۱۸

پیام بگذارید

X