آگهی مزایده

آگهی مزایده
آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مزایده موضوع بحث امروز ما است و در مورد تمامی مباحث مهم مربوط به آگهی مزایده صحبت می کنیم.

مزابده یعنی در معرض فروش گذاشتن چیزی به نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتری پیشنهاد کرد مال به او فروخته شود

طبق قانون تنها راه فروش اموال توقیفی مزایده است

و فروش اموال از طریق مزایده امتیازهای زیادی دارد از جمله:

امتیازهای مزایده

1-در مزایده رقابت میان شرکت کنندگان جاری است و این فضای رقابت باعث می شود مال محکوم علیه به قیمت بالاتری به فروش برود و این روند به نفع محکوم علیه است

2-قوانین سخت مزایده سبب می شود که مردم نیز به خرید مال از طریق مزایده اعتماد پیدا کنند البته یکی از خطراتی که در خرید مال از طریق مزایده وجود دارد بحث ابطال مزایده می باشد که در ادامه به آن می پردازیم

با ما در ارتباط باشید

021-88657789

021-58784

0998-1288800

قوانین فروش مال در مزایده

همان گونه که گفتیم مزایده باید تحت قوانین بسیار سختی برگزار گردد تا مردم بتوانند به آن اعتماد پیدا کنند چرا که در غیر این صورت پول می دهند و در معرض خطر ابطال مزایده نیز قرار می گیرند

در قانون به صورت دقیق به نحوه فروش مال منقول و غیر منقول از طریق مزایده اشاره شده است و می توانیم بگوییم که در این زمینه قوانین کامل و جامعی وجود دارد

یکی از قوانین مزایده که بسیار مهم و اساسی است بحث آگهی مزایده می باشد چرا که طبق قانون فروش اموال توقیفی از طریق مزایده صورت می گیرد و آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.

نشر آگهی به اندازه ای مهم می باشد که عدم انتشار آن می تواند موجب موجبات ابطال مزایده را فراهم بیاورد.

روزنامه محلی

همان گونه که بیان کردیم و همچنان نیز معتبر می باشد نشر آگهی در یکی از روزنامه های محلی مدنظر می باشد و اگر آگهی مزایده در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار چاپ گردد

از موجبات ابطال مزایده است.

البته محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید.

مواردی که باید در آگهی درج شود به شرح زیر می باشد

آگهی اموال منقول

۱ – نوع و مشخصات اموال توقیفی.
۲ – روز و ساعت و محل فروش.
۳ – قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

وکیل متخصص ابطال مزایده
آگهی اموال غیر منقول

۱ – نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
۲ – محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
۳ – تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
۴ – تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
۵ – تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.
۶ – تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند مثلاً اگر ملک دارای توقیف مقدم می باشد

یا در اجاره مستاجر می باشد باید در آگهی مزایده به آن اشاره شود.
۷ – قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
۸ – ساعت و روز و محل مزایده.

در مورد ملک و اموال غیر منقول نکته دیگری که باید مدنظر قرار بگیرد الصاق آگهی مزایده در محل ملک می باشد.

آیا آگهی کاغذی در مزایده اجباری است

با توجه به از رونق افتادن روزنامه های کاغذی بسیاری از ما سوال می کنند که آیا آگهی مزایده همچنان باید به صورت کاغذی منتشر شود یا نه؟

در پاسخ باید بگوییم هرچند بعضی اشخاص در جهت نشر آگهی الکترونیکی استدلال هایی می کنند و بعضی از شعب اجرای احکام

آگهی مزایده را در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار می دهند اما همچنان آگهی کاغذی در روزنامه محلی اجباری است.

پیام بگذارید

X