آگهی مزایده

آگهی مزایده

 

 

 

آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مزایده موضوع بحث امروز ما است و در مورد تمامی مباحث مهم مربوط به آگهی مزایده صحبت می کنیم.

مزایده یعنی در معرض فروش گذاشتن چیزی به نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتری پیشنهاد کرد مال به او فروخته شود

طبق قانون تنها راه فروش اموال توقیفی مزایده است

به لحاظ حقوقی، مزایده نوعی بیع ( خرید و فروش) تشریفاتی است.

به عبارت دقیق تر، صحت مزایده وابسته به تشریفات است و اگر آن تشریفات رعایت نشود مزایده با خطر ابطال و بی اعتباری رو به رو می گردد.

تشریفات مزایده در قانون پیش بینی شده است که بعضی از آنها مربوط به قبل از مزایده و بعضی مربوط به هنگام برگزاری مزایده است از جمله:

1-ارزیابی اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری

2-امکان بازدید شرکت کنندگان در مزایده از اموال مورد مزایده

3-ممنوعیت شرکت بعضی اشخاص در مزایده، مثلاً در مزایده ای که در اجرای احکام یا اداره ثبت برگزار می گردد اشخاصی که در امر فروش مباشرت دارند حق شرکت در مزایده را ندارند.

4- فروش باید در روز و ساعت مقرر برای مزایده انجام شود.

5-اشخاصی که مباشر مزایده هستند باید از تبانی شرکت کنندگان در مزایده جلوگیری کنند.

6-نماینده دادسرا باید در مزایده حضور داشته باشد.

7-نباید بدون وجود مانع قانونی، کسی را از شرکت در مزایده منع کنند.

یکی از مهم ترین قوانین مزایده که امروز، مدنظر ما است آگهی مزایده است.

چه در قانون اجرای احکام مدنی که ناظر بر مزایده هایی است که بر اساس حکم قطعی دادگاه انجام می شود و چه در مزایده هایی که از طریق اداره ثبت و دوایر اجرای ثبت صورت می گیرد،

قانون گذار به لزوم آگهی مال منقول و غیر منقول اشاره کرده است و مواردی که باید در آگهی درج شود را نیز مشخص کرده است که در ادامه به آن می پردازیم

اما قبل از آن شاید از ما سوال بپرسید که چرا قانون گذار این همه تشریفات برای مزایده مقرر کرده است؟ از جمله همین آگهی مزایده.

در پاسخ باید بگوییم که علت این همه تشریفات برای مزایده و پیش بینی مزایده برای فروش اموال توقیفی، امتیازهایی است

که مزایده در مقایسه با سایر راه ها دارد.

فروش اموال از طریق مزایده، به علل زیر است.

امتیازهای مزایده

1-در مزایده رقابت میان شرکت کنندگان جاری است و این فضای رقابتی باعث می شود مال محکوم علیه به قیمت بالاتری به فروش برود و این روند به نفع محکوم علیه است

2-قوانین سخت مزایده سبب می شود که مردم نیز به خرید مال از طریق مزایده اعتماد پیدا کنند چرا که یکی از خطراتی که در خرید مال از طریق مزایده وجود دارد بحث ابطال مزایده می باشد

که البته اگر تمامی این تشریفات از سوی مسئولان برگزاری مزایده به دقت رعایت شود خطر بی اعتباری مزایده بسیار کم می باشد.

قوانین فروش مال در مزایده

آگهی مزایده را با مبحث قوانین فروش مال در مزایده ادامه می دهیم.

همان گونه که گفتیم مزایده باید تحت قوانین بسیار سختی برگزار گردد تا مردم بتوانند به آن اعتماد پیدا کنند

چرا که در غیر این صورت پول می دهند و در معرض خطر ابطال مزایده نیز قرار می گیرند

در قانون به صورت دقیق به نحوه فروش مال منقول و غیر منقول از طریق مزایده اشاره شده است و می توانیم بگوییم که در این زمینه قوانین کامل و جامعی وجود دارد

یکی از قوانین مزایده که بسیار مهم و اساسی است بحث آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول می باشد

چرا که طبق قانون فروش اموال توقیفی از طریق مزایده صورت می گیرد و آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.

نشر آگهی به اندازه ای مهم می باشد که عدم انتشار آن می تواند موجب موجبات ابطال مزایده را فراهم بیاورد.

مزایده در هر کجا که برگزار شود، در اجرای احکام مدنی یا اداره ثبت یا دوایر اجرای ثبت مستلزم آگهی اموال توقیفی است.

آگهی اموال در قانون اجرای احکام مدنی

در قانون اجرای اجرای احکام مدنی مقررات آگهی این گونه است که اموال منقول و غیر منقول باید آگهی شوند

و آگهی علاوه بر انتشار در روزنامه، در قسمت اجرا و محل فروش نیز نصب شود و اگر به هر علتی، تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند باید مجدداً آگهی شود.

در آگهی اموال منقول و غیر منقول باید به نکات زیر اشاره شود.

آگهی اموال منقول

۱ – نوع و مشخصات اموال توقیفی.
۲ – روز و ساعت و محل فروش.
۳ – قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

آگهی اموال غیر منقول

۱ – نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
۲ – محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
۳ – تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
۴ – تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
۵ – تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.
۶ – تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند مثلاً اگر ملک دارای توقیف مقدم می باشد

یا در اجاره مستاجر می باشد باید در آگهی مزایده به آن اشاره شود.
۷ – قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
۸ – ساعت و روز و محل مزایده.

در مورد ملک و اموال غیر منقول نکته دیگری که باید مدنظر قرار بگیرد الصاق آگهی مزایده در محل ملک می باشد.

آگهی مزایده در اداره ثبت

مزایده در اداره ثبت نیز تابع همان تشریفات سخت و پیچیده است و مفاد آگهی تقریبا همان است که در بالا به آن اشاره کردیم.

اما مقررات جدید در این مورد حاکم است که در سال 1398 به تصویب رسید بدین صورت که

“آگهی مزایده در یک نوبت در سایت آگهی‌ های سازمان ثبت و یکی از روزنامه‌ های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص سازمان منتشر و نسخه ‌ای از آن تهیه و در محل وقوع مال و محل مزایده و تابلو اعلانات اداره ثبت اسناد محل الصاق می ‌شود.

 فاصله بین انتشار اگهی در سایت سازمان تا روز مزایده نباید کمتر از 10 روز و بیشتر از 20 روز باشد. به محض انتشار آگهی مزایده در سایت، نسخه‌ ای از آگهی مزایده صرفاً جهت اطلاع به متعهد و متعهدله ابلاغ می‌ شود.
درج آگهی در سایت آگهی ‌های سازمان ثبت به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است.”

مطلب تصادفی: شرایط جدید رفع سوء اثر از چک برگشتی

 

 

آیا آگهی کاغذی در مزایده اجباری است

با توجه به از رونق افتادن روزنامه های کاغذی بسیاری از ما سوال می کنند که آیا آگهی مزایده همچنان باید به صورت کاغذی منتشر شود یا نه؟

در پاسخ باید بگوییم هرچند بعضی اشخاص در جهت نشر آگهی الکترونیکی استدلال هایی می کنند و بعضی از شعب اجرای احکام

آگهی مزایده را در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار می دهند اما همچنان آگهی کاغذی در روزنامه محلی مطابق قانون، اجباری است.

البته به نظر می رسد با توجه به آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی و

دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، اکثر قضات انتشار الکترونیک آگهی را کافی می دانند و عملاً نشر آگهی در روزنامه محلی منتفی است

 و نمی تواند مبنای ابطال مزایده قرار بگیرد و کمتر قاضی است که به این علت حکم به ابطال مزایده بدهد.

وکیل متخصص ابطال مزایده

سوال های کوتاه

انتشار آگهی در فرایند مزایده چقدر مهم است؟

بسیار مهم و حتما باید قبل از مزایده اموال منقول و غیر منقول آگهی گردد.

آیا آگهی نکردن اموال می تواند باعث ابطال مزایده گردد؟

بله در شرایطی این امر امکان پذیر است.

آیا آگهی مزایده باید در روزنامه محلی یا کثیر الانتشار صورت بگیرد یا آگهی الکترونیک کافی است؟

در حال حاضر با توجه به رویه ای که وجود دارد به نظر می رسد آگهی الکترونیک کفایت می کند و کمتر قاضی وجود دارد که به این علت حکم به ابطال مزایده بدهد.

آیا دفتر وکالت شما در زمینه مزایده پرونده قبول می کند؟

دفتر وکالت ما در این زمینه متخصص و دارای تجربه 20 ساله می باشد.

اما در نظر داشته باشید ارایه مشاوره در پرونده به معنای قبول پرونده شما نمی باشد و دفتر وکالت ما با بررسی شرایط از هر چند نفر که به آنها مشاوره می دهد یک کدام از پرونده ها را قبول می کند

 چرا که با تعهد به موازین وکالتی بسیار واقع بینانه با پرونده برخورد می کند و فقط پرونده هایی منجر به عقد قرارداد و پذیرش پرونده می شود که احتمال زیاد پیروزی آنها وجود دارد.

شماره های ما برای برقراری ارتباط و اخذ مشاوره تلفنی یا حضوری:

021-58784

021-88657789

0998-1288800

آدرس ما: جردن-بلوار ستاری-پلاک 3-واحد 18

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *