اثر حکم موت فرضی

اثر حکم موت فرضی
اثر حکم موت فرضی

در این مطلب در خصوص اثر حکم موت فرضی برای شما سخن خواهیم گفت.

در صورتی که نیاز به مشورت با وکیل دارید از طریق شماره های موجود در سایت با ما در ارتباط باشید.

هنگامی که شخصی برای مدت زیادی در محل اقامت خود حضور ندارد و هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست، او را غایب می دانیم.

بعد از گذشت مدتی در حدود چند سال، در صورتی که امیدی به بازگشت او نباشد و دادگاه تشخیص دهد که احتمالا چنین شخصی فوت کرده است، می‌توان از دادگاه صالح خواست که حکم موت فرضی او را صادر کند.

شرایط صدور حکم موت فرضی چیست؟

درخواست از سوی اشخاص ذینفع در قانون امور حسبی؛ که عبارت اند از :

ورثه، وصی و موصی له که می توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی نمایند ولی طلبکاران غائب چنین حقی را نخواهند داشت.

  • گذشت مدت متعارف
  • سه بار نشر آگهی
  • گذشت یکسال از آخرین نشر آگهی
تقدیم دادخواست صدور حکم موت فرضی به دادگاه :

دادخواست حقوقی به خواسته صدور حکم موت فرضی باید به صورت کتبی و حاوی مشخصات غایب, تاریخ غیبت شخص و دلایلی که بر حسب آن متقاضی خود را محق میداند، باشد دلایل و اسنادی که طبق استناد به آن ها بشود این امر را محقق ساخت باید پیوست دادخواست شود.

تمام شرایط عنوانی طبق مواد ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون امور حسبی است.

اثر حکم موت فرضی
صدورحکم موت فرضی درصلاحیت کجاست؟ وبه طرفیت چه کسانی اقامه می شود؟

دادخواست موت فرضی در دادگاه خانواده و در بخش رسیدگی به امور محجورین و افراد مفقودالاثر بررسی می شود.

این دادخواست از طرف ذی نفع و به طرفیت وراث و دادستان تنظیم می گردد.

و باید در دادگاهی اقامه بشود که به عنوان محل زندگی و اقامتگاه غایب مفقودالاثر است.

لازم به ذکر است که رسیدگی به این پروسه 14 الی 18 ماه به طول می انجامد.

مطلب تصادفی: دادخواست ابطال سند رسمی انتقال ملک

اثر حکم موت فرضی بر نکاح چیست؟

مهمترین مسئله ای که در مورد غایب مفقودالاثر مطرح می گردد رابطه زوجیت و تعیین تکلیف آن در خصوص همسر او است. در این مورد قانون عنوان می دارد.

اگر تا چهار سال از شخص هیچ خبری دریافت نشود زن می توان در دادگاه خانواده درخواست صدور حکم موت فرضی داد.

دادگاه این درخواست را بررسی می کند و پس از آگهی این امر در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، یکسال فرصت برای احتمال بازگشت غایب در نظر می گیرد.

اگر غایب در این زمان رجوع نکرد همسر او را طلاق می دهد و زن ملزم است عده وفات نگهدارد.

بعد از اتمام عده، زن می توان مجددا ازدواج کند.

مطلب پیشنهادی: دادخواست تامین دلیل

اثر صدور حکم موت فرضی در امور مالی

بعد از صادر شدن حکم موت فرضی ، اموال غایب به تصرف قطعی وراث در می آید و ورثه مالک این اموال شناخته خواهند شد .

پس ، می توانند در این اموال هر تصرفی بنمایند .

اما مسئله زمانی بوجود می آید که بعد از گذشت مدتی ، غایب بازگردد .

در این حالت طبق ماده 1027 قانون مدنی ” چیزی را که از اعیان یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد دارند ” .

اما مسئولیتی برای بازپرداخت اموالی که از دست رفتند ندارند .

برای مثال در صورتی که منزل غایب را بفروشند و پول آن را خرج کنند در مقابل آن مسئولیتی نخواهند داشت .

زیرا که به موجب قانون مالک آن اموال هستند.

اما اگر خود آن مال موجود باشد ، باید به او باز گردد .

اثر صدور حکم موت فرضی در امور غیر مالی

افزون بر تاثیر حکم موت فرضی بر امور مالی شخص که منجر به مالکیت ورثه نسبت به اموال و دارایی های شخص می شود ،

این سوال را مطرح می کند که در صدور حکم موت فرضی در امور غیر مالی او هم تاثیری دارد یا خیر .

در بعضی از کشورها صدور حکم موت فرضی در مورد طلاق همسر تاثیرگذار است .

یعنی با صدور حکم موت فرضی نکاح وی نیز منحل می گردد.

اما در حقوق ایران این چنین مطلبی در قانون نیست .

مطابق مقررات فقهی نیز هرگاه مرد مال و اموالی داشته باشد تا بتوان نفقه زن را از آن محل پرداخت کرد ، لازم است تا زن منتظر بماند . اما در صورتی که پس از چهار سال انتظار خبری از مرد نرسید ، زن می تواند به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست طلاق بدهد . در چنین حالتی که مرد غایب مفقودالاثر باشد ، حاکم زن را طلاق می دهد و زن باید عده وفات نگه دارد.


آدرس شوراهای حل اختلاف تهران

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا