احضار متهم

احضار متهم

احضار متهم

احضار متهم موضوع بحث امروز ما است.

به شخصی که مشکوک به ارتکاب جرم می باشد متهم می گویند و احضار و جلب و تحقیق از او تابع قواعد خاصی می باشد

البته تا زمانی که رای قطعی بر مجرمیت و گناهکاری او صادر نگردد در پناه اصل برائت قرار دارد

به عبارت دیگر تا قبل از اثبات اتهام با دلایل کافی نمی توانیم شخص را مجرم تلقی کنیم حتی اگر ظاهر دلایل به ضرر شخص باشد.

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که مهم ترین مرحله در دادسرا و انجام تحقیقات مقدماتی احضار متهم و تحقیق از او می باشد

و اصل برائت و قوانین بسیار زیاد دیگری در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است تا حقوق او از تعرض مصون بماند و بی گناه محاکمه نگردد

چرا که بحث آبروی او در میان می باشد. از یک سو ممکن است که مجرم واقعی او باشد پس باید در حق او سخت گیری گردد و از سوی دیگر امکان دارد که بی گناه باشد و اصل برائت هم که چتر حمایتی متهم می باشد

ما را از بسیاری امور که آبروی او را در معرض خطر قرار می دهد بر حذر می دارد

پس نحوه احضار متهم بسیار مهم می باشد که در ادامه به آن می پردازیم.

اصل برائت چیست

نحوه احضار متهم

مطابق قانون احضار متهم به وسیله احضاریه انجام می شود.

احضاریه در دو نسخه تنظیم می شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می شود و نسخه دوم بعد از امضاء به مامور ابلاغ بازمی گردد.

البته در حال حاضر اگر شخص دارای سامانه ثنا باشد ابلاغ از طریق این سامانه صورت می گیرد و مطابق قانون نیز بلامانع است

اما نداشتن سامانه ثنا مانع انجام ابلاغ نمی گردد بلکه در آدرس او به خودش یا اقوام و نزدیکان ابلاغ می گردد یا به دیوار الصاق می شود.

مواردی که در احضاریه قید می گردد

در احضاریه ای که برای متهم ارسال می گردد مواردی درج می گردد تا او با علم و آگاهی نزد مرجع قضایی حاضر گردد و

از اتهام انتسابی علیه خود آگاه باشد.

مطابق قانون موارد زیر باید در احضاریه درج گردد.

“در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه

 عدم حضور قید می‌شود و به امضاء مقام قضائی می‌رسد.”

به عنوان مثال در احضاریه نوشته می شود که ظرف مهلت 5 روز از ابلاغ اوراق در خصوص اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع در دادسرا حاضر شوید. نتیجه عدم حضور جلب است.

مطابق قوانین می توانید با یک نفر وکیل دادگستری حضور پیدا کنید.

درج این موارد از این جهت ضروری است که غفلت و سهل انگاری شخص در این مورد می تواند منجر به جلب او گردد.

حقوق متهم در دادسرا و دادگاه

ذکر نشدن علت احضار در احضاریه

در مواردی اشخاصی که با ما تماس می گیرند می پرسند که علت حضورشان در دادسرا در احضاریه ذکر نشده است.در پاسخ باید بگوییم که این امر مبتنی بر قانون می باشد

“در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.”

جرایم بسیار زیادی می تواند مصداق این موارد قرار بگیرد که برای اطلاع از این موارد می توانید با ما تماس بگیرید.

کار خود را به کاردان بسپارید

021-88657789

021-58784

روش های احضار متهم

بعضی اوقات بازپرس یا مقام قضایی برای احضار شخص روز و ساعت مشخصی را معین می کند و

متهم باید در راس ساعت در محل دادسرا یا دادگاه حاضر باشد و نزد مدیر دفتر دادگاه یا منشی دادگاه اعلام حضور کند.

هرچند روش تعیین دقیق ساعت روش مناسبی می باشد اما در دادسرا کمتر از آن استفاده می شود و بیشتر از روش تعیین ضرب الاجل استفاده می گردد

در این روش به متهم فرصت می دهند تا ظرف مهلتی معین خود به دادسرا یا دادگاه مراجعه کند مثلاً در ابلاغ نوشته می شود که ظرف 5 روز از ابلاغ اوراق یا مشاهده احضاریه در سامانه ثنا به دادسرا مراجعه کنند.

البته مهلتی که بازپرس در نظر می گیرد نباید از پنج روز کمتر باشد

ابلاغ از طریق نشر آگهی

اگر هیچ کدام از روش های ابلاغ به نتیجه نرسد ابلاغ از طریق آگهی در روزنامه صورت می گیرد.

“هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‏ های کثیر الانتشار ملی

یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‏ شود.

 در این صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می کند.
در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی در میان باشد عنوان اتهام در آگهی ذکر نمی‌شود.”

احضار متهم به عنوان شاهد یا مطلع

آیا بازپرس یا مقام قضایی می تواند شاهد یا مطلع را برای ادای شهادت به دادسرا دعوت کند اما بعد از ادای گواهی از او به عنوان متهم تحقیق کند و سپس به او تفهیم اتهام کند؟

اول باید بگوییم که شما باید از حقوق خود در دادسرا آگاه باشید تا بتوانید در مقابل مقام قضایی دفاعی موثر انجام بدهید.

در پاسخ به این سوال باید بگوییم انجام این کار فریب متهم می باشد و

در صورت انجام این امر توسط مقام قضایی تحقیقات مقدماتی باطل می باشد

چرا که این امر در قانون ممنوع می باشد و اگر بعد از ادای شهادت شاهد در مظان اتهام قرار می گیرد باید در وقتی دیگر و به عنوان متهم احضار گردد.

قرار منع تعقیب چیست

قرار جلب به دادرسی چیست

تعقیب مجدد متهم با کشف دلیل جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *