اگر اموال بدهکار در مزایده به فروش نرود چه کار کنیم

اگر اموال بدهکار در مزایده به فروش نرود چه کار کنیم

اگر اموال بدهکار در مزایده به فروش نرود چه کار کنیم.

امروز با بحثی در این مورد در خدمت شما هستیم.

بعد از وصول پرونده توسط اجرای احکام مدنی، دادورز و قاضی اجرای احکام مدنی تلاش فراوانی برای اجرای حکم می کنند و سعی در شناسایی اموال منقول و غیر منقول از بدهکار می کنند

بعضی اوقات نیز شخص بدهکار با قبول حکم، خود نسبت به معرفی مال اقدام می کند.

اموال منقول و غیر منقول توقیف می گردد و مطابق قانون تنها راه فروش اموال توقیفی فروش از طریق مزایده است.

در قانون فقط در مواردی محدود مال بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش می رسد مثلاً در اموال ضایع شدنی و اموالی که ادامه توقیف آنها مستلزم هزینه نامتناسب برای نگه داری است یا اموالی که نگه داری آنها سبب کسر فاحش قیمت می گردد فروش بدون رعایت تشریفات مزایده پیش بینی شده است .در سایر موارد مزایده برگزار می شود تا مال مورد نظر به بالاترین قیمت به فروش برود و

منافع بدهکار حفظ شود.

با ما در ارتباط باشید

021-88657789

021-58784

0998-1288800

در نهایت نیز مال متعلق به شخصی می شود که بالاترین قیمت را قبول کرده است.

همه حرف و سخن ها در مورد فروش مال در مزایده است اما اگر مال بدهکار در مزایده به فروش نرود باید چه کرد؟

قانون در این مورد چه می گوید؟

آیا از اموال بدهکار رفع توقیف می گردد؟

آیا مزایده دوم و سوم برگزار می شود؟

وکیل متخصص ابطال مزایده

قانون چه می گوید

در مواردی که در مزایده برای مال بدهکار خریداری پیدا نمی شود قانون گذار به طلبکار (محکوم له) چندین انتخاب می دهد و او می تواند بر حسب منافع خود یکی از این راه ها را انتخاب کند

  1. طلبکار میتواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید

2-او می تواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی می شود قبول کند

3-سومین راه حلی که قانون گذار به او می دهد تقاضای تجدید مزایده مال توقیفی است.

اتنخاب هر کدام از این راه حل ها به انتخاب طلبکار می باشد اما در صورت انتخاب دیگر راه بازگشت ندارد و باید به عواقب و نتایج آن پای بند باشد

به عنوان مثال اگر طلبکار تقاضای تجدید مزایده می کند و مزایده دوم برگزار می شود مال به هر قیمتی که خریدار پیدا کند به فروش می رسد

البته واضح است که این مورد بیشتر به ضرر بدهکار می باشد که احتمال دارد مالش به قیمتی زیر قیمت کارشناسی به فروش برود

اما هزینه آگهی مجدد به عهده طلبکار می باشد و اگر چندین طلبکار وجود داشته باشند رای اکثریت آنها از جهت مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده ملاک اعتبار است.

در کل هر کدام از این راه حل ها دارای مزایا و معایبی می باشد به عنوان مثال اگر مالی که بدهکار آن را در برابر مطالباتش قبول می کند مال غیر منقول مانند ملک و زمین باشد مالک می تواند ظرف مدت دو ماه از تاریخ مزایده تمام بدهکاری خود را پرداخت کند و مانع انتقال ملک به طرف مقابل شود

و تا قبل از این مدت نیز دادگاه تنفیذ مزایده نمی کند

تنفیذ مزایده یعنی چه

مواد قانونی

“هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم‌له میتواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و

 در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له میباشد.

و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.”

” در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند‌

کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود.

 دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *