بازداشت بدهکار با وجود معرفی مال

بازداشت بدهکار با وجود معرفی مال

بازداشت بدهکار با وجود معرفی مال

بازداشت بدهکار با وجود معرفی مال موضوع بحث امروز ما است.

بعد از وصول پرونده به اجرای احکام مدنی روند اخذ استعلام ها برای اجرای حکم شروع می شود.

در این میان بعضی اوقات شخص بدهکار اقدام به معرفی مال به اجرای احکام مدنی می کند و کار طلبکار و اجرای احکام را از جهاتی تسهیل می کند

و همه را به این امر امیدوار می کند که پرونده اجرایی با انجام مزایده و فروش مال با موفقیت به اتمام می رسد.

برگزاری مزایده بعد از توقیف مال

بعد از معرفی مال از سوی بدهکار (محکوم علیه) روند برگزاری مزایده آغاز می گردد چرا که مطابق قانون اموال توقیفی منقول و غیر منقول از طریق مزایده به فروش می رود

معنای مزایده

مزایده یعنی در معرض فروش گذاشتن چیزی به نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتری پیشنهاد کرد مال به او فروخته شود

طبق قانون تنها راه فروش اموال توقیفی مزایده است

و فروش اموال از طریق مزایده امتیازهای زیادی دارد از جمله

امتیازهای مزایده

1-در مزایده رقابت میان شرکت کنندگان جاری است و این فضای رقابت باعث می شود مال محکوم علیه به قیمت بالاتری به فروش برود و این روند به نفع محکوم علیه است

2-قوانین سخت مزایده سبب می شود که مردم نیز به خرید مال از طریق مزایده اعتماد پیدا کنند البته یکی از خطراتی که در خرید مال از طریق مزایده وجود دارد بحث ابطال مزایده می باشد که در مقاله هایی جداگانه به آن می پردازیم.

عدم بازداشت بدهکار با معرفی مال

طبق قانون مرجع اجراءکننده ‌رای، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم‌له از راه هایی که در این قانون پیش بینی می شود  و نیز به هر نحو دیگر که به لحاظ قانونی ممکن می باشد، نسبت به شناسایی اموال بدهکار و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند.

عدم شناسایی اموال و عدم معرفی مال

اگر استیفای محکوم‌به از راه های مذکور در قانون امکان پذیر نباشد بدهکار به تقاضای طلبکار تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود.

پس در دو صورت بدهکار در صورت عدم پرداخت بدهی خود به زندان نمی رود

1-دادخواست اعسار به دادگاه صالح تقدیم گردد

2-اعسار شخص در دادگاه صالح پذیرفته شود

3-در استعلام های گوناگونی که از اموال شخص انجام می شود چیزی کشف گردد که منافع بدهکار را تامین کند

4-شخص بدهکار نسبت به معرفی مال اقدام کند

معرفی مال از سوی بدهکار

همان گونه که اشاره کردیم راه حل فروش اموال توقیفی مزایده می باشد.

بدهکار مال معرفی می کند و اجرای احکام از طریق مزایده نسبت به فروش مال اقدام می کند.

مزایده اول و مزایده دوم برگزار می گردد اما مال در مزایده به فروش نمی رود.

در این حالت باید چه کرد؟

از طرفی بدهکار با معرفی مال به ظاهر حسن نیت نشان داده است اما مال در مزایده به فروش نمی رود البته این فرض هم بعید نمی باشد

که بدهکار به عمد مالی معرفی می کند که در مزایده به فروش نرود و با اطلاع از این امر احقاق حق طبلکار را سخت می کند.

از سوی دیگر طلبکار به حق خود نرسیده است و امکان دارد که با جلب بدهکار به حق خود برسد؟

اجرای احکام در این مورد باید چه کند؟

آیا اجرای احکام می تواند دستور جلب بدهکاری را صادر کند که مال معرفی کرده است هرچند که مال در مزایده به فروش نرفته است؟

یا با توجه به معرفی مال از جانب بدهکار اجرای احکام نمی تواند دستور جلب چنین شخصی را صادر کند.

در پاسخ باید بگوییم که در این خصوص دو رویه وجود دارد که باید بتوانید با استفاده از وکیل متبحر و متخصص از هر کدام از راه ها که به نفع تان می باشد استفاده کنید.

رویه اول

دسته ای از دادگاه در این مورد برگه جلب صادر نمی کنند و تفسیری به نفع بدهکار انجام می دهند و می گویند که در هر حال بدهکار اقدام به معرفی مال کرده است

و در هیچ کجای قانون جلب شخصی که مال معرفی کرده است و مال اش در مزایده به فروش نرفته است پیش بینی نشده است

مشاهده می کنید که این نظر بسیار به نفع بدهکار می باشد و البته می تواند مورد سوء استفاده بدهکارانی قرار گیرد که در به عمد مالی معرفی می کنند که می دانند در مزایده به فروش نمی رود

رویه دوم

دادگاه های دیگر در این مورد به رغم معرفی مال از جانب بدهکار برگه جلب صادر می کنند و این گونه استدلال می کنند که بدهکار باید مالی معرفی کند که اجرای حکم از طریق آن امکان پذیر باشد

و وقتی مال از طریق مزایده به فروش نمی رود این مهم تحقق پیدا نکرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *