بیع فضولی

بیع فضولی

بیع فضولی یعنی چه؟

در ابتدا لازم است تا به صورت جدی تاکید نماییم

در هر امری به متخصص مربوطه مراجعه نمایید

به خصوص در دعاوی حقوقی

زیرا که هر قدم اشتباه شما عواقب جبران ناپذیری

را به همراه خواهد داشت.

به طور کلی معامله فضولی عبارت است از معامله ای که شخصی بدون داشتن اذن یا سمت قانونی مال غیر را به حساب و مصلحت مالک به دیگری انتقال بدهد .

قرارداد فضولی ممکن است بصورت تملیکی یا عهدی باشد.

تعریف بیع فضولی به بیانی دیگر

هنگامی که کسی بدون داشتن سمت نمایندگی یا سمت ولایت و یا وصایت بر روی مال دیگری معامله ای انجام بدهد.

 آن کس که بدون داشتن سمت های مذکور عقد بیع را منعقد می کند «فضول» و طرف معامله یا خریدار

را «اصیل» و کسی را که بیع برای او انجام می گردد را «غیر» یا مالک می نامند.

 فضول همان اعمال وکیل را برای مالک انجام می دهد بی این که از جانب او ماذون باشد.

و معامله را در چارچوب مقررات انجام می دهد ولی تحقق آن منوط به رفع نقص آن است و آن نقص «رضای» مالک است که باید به قرارداد ملحق گردد.

بنابراین با تنفیذ مالک، اقدامات فضول از تاریخ عقد و نیز آثار ناشی از آن برای مالک ایجاد التزام می نماید.

مطلب مهم: مستحق للغیر در آمدن مبیع 

بیع فضولی
اقسام بیع فضولی کدامند؟

الف) حالتی که فضول معامله را برای مالک و به حساب او معامله میکند مثل وکیلی  که خارج از حدود اختیار خوداقدام  نماید.

ب)معامل فضول مال را برای مالک و به حساب او  اما به نام خود معامله میکند مثل حق العمل کار.

ماده ۳۰۶ قانون مدنی مقرر میدارد اگر کسی اموال غایب یا محجور را مانند انرا بدون اذن مالک یا کسی که اذن دارد اداره کند

باید حساب زمان تصدی خودش را بدهد.

ج)هنگامی که شخص به گمان این که مال موضوع معامله متعلق به خودش است انرا بفروشد.

مطلب پیشنهادی: اثبات بیع

شرایط اذن در بیع فضولی:

رضای مالک درصورتی عقد فضولی را نافذ می گرداند که دارای شرایطی باشد:

الف) اعلام  شود

اذن باید به لفظ یا به فعلی باشد که به طور صریح یا ضمنی دلالت بر رضایت مالک کند. سکوت مالک نیز اذن محسوب نمی گردد حتی اگر مالک در جلسه ی انعقاد بیع حاضر باشد.

ب) مسبوق به رد نباشد

درصورتی که مالک بیع فضولی را رد کند عقد از بین می رود و اذن بعدی مالک اثری ندارد.

ج) به عنوان مالک باشد

رضای مالک درصورتی مؤثر است که به عنوان مالک و به قصد اذن بیع فضولی باشد زیرا

هرگاه شخص مالی را به طور فضولی بفروشد و بعداً معلوم شود که آن مال متعلق به خود او است یا متعلق به کسی است که

بایع می توانست به ولایت یا به وکالت از او آن را بفروشد؛ نفوذ قرارداد بسته به اذن بایع است و در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.

مطلب مرتبط : تعهد به بیع و مزایا و معایب آن

بیع فضولی

مطلب تصادفی: تعدی و تفریط یعنی چه؟

اثر اجازه یا رد:

الف)نظریه نقل:فخر المحققین معتقد است که اذن مالک موجب نقل مالکیت از زمان اذن می باشد،یعنی پیش از اعلام اذن ناقص است.

ب)نظریه کشف:انست که اذن مالک نسبت به عقد فضولی از زمان انعقاد اثر می گذارد یعنی اثر تنفیذ موجب صحت عقد از زمان انعقاد عقد بین فضول و اصیل می شود.

ماده۲۵۸ مقرر میدارد: نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده و همچنین نسلت به منافع حاصله از عوض ان اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود .از ظاهر عبارت نظریه کشف مستفادد میگردد.

متفرقه : عقود معین کدامند؟

مجددا به شما تاکید می نماییم

در هر امری به متخصص مربوطه مراجعه نمایید

به خصوص در دعاوی حقوقی

زیرا که هر قدم اشتباه شما عواقب جبران ناپذیری

را به همراه خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *