دادگاه صالح برای مطالبه مهریه

دادگاه صالح برای مطالبه مهریه
دادگاه صالح برای مطالبه مهریه

دادگاه صالح برای مطالبه مهریه

در گام اول باید دانست دقیقا از چه زمانی مهر  به زن  تعلق می گیرد؟

در پاسخ باید بگوییم که همزمان با جاری شدن خطبه عقد بین زوجین مهریه به زن تعلق می گیرد، و زن می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام بدهد. (بنا بر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی).

پس مهریه در مالکیت زن مستقر می گردد و در مدیریت او قرار می گیرد.

بعد از مطالعه این مطلب جهت درک بهتر موضوع می توانید با وکیل پایه یک مشاوره حقوقی نمایید.

وکیل پایه یک با اتکا به دانش حقوقی و تجربه پرونده های مختلف شما را به بهترین نحو راهنمایی خواهد کرد.

تعیین مهر به دو صورت ممکن است:

1.عندالمطالبه

2.عندالاستطاعه

 در صورت عندالاستطاعه بودن وصول آن منوط به اثبات استطاعت مرد است.

در هر صورت به لحاظ استقرار مهریه در مالکیت زن، او می تواند آن را درخواست کند.

چه زمانی می توان مهریه را دریافت کرد؟ و دادگاه صالح برای مطالبه مهریه کجاست؟

پیش از هر اقدامی برای دریافت مهریه ابتدا باید در نظر داشته باشیم که اساسا در چه زمانی می توانیم این کار را انجام دهیم و مراجع ذیصلاح در آن زمان مکلف هستند به درخواست مطالبه مهریه را بررسی کنند و اقدامات قانونی را انجام دهند.

اصل بر این است که به محض وقوع عقد ازدواج و ثبت آن مالک صداق یا مهر می شود که البته نیمی از آن در همان لحظه و نیم دیگر به هنگام شروع زندگی مشترک در مالکیت او استقرار می یابد.

منتها نکته این است زمانی که مهریه عندالاستطاعه باشد و یا این که زمان دار باشد زن باید صبر کند تا شرایط زمانی برای وصول آن مهیا شود.

مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

نمونه رای در جهت این که دادگاه صالح برای مطالبه مهریه کجاست؟

رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه از ماترک زوج متوفی در صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه او است؛

چون ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مربوط به زمان وجود رابطه و علقه زوجیت می باشد و شامل پس از فوت زوج نمی شود.

ارتباط با وکلای عدل گر: 02158784

رأی خلاصه جریان پرونده

(دادگاه صالح برای مطالبه مهریه)

در این پرونده آقای ع. م. به وکالت از خانم ج. ب. ح. به طرفیت وراث بدون واسطه و با واسطه مرحوم ذ. ش. به اسامی مندرج در متن دادخواست،

دادخواستی تحت عنوان مطالبه مهریه از محل ما ترک آن مرحوم به شرح مضبوط درمتن دادخواست تقدیم دادگاه خانواده ملارد کرده است

که شعبه ۱۰۰۱ دادگاه خانواده شهرستان مذکور به موجب رای شماره ۷۰۱۶۹۲ — ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ با این استدلال که چون آخرین اقامتگاه مرحوم ذ. ش. قبل از فوت وی تهران بوده است

و ما ترک نامبرده نیز تا کنون تقسیم نشده است بلکه بر اساس رأی شماره ۱۳۵ — ۱۳۹۳/۶/۱۱ صادر شده از شورای حل اختلاف منطقه ۱۷ تهران فقط مهر و موم شده است

مستنداً به ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی «خانواده» تهران اعلام نظر و پرونده را به این مرجع ارسال داشته است دراین مرحله شعبه ۲۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز با این استدلال که موضوع از شمول ماده ۲۰ قانون فوق خروج موضوعی دارد، مضافاً اینکه ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده به زوجه اجازه داده است که در دعاوی خانوادگی در محل اقامت خود اقامه دعوی نماید صلاحیت خود را نپذیرفته و با حدوث اختلاف در صلاحیت در راستای ماده ۲۸ قانون صدرالذکر پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است و مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

(دادگاه صالح برای مطالبه مهریه)

در مورد اختلاف در صلاحیت حادث شده ما بین دادگاه عمومی حقوقی «خانواده» شهرستان ملارد و دادگاه عمومی حقوقی تهران راجع به دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به درخواست مطالبه مهر از محل ماترک مرحوم شوهرش آقای ذ. ش. به شرحی که در قرارها از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است

نظر به این که به استناد ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مهر همسر جزو دیون ممتاز است و نامبرده هم ازمحل ماترک مرحوم شوهرش درخواست مهر دارد و بر اساس محتویات پرونده ماترک مرحوم ذ. نیز مهر و موم شده و لکن تا کنون تقسیم نشده است و آخرین اقامتگاه متوفی پیش از فوت نیز تهران اعلام شده است و ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده نیز صرفاً مربوط به زمان وجود رابطه و علقه زوجیت است و مراتب به پس از رفع آن علقه نمی‌کند در مجموع نظر دادگاه عمومی حقوقی ملارد صائب است و مستنداً به ماده ۲۰ و تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می نماید.

رئیس و عضو معاون شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور

سید عباس بلادی – غلامحسین حیدری

امکان رجوع زوجه از بذل مهریه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا