دعوای تصرف عدوانی کیفری

خلع ید با سند عادی

دعوای تصرف عدوانی کیفری

دعوای تصرف عدوانی کیفری موضوع بحث امروز ما است.

حقوق مالی مردم بر املاک و دارایی شان به اندازه ای مهم می باشد که قانون گذار از جهات مختلف کیفری و حقوقی آن را مورد حمایت قرار می دهد

یعنی در صورت تصرف املاک دیگری، قانون گذار نه تنها شخص مجرم را ملزم به جبران خسارت می کند بلکه او را مورد مجازات نیز قرار می دهد

به عبارت دیگر تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق جرم می باشد و مرتکب این قبیل اعمال به حبس محکوم می گردند.

جرم تصرف عدوانی

اگر شخص در اراضی و املاکی که متعلق به دیگران می باشد و به شخص متصرف تعلق ندارد تصرف کند مرتکب جرم تصرف عدوانی گشته است

البته این تصرف باید با علم صورت بگیرد یعنی شخص علی رغم اینکه می داند مال متعلق به شخص دیگری است در آن مال تصرف می کند

این شرط از این جهت لازم می باشد که اثبات جرایم مستلزم اثبات سوء نیت در مجرم می باشد و

اگر شما تصرف را اثبات کنید اما سوء نیت آن شخص را به اثبات نرسانید

شکایت شما توسط دادسرا با قرار منع تعقیب مواجه می گردد.

هم اکنون در مورد تصرف عدوانی حقوقی صحبت می کنیم و سپس در مورد تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری صحبت می کنیم.

تصرف عدوانی حقوقی

در دعاوی تصرف عدوانی حقوقی اصلا بحث مالکیت مطرح نمی شود و آنچه مهم است فقط تصرفات قبلی خواهان است.

تصور کنید شخصی برای مدتی متصرف یک ملک بوده و نفر دیگری وارد ملک می شود و او را از تصرفات قبلی محروم می کند

در این حالت شخص خواهان باید به دادگاه مراجعه کند و اقامه دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی علیه خوانده انجام دهد

و طبق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه در صورتی به نفع خواهان رای می دهد که به نحو مقتضی احراز کند، خوانده ملک مورد تصرف خواهان را بدون رضایت او و به غیر وسیله قانونی تصرف کرده است.

خواهان برای طرح این دعوا نیازی به اثبات مالکیت خود ندارد و آنچه مورد حمایت قانون گذار در این دعوا است فقط تصرف خواهان می باشد

به عبارت دیگر در دعوای تصرف عدوانی حقوقی دادگاه اصلاً از شما سند مالکیت مطالبه نمی کند و

فقط باید بتوانید برای دادگاه و قاضی اثبات کنید که متصرف ملک بوده اید.

حتی اگر سرایدار و خادم و کارگر و هر امین دیگری در ملک متصرف باشند مالک حق ندارد آنها را بدون رعایت قوانین از ملک اخراج کند و به تصرفات آنها خاتمه دهد

در یک کلام، قانون گذار از تصرف و شخص متصرف حمایت می کند نه از مالک و سند مالکیت.

دعوای تصرف عدوانی حقوقی

تفاوت دعوای تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

دعوای تصرف عدوانی کیفری نیز مانند دعوای حقوقی می باشد اما قانون گذار برای احراز محق بودن شما و تحقق جرم، سند مالکیت از شما مطالبه می کند.

تصرف عدوانی در املاک مشاع

یکی از مهم ترین مباحثی که در این مورد مطرح می گردد این است که آیا در مورد اموال مشاع می توانیم

شکایت تصرف عدوانی کیفری مطرح کنیم؟

این تردید به این علت مطرح می گردد که همه شرکای مال مشاع در ذره ذره مال مشاع شریک می باشند

دسته ای از قضات اعتقاد دارند اگر یک کدام از شرکاء مال مشاع را از تصرف دیگران خارج سازد و در آن تصرف کند

این کار تصرف عدوانی است و دادگاه می تواند حکم به رفع تصرف شخص بدهد

و حتی او را مجرم بشناسد

اما در مقابل قضاتی هستند که نظر مخالف دارند.

وکیل برای تصرف عدوانی

نحوه رسیدگی در دادگاه

برای طرح  شکایت دعوای تصرف عدوانی کیفری باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنید و شکایت خود را مطرح کنید

شکایتی که مطرح می کنید از سوی دفاتر خدمات قضایی به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می گردد و در صورت انجام تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه صالح ارسال می گردد

مطابق قانون رسیدگی در این مورد خارج از نوبت انجام می شود و

مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی می دهد.

اگر  تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد مقام قضایی قرار بازداشت صادر خواهد کرد.

کیفرخواست چیست و در چه مواردی صادر می گردد

قرار جلب به دادرسی چیست

دعوای خلع ید یعنی چه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *