دفاع به معنی اخص چیست؟

دعوا به معنی اخص

اینجا در این مطلب برای شما در مورد دفاع به معنی اخص سخن خواهیم گفت.

برای این که به طور کامل این عبارت حقوقی را درک کنید تا انتهای مطلب همراه ما باشید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی دارید از طریق شماره 021-58784 با کارشناسان ما تماس بگیرید

و جهت هماهنگی برای تعیین وقت اقدام نمایید.

دفاع به معنی اخص چیست؟

هنگامی که شما به عنوان خوانده در جلسه دادگاه حاضر بشوید خواهید توانست

با به کار بردن فنون حقوقی پاسخ خواهان را به درستی بدهید.

در این حالت می توانید به سه صورت به دعوای خواهان پاسخ دهید:

الف- ایراد (پاسخ به دعوی بدون ورود در ماهیت و اصل موضوع دعوا).

ب- دفاع به معنای اخص یا دفاع ماهوی (پاسخ با ورود در ماهیت دعوا و به اصل موضوعی که مطرح است).

ج- طرح دعوای متقابل.

اکنون می پردازیم به مهمترین مورد از موارد فوق یعنی دفتع ماهوی.

این نوع پاسخ هنگامی می باشد که به طور مستقیم علیه حق اصلی مورد ادعای شخص خواهان مطرح خواهد شد

تا این که غیر موجه بودن یا این که بی اساس بودن ادعای آن در پی رسیدگی ماهوی، احراز و همچنینی اعلام شود و خواهان نیز در دعوایی که مطرح می کند پیروز نگردد.

بنا بر این ، دعوای مزبور در نفی حق ادعایی شخص مدعی خلاصه خواهد شد.

نفی حق ادعایی به هر طریق امکان پذیر می باشد، مثل این که طرف مقابل فقط دعوا را تکذیب کند یا این که وجود تعهد ادعایی خواهان را در مواردی که مبتنی بر عمل حقوقی است به علت عدم تشکیل عمل حقوقی مورد ادعا ف فسخ بعدی آن در صورت تشکیل ، ایفای تعهد ، ابرا ، مالکیت ما فی الذمه و … تشکیل می دهد ، عدم تحقق آن را نفی و انکار نماید.

در صورتی که مبنای حق مورد ادعا را واقعه ای حقوقی مانند اتلاف، تسبیب ، غصب و … تشکیل می دهد ، عدم تحقق آن را نفی و انکار نموده و یا عدم مسئولیت یا برائت ذمه ی خود را اثبات کند.

با توجه به مباحث فوق دفاع به معنی اخص چیست؟

بنابر این توضیحات در جهت تبیین عدم انجام یا عدم تحقق عمل یا واقعه حقوقی ادعایی ، شخص مقابل ممکن است به عنوان وسیله ی دفاعی ف تعرض به اصالت اسناد مورد استناد خواهان را انتخاب نماید و نسبت به آن ها ادعای جعل کند و یا نسبت به آن ها انکار و یا تردید کند و گواهان را جرح نماید.

قانون گذار طرح قسمتی از دفاعیات خوانده را که ممکن بود مستلزم اقامه دعوا بشود ، دفاع به معنی اخص می شمارد.

در حقیقت بنابر ماده 142 قانون جدید دعاوی تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال  آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

پس در این نوع از دفاع طرف اصلی نسبت به حق اصلی مورد ادعای خواهان ، با او وارد نبرد و مبارزه می شودتا شکستی قاطع و اساسی را بر او تحمیل نماید.

این مطلب توسط گروه عدل گر برای آگاهی شما بزرگواران درج گردیده است.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی دارید از طریق شماره 021-58784 با کارشناسان ما تماس بگیرید

و جهت هماهنگی برای تعیین وقت اقدام نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *