شکایت از پزشک برای قتل

شکایت از پزشک برای قتل
شکایت از پزشک برای قتل

برای نحوه و مراحل شکایت از پزشک در قتل در این مطلب در خدمت شما هستیم.

5 دقیقه مشاوره رایگان

شکایت از پزشک برای قتل

قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر در امر پزشکی

در صورتی که وراث شخص متوفی از پزشک خاص و یا کادر درمانی مربوطه شاکی باشند اول شکایت آن ها اخذ و مدارک و مستندات پزشکی دریافت می شود و ضمیمه پرونده می گردد.

به این معنا که در گام نخست باید رابطه درمانی بین بیمار و پزشک مشتکی عنه محرز بشود.

گاهی ممکن است در همین ابتدای کار پرونده نسبت به متهم مورد نظر منجر به عدم تعقیب گردد.

در این هنگام به علت عدم توجه اتهام به متهم قرار منع تعقیب صادر می شود.

یا این که ممکن است مستندات کافی از جانب شاکی ارائه گردد. در این حالت پرونده طی دستوری جهت تشکیل کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی ارسال می شود.

اظهار نظر کمیسیون در ادامه روند شکایت از پزشک برای قتل

پس از آن که پرونده شکایت از پزشک برای قتل جهت تشکیل کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی ارسال گردید کمیسیون مذکور با تشکیل جلسه ، فرایند درمان را ملاحظه می نماید.

سپس در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر پزشک اظهار نظر می کند.

با فرض اعلام پزشک قانونی مبنی بر تقصیر 20 درصدی پزشک و وصول این نظریه می شود متهم را طبق ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری احضار کرد.

شرایط و نحوه احضار متهم طبق قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.

اگر فرض را بر این بگذاریم که متهم به طور صحیح احضار و در باز پرسی حاضر شود با رعایت دیگر مقررات مربوطه در دادرسی کیفری با ذکر عنوان و ادله اثباتی، اتهام را به متهم تفهیم می نمایند.

در ادامه ی مباحث مربوط به شکایت از پزشک برای قتل همراه ما باشید.

نحوه تفهیم اتهام

متهم به عنوان مخاطب است و این موارد به او بیان می گردد:

طبق شکایت وراث قانونی متوفی – مرحوم  و نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی که حاکی اثبات تقصیر به میزان 20 درصد می باشد. همچنین نسخه های تجویزی و پرونده بالینی تشکیلی در بیمارستان …..، شما متهم هستید به قتل غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و موازین علمی و فنی.

از خودتان دفاع کنید!

فرایند تحقیق و دادرسی در ارتباط با شکایت از پزشک برای قتل غیر عمدی

چنانچه هر یک از وراث بیمار فوتی علیه پزشک معالج یا کادر درمان شکایت داشته باشند بازپرس مکلف است در مقام تحقیق و رسیدگی دو مرحله را طی نماید:

1-احراز رابطه درمانی فی مابین بیمار و پزشک مشتکی عنه

2-تقصیر

بنا بر این بازپرس برای انجام این کار بعد از اخذ شکایت شاکی خصوصی و ملاحظه مدارک و مستندات پزشکی برای مثال نسخه های تجویزی و آزمایش های صورت گرفته و پرونده بالینی و استعلام از موسسه پزشکی یا بیمارستان ، این رابطه درمانی را احراز خواهد خواهد کرد و چنانچه این رابطه درمانی وجود نداشته باشد بازپرس قرار منع تعقیب صادر می کند.

مطالب مرتبط:

شکایت از پزشک در عمل زیبایی

اخبار حقوقی:

شرکت بیمه ملزم به پرداخت خسارت وارده به راننده حادثه دیده شد با نظر هیات دیوان عالی کشور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا