شکایت از پزشک در عمل زیبایی

تصریر یک بینی عمل زیبایی ناموفق
شکایت از پزشک در عمل زیبایی ناموفق

شکایت علیه پزشک زیبایی

شرایط مسئول بودن پزشک زیبایی:

در عمل های زیبایی گاهی پیش می آید شخص دچار مشکلی نشده، اما نتیجه ی عمل با نتیجه ی مورد نظر او متفاوت است. از آن جایی که این قبیل موارد سلیقه ای می باشند، و علاوه بر این سلامت شخص برای پزشک زیبایی در اولویت بوده و هر شخصی نیز دارای فیزیک بدنی خاصی می باشد. به همین علت تغییر برای اعضای او تا حد مشخصی به تشخیص پزشک امکان دارد. اینکه نتیجه دقیقا طبق میل و سلیقه ی شخص نباشد طبیعی است. همچنین نمی توان این مسئله را به عنوان صدمه ای در نظر گرفت و از پزشک زیبایی شکایت کرد. مگر آن که شکل آن عضو به گونه ای تغییر کرده باشد که، از حالت طبیعی خارج و به زیبایی لطمه ی جدی وارد کرده باشد. 

معیار سنجش را می توان زیبایی به لحاظ عرفی در نظر گرفت.

یکی از ارکان مهم نیز این است که، بتوان اتفاق رخ داده را منسوب به اعمال انجام شده توسط پزشک زیبایی دانست. اگر در موضع عمل زیبایی عفونتی به علتی دیگر افزایش پیدا کند، یا به علت دیگری مشکلات تنفسی پیش بیا ید، از پزشک زیبایی مسئولیت سلب می شود. مگر این که بتوان  نتیجه ی این اتفاقات به عمل او منسوب کرد. حتی احتمال این وجود دارد به علت ترک فعلی از جانب پزشک اتفاقی رخ دهد، که در این صورت نیز پزشک زیبایی مسئول می باشد. مثلا پزشک باید عکس یا آزمایشی را تجویز می کرده، اما کوتاهی کرده است.

انجام برخی امور و یا تزریقات زیبایی توسط شخصی غیر از پزشک زیبایی

در مطب ها و کلینیک ها اشخاص بسیاری مشغول کار های جانبی در کنار پزشک زیبایی می باشند، که به لحاظ قانونی هیچ گونه حقی برای مداخله در امر درمان را ندارند. اما بعضی پزشکان با آموزشی مختصر به این اشخاص زمینه ی مداخله را در امر مهم پزشکی برای آن ها فراهم می سازند. در اینجا پزشک مسئول پیامد های به وجود آمده در این خصوص می باشد. حتی در فرضی که مشکلی هم به وجود نیا ید طبق قانون این پزشک زیبایی جرم انجام داده است و بیمار می تواند علیه او اقامه ی دعوا کند. زیرا در تمام مراحل و اقدامات درمان که مورد نیاز است، باید شخص پزشک معالج دخالت داشته باشد. واگذار کردن حتی قسمتی از کار به اشخاصی که دارای مدرک رسمی و آموزش کافی در این زمینه نمی باشند جرم می باشد.

ماده 2 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی: امور فنی موسسات مصرح در ماده فوق باید، به وسیله کسانی که

که به نام مسئول فنی معرفی شدند انجام گیرد. همچنین کسانی که زیر نظر مسئولین نذبور خدمت می نمایند باید واجد صلاحیت فنی و پروانه ی رسمی

بوده و قبلا به وزارت بهداری، معرفی شد باشند. تعویض و تغییر مسئول فنی نیز باید به اطلاع وزارت بهداری برسد.

اقدامات مورد اشاره جرم هستند یا تخلف ؟

از آن جایی که این گونه اقدامات موجب در خطر انداختن جان انسان ها می شود، جرم تلقی می شوند.

درصورتی که اشتباه پزشکی منجر به صدمه و آسیب نشود تحت عنوان تخلف می تواند در سازمان نظام پزشکی مطرح شود. به طور مثال بیماری به پزشک مراجعه نموده و احساس درد در قفسه ی سینه ی خود را بیان می کند. پزشک به اشتباه تشخیص می دهد علت درد مشکلات ریوی شخص می باشد و برای او دارو تجویز می کند. سپس مشخص می شود، علت درد مشکلات معده بوده. اما مصرف داروها مشکلی برای او به وجود نیاورد. در این حالت جرمی اتفاق نیفتاد، و جرائم پزشکی منتفی است.

اما می توان این مسئله را به عنوان تخلف در سازمان نظام پزشکی مطرح و پیگیری کرد. زیرا مرجع رسیدگی به تخلف پزشکان است.

مراحل طرح شکایت از جرائم پزشکی

مشخص نمودن قصور پزشکی توسط کمیسیونی واقع در سازمان نظام پزشکی انجام می گیرد. هنگامی که از مجرمانه بودن عمل پزشک اطمینان حاصل کردیم، می بایست شکوائیه تنظیم، ثبت و به دادسرای جرائم پزشکی ارجاع شود. هم زمان نیز می توان در سازمان نظام پزشکی طرح دعوا نمود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا