قرار ابطال دادخواست

قرار ابطال دادخواست

قرار ابطال دادخواست

ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان می دارد که در شرایطی که

مرجع قضایی نیاز به اخذ توضیحات از خواهان دارد و خواهان در جلسه حاضر نگردد و دادگاه همچنین دستورالعمل دریافت توضیحاتی از خوانده را نداشته باشد، مجاز به صدور رای نمی باشد و در این صورت درخواست ابطال دادخواست را پذیرا خواهد بود.

تأثیر ابطال یک درخواست حقوقی مثل تأثیر رد یک ادعا می باشد، به این معنا که اگر شاکی شکست بخورد،

صدور قرار ابطال آن تأثیر قضایی نخواهد داشت و امکان تقدیم مجدد ادعا وجود دارد.

با این وجود، قوانین مدنی تعیین می نمایند که قرار ابطال درخواست قابل اجرا تلقی می گردد.

قرار ابطال دادخواست  :

رای به معنای تصمیم دادگاه که متضمن فصل خصومت باشد اعم از حکم و قرار می باشد ،

قرار های دادگاه از جهات مختلف تقسیم بندی می شوند ،

از تقسیم ‌بندی‌ های قرار می شود تقسیم آن به اعدادی ، قاطع دعوا و شبه قاطع اشاره داشت .

منظور از قرار قاطع ؛ آن قراری می باشد که با صدور آن تکلیف دعوای مطروح در آن مرجع تعیین می شود اعم از این که

اختلاف را فصل نماید و یا خیر.

یکی از قرارهای قاطع دعوا ، قرار ابطال دادخواست می باشد .

قرار ابطال دادخواست
آثار صدور قرار ابطال دادخواست چیست؟
الف ) خارج شدن پرونده از دادگاه :

این قرار یکی از قرار های قاطع دعوا است که به وسیله دادگاه صادر می شود و یکی از آثار قرار های قاطع هم این است که پرونده را از دادگاه خارج کند و رسیدگی را تا مقطعی ، قطع نماید؛

پس می توان گفت اولین اثر صدور قرار ابطال دادخواست هم خروج پرونده از دادگاه می باشد .

البته که خواهان می تواند مجدداً و بی محدودیت ، دادخواست جدید بدهد ، مگر این که در قرار ابطال دادخواست موضوع ماده ۱۹ قانون ثبت که خواهان تنها برای یک بار آن هم ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قرار می تواند تجدید دادخواست کند .

ب) ارزش اثباتی :

به وسیله مأمور دولت و در حدود مقررات قانونی صادر می شود و در حکم سند رسمی است . باید توجه داشت که رسمیت مندرجات قرار ابطال دادخواست منحصر به قسمتی از آن است که قاضی دادگاه شخص خودش احراز نماید ؛ ب

پس قرارهای قاطع دعوا در محدوده مودای خود ، قابل استناد هستند و دارای قدرت اثباتی .

ج) عدم اعتبار امر مختوم :

اعتبار امر قضاوت شده یک قاعده جهت برقراری نظم در دادرسی ها می باشد ،

به این معناست که اقامه مجدد دعوا پس از صدور حکم و قطعیت آن ممنوع می باشد و قرار ابطال دادخواست ، اگرچه قراری قاطع است ؛ اما اعتبار امر قضاوت شده را ندارد و خواهان می تواند مجدد آن دعوا را اقامه کند و تنها استثناء این امر همان طور که ذکر شد ، ماده ۱۹ قانون ثبت است .

قرار منع تعقیب یعنی چه

موارد صدور قرار ابطال دادخواست کدامند؟

1-استرداد دادخواست بدوی تا جلسة اول دادرسی

2-استرداد دادخواست تجدیدنظر تا پیش از ختم دادرسی

3-عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی در صورتی که بدون حضور او تصمیم گیری از سوی دادگاه ممکن نباشد.

4- عدم پرداخت هزینه کارشناسی از سوی خواهان وقتی که دادگاه برای رسیدگی نیاز به کارشناسی داشته باشد.

5- عدم تهیه وسایل اجرای قرارهای تحقیق محلی یا معاینه محل از سوی خواهان وقتی که دادگاه برای رسیدگی نیاز به قرارهای مزبور دارد.

6- عدم تحویل اصول مستندات در جلسه اول دادرسی از طرف خواهان وقتی که این اسناد عادی هستند و از جانب طرف مقابل مورد انکار یا تردید قرار گبیرد و ادعای خواهان مستند به دلیل دیگری نباشد.

نحوه محاسبه ابطال تمبر مالیاتی وکلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *