مسئولیت ورثه نسبت به دیون متوفی

مسئولیت وراث نسبت به بدهکاری های متوفی

مسئولیت ورثه نسبت به دیون متوفی

مسئولیت ورثه نسبت به دیون متوفی موضوع بحث امروز ما است.

حتما شما هم ضرب المثل هایی با مضمون زیر را شنیده اید.

“هیچ کس را در قبر دیگری نمی گذارند”

“هرکس را در گور خودش می گذارند”

“هرکسی کار خودش، بار خودش، آتیش به اموال خودش”

تمامی این موارد به این معنا است که هرکس نسبت به اعمال و رفتار خود مسئولیت دارد و هیچ کس را بابت رفتار و اعمال دیگری مورد سرزنش قرار نمی دهند.

به لحاظ حقوقی نیز شخص مسئول پرداخت بدهکاری های خودش می باشد و هیچ کدام از وراث مسئولیتی نسبت به بدهکاری وارثشان حتی پدر و مادر به عهده ندارند

مگر در شرایطی خاص و در صورت قبول ترکه که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

کار را به کاردان بسپارید

0998-1288800

021-58784

021-88657789

ترکه به چه معنا است

میراث و آنچه از شخص متوفی باقی می ماند را ترکه می گویند و واضح است که آنچه از شخص متوفی باقی می ماند فقط دارایی نیست

بلکه بسیاری از اشخاص فوت می کنند و فقط بدهکاری باقی می گذارند.

به عبارت دیگر، ترکه مجموع چیزهایی است که از شخص باقی می ماند و فقط دارایی مثبت مقصود قانون گذار نمی باشد

وراث برای نگه داری از ترکه می توانند اموری مانند تحریر ترکه و مهر و موم ترکه را انجام بدهند.

صورت های مختلف واکنش وراث نسبت به ترکه

در کل وراث در رو به رویی با ترکه متوفی سه واکنش را می توانند در پیش بگیرند

۱-ورثه شخص متوفی ترکه و ادای دیون را به صورت مشروط و معلق می پذیرند. به عبارت دیگر به دادگاه اعلام می کنند که ترکه را فقط مطابق صورت تحریر ترکه قبول می کنند

تحریر ترکه

و بیش تر از میزانی که در تحریر ترکه از متوفی به دست آمده مسئولیتی قبول نمی کنند که در این صورت باید ظرف یک ماه از تاریخ فوت متوفی قبول مشروط را به دادگاه اطلاع بدهند.

۲-ورثه ترکه را رد می کنند و هیچ مسئولیتی در برابر دیون و بدهی های متوفی به عهده نمی گیرند

که در این صورت باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت شخص رد را اعلام کنند.

۳-ورثه ترکه را به طور مطلق قبول می کنند که بیشترین دردسر در این مورد برای وراث پیش می آید.

چه اموری به معنای قبول ترکه است

مسئولیت ورثه در صورت قبول بی قید و شرط ترکه

اگر ورثه بدون قرار دادن هیچ قید و شرطی ترکه را قبول کنند مسئولیت بزرگی را به عهده می گیرند چرا که در این صورت مسئولیت ادای دین و بدهکاری های متوفی به نسبت سهم خود را به عهده دارند

و قرینه ای را به ضرر خود به وجود می آورند زیرا هیچ کس بدون وجود اطمینان زیاد نسبت به قبول ترکه به طور مطلق اقدام نمی کند

البته اگر قادر باشند اثبات کنند

که میزان دین و بدهی متوفی بیشتر از میزان ترکه بوده یا ایتکه ترکه تلف شده در برابر بدهکاران متوفی مسئولیتی ندارند ولی در هر حال در این مورد با قبول بدون قید و شرط اوضاع اندکی به ضرر وراث می باشد.

البته در قبول بدون قید و شرط نیز هر وارث به نسبت سهم خود مسئولیت پرداخت دارد.

مدارک لازم برای گواهی انحصار وراثت

به عبارت دیگر و طبق قانون

” در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون‌متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و

باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این‌صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.”

مطالب تصادفی

حساب ایام وکالت
تعهد اخلاقی همسر در دفترخانه
چک برگشتی قدیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *