ملاحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا یعنی چه

ملاحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا یعنی چه

ملاحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا یعنی چه

ملاحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا، احتمالاً در چند روز گذشته چنین ابلاغی به شما شده است که در حال مطالعه

این مطلب هستید

امروز با ما همراه باشید تا به سوال های شما در این زمینه پاسخ بدهیم و شما به طور کامل در این زمینه راهنمایی کنیم.

قرار کارشناسی در دادگاه به چه علت صادر می شود

اگر پرونده شما به کارشناس رسمی دادگستری یا فردی خبره ارجاع می شود به این علت است که قاضی برای صدور رای نیاز به نظریه متخصص دارد و آن تخصص چیزی نیست که قاضی از پس آن بربیاید

پس پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می کند تا جنبه های موضوعی و تخصصی حاکم بر پرونده روشن شود تا بتواند به نفع

یا ضرر شما رای بدهد.

در واقع کارشناسی یکی از دلایلی است که ادعای شما را اثبات می کند و به قاضی در صدور رای کمک می کند.

نظریه کارشناسی چه مدت اعتبار دارد

کارشناسی اجباری است یا اختیاری

همان گونه که توضیح دادیم قاضی هنگامی موضوع را به کارشناسی ارجاع می دهد که موضوع پرونده دارای جنبه فنی و تخصصی می باشد

اگر موضوعی که در دادگاه مطرح می شود به تشخیص قاضی جنبه فنی و تخصصی دارد باید موضوع به کارشناسی ارجاع گردد

مگر اینکه قاضی تشخیص بدهد که موضوع مورد ادعای شما جنبه فنی و تخصصی ندارد و خودش می تواند نسبت به آن رای صادر کند

که این تشخیص قاضی اگر اشتباه باشد در دادگاه بالا تر (دادگاه تجدیدنظر یا دیون عالی کشور) قابل اعتراض می باشد

اما اگر قاضی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع کرد اصولاً باید از آن پیروی کند مگر اینکه نظر کارشناس برخلاف اوضاع و احوال پرونده باشد

چه کسی باید دستمزد کارشناس را پرداخت کند

تعداد کارشناسان

اصولاً دادگاه موضوع را به یک نفر کارشناس ارجاع می دهد اما ارجاع موضوع مورد کارشناسی در ابتدای امر به چند نفر کارشناس هم بلامانع می باشد

البته در صورت تعدد کارشناسان تعداد آنها باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر قادر به تصمیم گیری باشند

“دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به

قید قرعه انتخاب می‌شود.

 در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.”

دستمزد کارشناس چگونه معین می گردد

پرداخت دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود.
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

قبول کارشناسی

بعد از پرداخت دستمزد کارشناس که در دادگاه ها اصولاً به صورت علی الحساب از شخص دریافت می گردد موضوع به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ می گردد

مطابق قانون

“کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می‌باشد، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد”

امکان استفاده دادگاه از افراد خبره به جای کارشناس رسمی دادگستری در دعاوی تجاری
انجام کارشناسی

پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و پرداخت دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید.

وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه

نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رای می‌نماید.

به عبارت دیگر بعد از انجام کارشناسی، کارشناس نظریه خود را به دادگاه تحویل می دهد و دادگاه دریافت نظریه کارشناس را به شما اعلام

می کند

تا هر ایراد و اعتراضی که دارید بیان کنید

توجه داشته باشید که مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی 7 روز می باشد و اگر در این مهلت اعتراض نکنید حتی اگر حرف شما به حق هم باشد قاضی به آن توجه نمی کند

بعضی اوقات ایرادات وارد به نظریه به اندازه ای زیاد است که شخص ترجیح می دهد کارشناس دیگری بگیرد یا از هیات کارشناسان استفاده کند

مثلاً اگر 3 نفر کارشناس نظریه می دهند و شما به آن اعتراض می کنید دادگاه 5 نفر کارشناس معین می کند و شما که معترض هستید

باید دستمزد کارشناس را پرداخت کنید.

اما بعضی اوقات ایراد نظریه کارشناس با اخذ نظریه تکمیلی از کارشناس برطرف می گردد که در این مورد باید از وکیل متخصص دادگستری

کمک بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *