نمونه دادخواست تحریر ترکه

نمونه دادخواست تحریر ترکه

در جهت این که نمونه دادخواست تحریر ترکه را برای شما بزرگواران در این مطلب قرار دهیم لازم است ابتدا توضیحاتی را که لازم می دانیم خدممتان عنوان نماییم و سپس در ادامه مبحث نمونه دادخواست تحریر ترکه را پیشنهاد بدهیم.

هر شخصی در طول عمرش مدام در حال تلاش و کوشش است و قسمتی از حاصل این تلاش و کوشش دارایی و اموالی می شود که برای او به ارمغان خواهد آمد.

و این دارایی ها دو بخش هستند .

بخش مثبت و منفی که مثبت آن شامل دارایی های مربوط به اموال و مطالبات شخص و بخش منفی دارایی شامل دیون و بدهی های شخص می شود.

پس از اتمام حیات، شخص دیگر کنترلی بر روی اموال و دارایی های خود از ندارد و چیزی که از او به جا خواهد ماند به عنوان ترکه یا ارث در اختیار بازماندگان و وراث او قرار خواهد گرفت.

بعد از فوت شخص چه اتفاقی خواهد افتاد؟( نمونه دادخواست تحریر ترکه)

دارایی های شخص چه مثبت و چه منفی به صورت قهری به وراث منتقل می گردد.

و وراث می توانند آن را بپذیرند یا این که از قبول آن سر باز زنند.

گاهی بر سر این که متوفی چه اموال و دارایی هایی دارد و میزان آن چقدر است و این اموال و دارایی ها به چه صورت باید به وراث او تعلق گیرد اختلاف هایی پیش می آید.

طی کردن این مراحل مستلزم دریافت گواهی انحصار وراثت گاها مهر و موم و سپس تحریر ترکه می باشد.

از این رو بر آن شدیم تا در جهت سهولت کار برای شما این نمونه دادخواست را قرار دهیم

اما عقل و انصاف حکم می کند که

به صورت جدی توصیه نماییم قبل از هر اقدامی

با وکیل متخصص مشورت نمایید

و کار خود را به وکیل بسپارید

زیرا در صورت رخ داد هر اشتباهی

عواقب جبران ناپذیری دامن گیرتان خواهد شد.

شماره تماس به وکیل 021-58784

اکنون می پردازیم به نمونه دادخواست تحریر ترکه:

خواهان:

خانم/ آقای:  / کد ملی:    / به نشانی:

خواندگان:

خانم/ آقای:   / کد ملی:   / به نشانی:

خانم/ آقای:    / کد ملی:   / به نشانی:

وکیل:

خانم/ آقای:    / کد ملی:    / به نشانی:

خواسته:

تقاضای رسیدگی و صدور قرار تحریر ترکه متوفی بانضمام کلیه خسارات قانونی (اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و …)

دلایل و منضمات دادخواست:

کپی مصدق گواهی انحصار وراثت شماره … صادره از شعبه … مجتمع شماره … شورای حل اختلاف شهر تهران

گواهی وفات مرحوم … به شماره … و تاریخ

وکالتنامه وکیل به شماره

ریاست محترم شورای حل اختلاف شماره ….

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … به وکالت از خواهان این دعوی خانم/ آقای … به عرض می رساند:

شادروان … فرزند علی ، مورث قانونی موکل و خواندگان محترم، در تاریخ … در اقامتگاه دائمی خودش در … دار فانی را وداع گفته است و موکل اینجانب خانم/ آقای … به شماره ملی … و خواندگان خانم ها سارا … شماره شناسنامه …، مهین … به شماره شناسنامه …، زیبا … شماره شناسنامه …، مهری … به شماره شناسنامه …، و آقایان محمد … به شماره شناسنامه … و میلاد … به شماره شناسنامه … ورثه حین الفوت هستند که گواهی انحصار وراثت به شماره … مورخ … صادر از شعبه … مجتمع شماره … شورای حل اختلاف شهر تهران مستند قانونی وراثت است.

نظر به اینکه لازم است ماترک متوفی، صورت برداری گردد فلذا با استناد به مواد ….. قانون امور حسبی، صدور قرار تحریر و صورت برداری ماترک متوفی از محضر محترم دادگاه مورد استدعا می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *