دادخواست

نمونه دادخواست طلاق توافقی

نمونه دادخواست طلاق توافقی در نوشته قبلی در خصوص چگونه مطرح کردن طلاق توافقی صحبت کردیم. حالا یک نمونه دادخواست طلاق توافقی که توسط وکیل ارایه شده است را مشاهده می کنیم تا مثالی عینی باشد برای آنچه در مقاله قبلی مطرح کردیم.
ادامه مطلب

نقد شدن سریع چک های برگشتی

نقد شدن سریع چک های برگشتی با مقرره جدید قانون گذار امکان پذیر است. ماده ۲۳ قانون صدور چک در جهت رعایت حال اشخاصی که از دیگران طلبکار هستند و چک در دست دارند راه جدیدی را پیش بینی کرده است بدین ترتیب که دارنده چک با ارایه گواهی نامه…
ادامه مطلب

(دادخواست رشد)صدور حکم رشد پس از احراز رشد

صدور حکم رشد پس از احراز رشد جزئیات متن قانون صدور حکم رشد پس از احراز رشد بخشنامه به کلیه دادگاههای مدنی خاص سراسر کشور نظر به اینکه حسب تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی مجلس شورای اسلامی ،دادگاهها مبادرت به صدور حکم رشد صغیری که بالغ شده است…
ادامه مطلب

(عده)دادخواست ثبت رجوع از طلاق رجعی

دادخواست ثبت رجوع طلاق رجعی دو نوع طلاق داریم : رجعی و بائن دسته بندی مزبور به اعتبار آثار طلاق مقرر شده است. در طلاق رجعی پیوند زناشویی به طور کامل گسسته نمی شود و زن و مرد در حکم زن و شوهر تلقی می شوند و اگر مرد بخواهد…
ادامه مطلب

(جهیزیه)دادخواست استرداد جهیزیه و مطالبه آن

استرداد جهیزیه ابندا زوج و زوجه اسم خودشان را به عنوان خواهان و خوانده ثبت می کنند. سپس خواسته یا موضوع و بهای آن را به این صورت مطرح می کنند: بدواً صدور قرار تأمین خواسته و سپس صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه مقوم به … ریال…
ادامه مطلب

(ازدواج دائم)دادخواست اثبات رابطه زوجیت دائم یا موقت 

دادخواست اثبات رابطه زوجیت دائم یا موقت به انظمام کلیه خسارات قانونی دلایل و منضمات دادخواست کپی مصذق: استشهادیه، گواهی عاقد، شهادت شهود، مدارک لازم دیگر نموه دادخواست بدوی اثبات زوجیت دائم یا موقت(ازدواج دائم) esbat zojyat قانون راجع به انکار زوجیت ‌مصوب 20 اردیبهشت ماه 1311 شمسی (‌کمیسیون قوانین…
ادامه مطلب
X