وقت نظارت یعنی چه

چه کسی باید دستمزد کارشناس را پرداخت کند

وقت نظارت یعنی چه

وقت نظارت یعنی چه، موضوع بحث امروز ما را تشکیل می دهد.

بعضی اوقات که برای پیگیری پرونده خود به دادگاه یا دادسرا می روید یا از طریق سامانه اطلاع رسانی پرونده، مسئله و موضوع خود در دادگستری را پیگیری می کنید

با این جمله رو به رو می شوید که پرونده در فلان تاریخ وقت نظارت دارد

و قاضی در وقت نظارت پرونده را ملاحظه می کند و نیازی به رجوع به دادگاه نیست.

قاعدتاً این سوال برای هر شخصی پیش می آید که وقت نظارت یعنی چه و ویژگی های وقت نظارت چه می باشد؟

چگونه به صورت غیرحضوری از روند پرونده ام در دادگاه مطلع شوم؟

اوقات دادگاه

در دادگاه با اصطلاحات فراوانی رو به رو می شویم که باید از آنها اطلاعات کسب کرد تا توانست وقت نظارت را شناخت و

تفاوت آن با سایر اوقات را مورد سنجش و بررسی قرار داد.

 از جمله اصطلاحاتی مانند وقت خارج از نوبت، وقت فوق العاده، وقت عادی و وقت نظارت یا وقت احتیاطی.

وقت نظارت یعنی چه

وقت نظارت چیست

وقت نظارت که به آن وقت احتیاطی نیز می گویند در مواردی معین می گردد که دادگاه نسبت به اقداماتی در مورد پرونده دستور داده است

و بعد از انجام این اقدامات پرونده زیر نظر دادگاه قرار می گیرد

تا دادگاه با توجه به نتیجه آن اقدامات نسبت به تصمیم گیری پرونده اقدام کند.

به عنوان مثال در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یکی از استعلام هایی که در وهله نخست دادگاه نسبت به انجام آن اقدام می کند استعلام ثبتی ملک می باشد

یا قاضی در موردی که امری دارای جنبه فنی و کارشناسی باشد که خارج از تخصص او باشد

پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد

در بعضی موارد قاضی ضرورت تحقیق محلی و معاینه محلی را در پرونده تشخیص می دهد.در مواردی نیاز به مطالبه اسناد و مدارک از سازمان های دولتی می باشد

در تمامی این موارد که مثال زدیم قاضی وقت نظارت یا احتیاطی و معین می کند و در تاریخ مقرر پرونده به نظر قاضی می رسد

اگر استعلام مورد نظر و کار مدنظر او انجام شده بود مثلاً پاسخ استعلام ثبتی حاضر شده بود یا پاسخ اسناد و مدارک مورد نیاز به شعبه رسیده بود قاضی نسبت به صدور رای به نفع یا ضرر شما اقدام می کند

اما اگر پاسخ مورد نیاز نرسیده بود مجدد وقت نظارت را تجدید می کند

تا در زمانی دیگر که احتمالاً پاسخ مدنظر رسیده بود اقدام به صدور رای کند.

باید توجه داشته باشید که هرچند وقت نظارت یا احتیاطی در قانون پیش بینی نشده است اما در عمل همه دادگاه ها از آن استفاده می کنند.

وقت خارج از نوبت و فوق العاده

جلسه خارج از نوبت جلسه  وقتی می باشد که بدون توجه به ترتیب اوقات دادگاه معین می شود و

نزدیک تر از وقتی است دفتر اوقات دادگاه نشان می دهد.

وقت فوق العاده نیز خارج از اوقات دفتر دادگاه است اما علی الاصول بدون حضور طرفین برگزار می گردد.

وقت نظارت تا چند بار قابل تمدید می باشد

باید توجه داشته باشید که هرچند وقت نظارت امری قانونی است اما تمدید چندین باره آن اگر ضرورتی نداشته باشد غیر قانونی است

و حتی شاید در مواردی استنکاف از رسیدگی قلمداد گردد و منشاء شکایت از قاضی پرونده قرار بگیرد.

البته این مورد باید با جزییات پرونده شما مورد سنجش قرار بگیرد و بسیاری اوقات قضات به عللی قانونی وقت نظارت را تمدید می کنند.

شکایت از قاضی پرونده

مطالب تصادفی

شرایط جدید رفع سوء اثر از چک برگشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *