چه پرونده هایی به دیوان عالی کشور می رود

چه پرونده هایی به دیوان عالی کشور می رود

چه پرونده هایی به دیوان عالی کشور می رود

چه پرونده هایی به دیوان عالی کشور می رود. موضوع بحث امروز ما در این مورد می باشد.

دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور در کنار دادگاه تجدیدنظر جزء بالاترین نهادهای قضایی کشور می باشند که طیف گسترده ای از وظایف را به عهده دارند

طبق اصل 161 قانون اساسی

“دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.”

یکی از مهم ترین وظایف دیوان عالی کشور که مهم ترین وظیفه این دیوان می باشد نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم می باشد

این وظیفه از طریق نقض و تایید آرای صادره از دادگاه ها صورت می گیرد.

در واقع دیوان عالی کشور اگر درک و استنباط حقوقی دادگاه ها  را صحیح نداند یا تشخیص بدهد که مقررات دادرسی رعایت نگردیده است رای را نقض می کند.

اکثر پرونده هایی که دیوان عالی کشور به آنها رسیدگی می کند جزء پرونده های بسیار مهم دسته بندی می گردد و این پرونده ها هم جزء پرونده های حقوقی است و هم جزء پرونده های مهم کیفری که در ادامه به تمامی آنها می پردازیم.

چه پرونده هایی به دیوان عالی کشور می رود
چه پرونده هایی به دیوان عالی کشور می رود

رسیدگی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

رسیدگی دیوان عالی کشور در امور حقوقی  عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

و شامل موارد زیر می باشد

1-احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.
۲- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
3- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
 –قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

این موارد اگر از دادگاه بدوی صادر گردد در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد.

اما رای های بسیار اندکی وجود دارد که اگر از دادگاه تجدیدنظر صادر گردد قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور باشد که فقط شامل موارد زیر می باشد

1-احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
2- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی‌باشد.
– قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
– قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مشاهده می کنید که در کل در امور حقوقی تعداد کمی از آرا قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور می باشد که به شرح آنها پرداختیم.

قرار چیست

رسیدگی دیوان عالی کشور در امور کیفری

دیوان عالی کشور در این مورد نقش پررنگ تری را ایفا می کند و فرجام خواهی از آرایی را به عهده دارد که از دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب صادر می گردد. در ادامه به تمامی این موارد می پردازیم

بسیاری از جرایم و مجازات هایی که در دادگاه کیفری یک قابل رسیدگی است در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است که دقیقاً موارد زیر را در بر می گیرد.

1-آرای صادره در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد

 2- تعزیر درجه سه و بالاتر

3- جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است

 4-آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی

حتما بخوانید: دادگاه کیفری یک در چه مواردی رسیدگی می کند

دسته ای دیگر از آرا که در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد مواردی است که مربوط به دادگاه انقلاب می باشد

در کل جرایم زیر در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می گیرد

1-جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
3- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

حال اگر این جرایم مستلزم مجازات حبس ابد یا اعدام یا تعزیر درجه 3 به بالا باشد و مورد اعتراض قرار گیرند در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرند

مثلاً تمامی جرایم مواد مخدر مستلزم صدور حکم اعدام نمی باشد اما اگر حکم اعدام در دادگاه انقلاب برای حمل و فروش مواد مخدر صادر گردد

در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *