چه کسی باید دستمزد کارشناس را پرداخت کند

چه کسی باید دستمزد کارشناس را پرداخت کند

چه کسی باید دستمزد کارشناس را پرداخت کند

چه کسی باید دستمزد کارشناس را پرداخت کند. امروز با صحبت در مورد این موضوع در خدمت شما هستیم و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم.

در نوشته های قبلی به سوال های زیر در مورد کارشناسی پاسخ داده ایم

۱-چه موضوعاتی به کارشناسی ارجاع می گردد؟

۲-آیا ارجاع موضوع به کارشناسی الزامی است؟

۳-نقش وکیل در خصوص ارجاع امر به کارشناس چقدر مهم ارزیابی می گردد؟

۴-نقش وکیل در جلسه با کارشناس رسمی دادگستری چه اندازه مهم می باشد؟

۵-تعداد کارشناسان انتخابی باید چند نفر باشد؟

6-در صورت عدم پرداخت دستمزد کارشناس یا عدم پرداخت در مهلت مقرر در مرحله بدوی یا تجدیدنظر چه اتفاقی می افتد؟

اما امروز به طور خاص به هزینه کارشناسی می پردازیم و اینکه در هر مرحله ای چه شخصی باید هزینه کارشناسی را پرداخت کند؟

قرار کارشناسی

دستمزد کارشناس بر اساس چه قانونی معین می گردد

دستمزد کارشناسی بر اساس قانون تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25/12/1398 مصوب رییس قوه قضاییه معین می گردد

هنگامی که دادگاه بابت پرداخت هزینه کارشناسی به شما ابلاغیه می دهد از شما پرداخت دستمزد علی الحساب را مطالبه می کند

مطابق قانون دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت  و ارزش کار معین می کند و هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس مشخص گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.

قرار کارشناسی

در قرار کارشناسی که از سوی دادگاه معین می گردد میزان دستمزد کارشناس به صورت علی الحساب معین می شود و البته این ابلاغ به شخصی صورت می گیرد که مطابق قانون وظیفه پرداخت هزینه کارشناس را به عهده دارد

مطابق قانون

“ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود.
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی

به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید

دادخواست ابطال می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.”

توجه داشته باشید که اگر درخواست کارشناسی از سوی هر دو طرف باشد دستمزد کارشناس باید به صورت تساوی از سوی دو طرف پرداخت شود.

پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدیدنظر

اگر دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که پرونده نیاز به نظر کارشناسی دارد و قرار کارشناسی صادر کند تجدیدنظرخواه است که باید دستمزد کارشناسی را پرداخت کند.

اگر هزینه کارشناسی پرداخت نگردد

شخصی که مسئول پرداخت هزینه کارشناسی است اگر نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نکند دیگر نمی تواند روی کارشناسی به عنوان یک دلیل حساب باز کند و به عبارت دیگر این دلیل از عداد دلایل او خارج می گردد

حتی اگر علت عدم پرداخت هزینه کارشناسی ناتوانی مالی باشد البته قانون گذار در موارد ناتوانی مالی اشخاص پیش بینی هایی داشته است

اما استفاده از آن ظرفیت ها برای هر شخصی امکان پذیر نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *