گواهی انحصار وراثت چیست؟

گواهی انحصار وراثت چیست؟

گواهی انحصار وراثت چیست؟

در این نوشتار شما می خوانید که :

ارث چیست؟

طبقات آن کدامند؟

موانع ارث کدامند؟

اگر یکی از وراث فوق کند چه می شود؟

گواهی انحصار وراثت چیست؟

طبق مواد ۸۶۲ و ۸۶۳ قانون مدنی به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ شخص به باز ماندگانش می رسد . این زمان وراث با گرفتن گواهی انحصار وراثت می توانند ماترک را طبق اصول مربوط به تقسیم ارث بین خود تقسیم کنند.

گواهی انحصار وراثت چیست؟
طبقات ارث

وارثان نسبی به 3 طبقه اصلی تقسیم می‌شوند و به طور کلی هر طبقه پایین‌تر وقتی ارث می‌برد که در طبقه بالاترش وارثی نباشد؛

هر کدام از این طبقات هم مسائل و درجه ‌بندی ‌های خاص خود را دارند:

  • طبقه اول: پدر، مادر، فرزند، فرزند فرزند (در صورت نبودن و فوت فرزند).
  • طبقه دوم: پدر بزرگ و مادربزرگ پدری و مادری و هرچه بالاتر برود، برادر و خواهر (پدری) یا (مادری) یا (پدری و مادری) و فرزندان آنان در صورت نبودنشان.
  • طبقه سوم: عمو، عمه، دایی و خاله و فرزندان ایشان در صورت نبودنشان؛ در صورت نبودن موارد پیشین، عمو،‌ عمه، دایی و خاله پدرِ میت‌ ارث می‌برند.

وکیل برای گرفتن ارث

موانع ارث کدامند؟

موانع ارث بری یعنی موانعی که باعث می شود ورثه از ماترک محروم بماند که طبق قانون عبارتند از :

الف) قتل: کسی که مورث خود را از عمد بکشد از ارث او ممنوع است.

ب) لعان: پس از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همینطور فرزندی که به جهت انکار او لعان واقع شود، از پدر و پدر از او ارث نمی برد.

( لعان یعنی زوج، زوجه دائـمی خود را که با او نزدیکی می کند به زنا نسـبت بدهد .)

ج) کفر: وارث کافر از مورث خود ارث نمی برد و بالعکس وارث مسلمان از مورث کافر خود ارث می برد و نیز مانع از ارث بردن ورثه دیگر هر زمان کافر هستند می شود اگر چه آنان نزدیک تر به متوفی باشند.

د) ولادت از زنا: نـسب از موجبات ارث می باشد ولی زمـانی که ناشی از زنا نیست.

ولی اگر حرمـت رابطه ای که طفـل ثمـر آن است نسـبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری بواسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد

طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.

ارث متوفی چگونه تقسیم می گردد؟

اگر یکی از وراث فوق کند چه می شود؟

وقتی که شخصی فوت کند و ورثه تقاضای صدور انحصاروراثت و تقسیم ارث نکنند و در همان پروسه پس از فوت متوفی یکی از وراث فوت نماید، تقسیم اموال با  پیچیدگی های بیشتری روبرو می شود و سهم الارث وراث فوتی

به ورثه حین الفوت آن می رسد و با افزون شدن وراث جدید به ورثه قبلی روال تقسیم ارث مانند پیش است

با این تفاوت که وراث بیشتری باید در دادخواست اضافه شوند.

گواهی انحصار وراثت چیست؟

گواهی است که به درخواست وراث از مراجع قضایی صادر می شود که شامل مشخصات ، تعداد وراث ، نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترك می باشد . در واقع اولین قدم وراث برای تعیین و تکلیف اموال متوفی ، انحصار وراثت است . مقررات مربوط به گواهی انحصار وراثت در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 و قانون امور حسبی است .

اعتراض به گواهی انحصار وراثت ممکن است؟

بله هر کسی که نسبت به به مفاد آن اعتراض داشته باشد بدون قید مدت می تواند نسبت به اعتراض اقدام نماید.

اگر یکی از وراث خارج از کشور باشد و مدارک را هم ندهد چکار باید کرد؟

این سوال پاسخ داده شد هرکدام از وراث می تواند به تنهایی و بدون مدارک سایر وراث هم تقاضای صدور گواهی حصر ورثه کند در صورت اصل مدارک، از اداره ثبت احوال استعلام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *