تبادل لوایح یعنی چه

چه کسی باید دستمزد کارشناس را پرداخت کند
چه کسی باید دستمزد کارشناس را پرداخت کند

تبادل لوایح یعنی چه

تبادل لوایح موضوع بحث امروز ما است و به سوالات شما در این زمینه پاسخ می دهیم

اکثر رسیدگی ها در دادگاه های ایران دو مرحله ای می باشد به این معنی که رایی که از دادگاه نخستین صادر می گردد قطعی نمی باشد و در دادگاه بالاتر نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد.

و اکثر اشخاصی که حکم به ضرر آنها صادر می شود اقدام به تجدیدنظرخواهی می کنند تا دوباره پرونده اش در دادگاه بالاتر و با تعداد قضات بیشتری مورد رسیدگی قرار بگیرد

و تا زمانی که موضوع در دادگاه بالاتر مورد رسیدگی قرار نگیرد و دادگاه بالاتر رای قطعی صادر نکند امکان اجرای حکم وجود ندارد.

به عبارت دیگر اجرای احکام دادگستری فقط آرای قطعی را اجرا می کند یعنی آرایی که در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور رنگ قطعیت به خود می گیرند.

پس باید بدانید که با صدور رای اولیه در دادگاه اول ( دادگاه ابتدایی) خیال شما نباید بابت احقاق حق تان آسوده باشد بلکه باید مرحله تجدیدنظر را نیز سپری کنید تا خیال شما راحت شود و رای به مرحله اجرای حکم برسد.

تجدیدنظرخواهی از رای اولیه

گفتیم که اکثر اشخاصی که رای به ضرر آنها صادر می گردد اقدام به تجدیدنظرخواهی می کنند و به آنچه دادگاه اول به عنوان رای و در مقام شخصی بی طرف صادر می کند رضایت نمی دهند.

بعد از صدور رای هر شخصی که رای به ضررش صادر می شود ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حق تجدیدنظرخواهی از آن را دارد

و قانون این حق را به او می دهد که موضوع او با ادله جدیدی که ارایه می کند مجدداً مورد قضاوت قرار بگیرد و البته شخص باید به این مورد اشاره کند که به رسیدگی دادگاه اولی چه ایرادی وارد بوده است که او را مجاب به تجدیدنظرخواهی کرده است

جهات تجدیدنظرخواهی

به عنوان مثال موارد زیر در قانون جزء مواردی است که شخص به استناد آنها می تواند تجدیدنظرخواهی کند

۱ – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
۲- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
۳ – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
۴ – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
۵ – ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

دلایل تجدیدنظرخواهی

شکایت از قاضی پرونده

چرا تجدیدنظرخواهی

 انسان جایز الخطاست و هیچ انسانی در هیچ کجای جهان و در هیچ شغلی مصون از خطا نمی باشد. شایسته ترین قضات نیز ممکن است مرتکب اشتباه شوند و اگر مرحله تجدیدنظر وجود داشته باشد از اشتباه قضات و تضییع حق مردم جلوگیری می شود

قانون گذار عاقل که این خصیصه انسانی را می داند امکان بررسی مجدد آرا را در قانون می گنجاند.

از سوی دیگر قاضی که آگاه است که آرای او در مرجعی بالاتر و با حضور چند قاضی مورد بررسی قرار می گیرد دقت بیشتری در صدور رای می کند.

حال سوال این جا است که در صورت صدور رای به نفع شما و ضرر طرف مقابل و انجام تجدیدنظرخواهی وظیفه شما چه می باشد؟

تبادل لوایح

بعد از تجدیدنظرخواهی شخص دفتر دادگاه بدوی به شما ابلاغی در مورد تبادل لوایح انجام می دهد که اصولاً حاوی نوشته زیر است

“به پیوست تجدیدنظرخواهی خانم/آقای……….. به طرفیت شما نسبت به دادنامه صادره از این شعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به شما ابلاغ می شود.

مقتضی است حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به نحو مکتوب به این دادگاه تحویل دهید.

در غیر این صورت پرونده بدون دفاع شما به مرجع تجدیدنظر ارسال می گردد.”

به عبارت دیگر مدیر دفتر دادگاه صادر کننده رای بدوی یک نسخه از دادخواست تجدیدنظرخواهی طرف مقابل و پیوست های آن را برای شما(تجدیدنظرخوانده) ارسال می کند

و در این ابلاغ  از شما درخواست می کند که ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ در پاسخ به تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه هر پاسخی که دارید ارایه بدهید

بعد از گذشت این مهلت چه پاسخی بدهید و چه پاسخی ندهید پرونده به دادگاه تجدیدنظر می رود

در تبادل لوایح چه باید بگوییم

بسیاری از اشخاص در این مورد از ما سوال می کنند.

اولین توصیه ما در این خصوص کمک گرفتن از متخصصین امر می باشد

چرا که هیچ گاه نباید احتمال نقض رای در مرجع تجدیدنظر را فراموش کنید.

قانون به طرف مقابل شما حق می دهد که با ارایه دلیل جدید رای را به نفع خود بازگرداند.

اما اگر نمی توانید یا نمی خواهید از خدمات اشخاص متخصص نظیر وکیل دادگستری استفاده کنید باید بدانید که تبادل لوایح

محلی برای پاسخ به ادعاها و دلایل تجدیدنظرخواه می باشد و به نوعی شبیه دفاع آخر شما می باشد.

پیام بگذارید

X