اجراییه چک های جدید و نکات مهم پیرامون آن

اجراییه چک های جدید

متن سربرگ خود را وارد کنیداجراییه چک های جدید و نکات مهم پیرامون آن

پس از اجرایی شدن قانون جدید صدور چک سوالات بسیاری در خصوص این سند تجاری و شرایط جدید صدور و وصول آن مطرح گردید،

هر روز در مورد چک های صیادی، تفاوتشان در وصول کردن با چک های قدیمی و این که تکلیف چک های قدیمی چیست و از این قبیل سوالات از ما پرسیده می شود.

به این خاطر تصمیم گرفتیم، در خصوص اجراییه چک های جدید نوشتار حاضر گرد آوری شود و در قالب پرسش و پاسخ  به این مبحث پرداخته شود.

اجراییه چک های جدید

اجراییه چک های جدید

صادر کردن چک به این معناست که شخص دارنده چک تضمین می کند که

در موعد مندرچ در چک مبلغ تعیینی را در حساب خودش قرار بدهد.

تا شخص ذینفع بتواند رأس آن تاریخ مبلغ را دریافت کند.

نظر به این که برخی اشخاص نسبت به تأمین مالی حساب خود در بازه زمانی مندرج در چک بی‌توجهی می نمایند، قانون به برگشت زدن چک و صدور اجرائیه چک برگشتی پرداخته است.

روش صدور اجراییه چک

دو روش برای صدور اجراییه چک قابل انجام است.

اول

ذینفع می‌تواند با رجوع به اداره ثبت برای برگشت زدن چک اقدام نماید.

و بعد از تشکیل پرونده در اداره ی ثبت و تکمیل کردن  فرم درخواست اجرائیه، ظرف مدت 10 روز بعد از تاریخ ابلاغ از صادر کننده چک درخواست خواهد شد که مبلغ مندرج در چک را به شماره‌ حسابی که توسط اداره ثبت اعلام می گردد واریز کند.

در غیر این صورت دارنده چک می‌تواند نسبت به توقیف اموال شخص صادر کننده اقدام نماید.

 دوم

درخواست صدور اجرائیه چک برگشتی به دادگاه ارائه بشود.

در این حالت هم ابلاغیه‌ای برای صادر کننده چک ارسال خواهد شد و به او مهلتی 10 روزه‌ برای پرداخت مبلغ چک به حساب مشخص شده توسط دادگاه داده می‌شود.

در صورت عدم پرداخت وجه چک، طبق رأی دادگاه حکم توقیف اموال برای شخص مورد نظر صادر می شود.

آن چه به نظر می رسد این است که عموم جامعه می خواهند بدانند روش دوم یعنی اجراییه مستقیم دادگاه در خصوص چک های جدید به چه صورت است.

و از آن جایی که در مطلبی دیگر به صورت کامل در مورد روش اول (اجراییه اداره ثبت) سخن گفته ایم، اکنون به روش دوم خواهیم پرداخت و همچنین برخی سوالات را همان گونه که در ابتدای مطلب گفته شد ،پاسخ می دهیم.

اجراییه مستقیم دادگاه

نوع درخواست در این اجراییه چیست؟

نظر به الکترونیکی شدن رسیدگی ها و ثبت درخواست ها ، این درخواست در قالب دادخواست ارائه می شود. و نوع آن درخواست صدور اجراییه مستقیم چک از دادگاه حقوقی می باشد.

خواهان این درخواست کیست؟ دارنده چک.

خوانده چه کسی می باشد؟ صادر کننده ، صاحب حساب و یا این که هر دو

خواسته چه می باشد؟ مطالبه وجه چک

نکته :

1.امکان صدور اجراییه طبق ماده 23 قانون چک علیه ضامن و ظهر نویس چک وجود ندارد.

2.همچنین مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، امکان پذیر نیست، که در این موارد دارنده به ناچار باید در دادگاه طرح دعوا کند.

هزینه ی اجرا در اجراییه مستقیم چک های جدید در دادگاه چقدر است؟

پنج درصد مبلغ چک یعنی همان نیم عشر اجرایی

مرجع صالح به رسیدگی کجاست؟

با توجه به رای وحدت رویه شماره 688 دیوان عالی کشور

خواهان حق مراجعه به دادگاه های زیر را دارد:

دادگاهی که در حوزه اش چک صادر شده.

دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه ی آن است.

دادگاهی که در آن حوزه ، گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است.

 مراحل صدور اجرائیه چک برگشتی چیست؟

دریافت گواهی عدم پرداخت چک

مراجعه به بانک جهت صدور کد رهگیری چک

بررسی مدارک و مستندات ارائه شده از جمله چک و گواهی عدم پرداخت چک

آماده کردن درخواست صدور اجراییه چک برگشتی توسط وکیل چک

صدور اجرائیه چک برگشتی و ابلاغ آن به صادر کننده چک توسط دادگاه

تکلیف چک های قدیمی چیست؟

طبق اعلام بانک مرکزی، چک‌های قدیمی از ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲ فقط در بانک‌های صادرکننده دسته چک، قابلیت نقدشدن را خواهد داشت.

آیا امکان صدور اجراییه برای چک های قدیمی وجود دارد؟

در جهت روشن شدن پاسخ این سوال توجه شما را جلب می کنیم به نظریه ای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

استعلام :

در خصوص چک‌های صیادی که در قانون جدید اصلاح صدور چک وصف آن ذکر است ماده 6 آیا صدور اجراییه بر طبق قانون مذکور صرفا مربوط به چک‌های موصوف می‌باشد یا این که چک‌های سابق الصدور که از سوی بانک کد رهگیری برای آن تعریف می‌شود و گواهی نامه عدم پرداخت به امضاء و مهر بانک صادر می‌شود قابلیت صدور اجراییه وفق ماده 23 قانون جدید را دارد؟

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یاد‌شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است.

بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد 4 و 5 یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.

 در صورتی که چکی امانی یا مشروط باشد و این موضوع برای دادگاه محرز شود

اما چک به ثالث منتقل شده باشد تکلیف چیست؟

در جهت روشن شدن پاسخ این سوال توجه شما را جلب می کنیم به نظریه ای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

استعلام :

چنانچه مشروط یا امانی بودن چک در سند دیگری درج شده و این موضوع برای دادگاه محرز باشد؛ اما دارنده آن را به ثالث منتقل کرده باشد، آیا با وجود انتقال چک به ثالث، دادگاه می‌تواند اجراییه را به استناد بخش اخیر ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی ابطال کند؟

در فرض سؤال که مشروط یا امانی بودن چک در سند دیگری قید شده و دارنده آن را به شخص دیگری منتقل کرده است و پس از صدور اجراییه وفق ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والحاقات بعدی، صادرکننده مدعی تضمینی یا امانی بودن چک شده است،

با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری؛ از جمله اصل عدم توجه به ایرادات و وصف تنجیزی این اسناد، اثبات تضمینی یا امانی بودن چک بر حقوق دارنده با حسن‌نیت تأثیری ندارد و دلیلی بر ابطال اجراییه یا الغای عملیات اجرایی وجود ندارد؛ مگر آنکه سوء‌نیت دارنده در دادگاه صالح احراز شود.

پیام بگذارید

X