اخلال در نظم دادگاه

اخلال در نظم دادگاه

اخلال در نظم دادگاه

اخلال در نظم دادگاه موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم.

دادگاه مکانی برای احقاق حقوق اشخاص و تظلم خواهی و دادخواهی است و این امر فقط در صورتی امکان پذیر می باشد که در جلسه دادگاه نظم برقرار شود.

از یک سو احتمال دارد که طرفین دعوا یا وکلای آنها نظم دادگاه را به هم بریزند

 و از سوی دیگر مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگاه ها باید به صورت علنی برگزار شود و ممکن است که در جلسات دادرسی اشخاصی حاضر باشند که در پرونده هیچ نفع و سمتی ندارند و این اشخاص برهم زننده نظم باشند

بدین علت و برای برپایی عدالت قانون گذار ضمانت اجراهایی پیش بینی کرده است تا بتواند نظم را در دادگاه برقرار کند

در ادامه مشاهده خواهید کرد که حتی احتمال حبس افراد یا وکلای آنها به علت برهم زدن نظم وجود دارد.

ابتدا باید بدانید که در مورد اخلال در نظم دادگاه بین دعاوی کیفری و حقوقی تفاوت وجود دارد

در ادامه همراه ما باشید تا در مورد تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری با شما صحبت کنیم

تا متوجه شوید که رعایت نظم در آنها چه مقدار متفاوت می باشد.

دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری

دادگاه مدنی یا حقوقی، دادگاهی است که مربوط به اختلافات خصوصی میان افراد همچون قراردادها و خرید و فروش و دعاوی خانواده و طلاق می باشد

در اکثر این دعاوی بیشتر بحث جبران خسارت مطرح می باشد و در هیچ کدام از آنها اگر طرف مقابل محکوم شود به زندان نمی رود و مجازات نمی شود بلکه بیشتر در این دعاوی بحث پول مطرح می باشد

اما در دعاوی کیفری بحث جرم و مجازات و نظم عمومی مطرح می باشد و اگر شخصی در دادگاه محکوم شود بحث مجازات به میان می آید و امکان دارد که برای او زندان و شلاق و جزای نقدی و محرومیت های اجتماعی در نظر گرفته شود.

در دادگاه کیفری ابتدا تحقیقات مقدماتی جرم در دادسرا صورت می گیرد و سپس پرونده به دادگاه صالح کیفری یک یا دو یا دادگاه انقلاب یا دیگر مراجع صالح ارسال می گردد

اما در دادگاه های حقوقی با مراجع صالح حقوقی رو به رو هستیم و روند این کار نیز با اعطای دادخواست از جانب خواهان شروع می شود.

دادگاه کیفری یک در چه مواردی رسیدگی می کند

دادگاه کیفری دو در چه مواردی رسیدگی می کند

ضمانت اجرای نظم در دادگاه حقوقی

مطابق تعریفی که کردیم شاید گمان کنید که دادگاه حقوقی از حساسیت کمتری برخوردار است اما این برداشت صحیح نمی باشد

و در مقام وکیل در دادگاه های حقوقی مشاهده کرده ام که ضرب و جرح های فراوانی در این دادگاه ها اتفاق می افتد چرا که اصولاً موضوع بحث در این دادگاه ها مال می باشد

و مال به خصوص مالی که از راه حلال به دست می آید و موضوع بحث و مناقشه در دادگاه قرار می گیرد برای افراد بسیار عزیز و محترم است و سبب اختلاف های عمیق و حل ناپذیر می گردد.

در این دعاوی قاضی باید بتواند دلایل و ادعاهای هر دو طرف را بشنود و مورد سنجش و بررسی قرار بدهد و قاعدتاً نظم سبب می گردد که قاضی بتواند با آرامش این بررسی را انجام بدهد

مطابق قانون اگر شخصی در دادگاه حقوقی مرتکب بی نظمی شود دادگاه می تواند

1-دستور اخراج آنها را صادر کند

2-دستور حبس 24 ساعته آنها را صادر کند

البته در راستای حفظ نظم انتظار بیشتری از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری می رود چرا که آنها یک بال فرشته عدالت محسوب می گردند

که در کنار قاضی که بال دیگر فرشته عدالت محسوب می گردد باید به احقاق حقوق اشخاص کمک کنند

و قاعدتاً وقتی آنها مرتکب بی نظمی می شوند ضمانت اجرای سنگین تری در انتظار آنها است

و قانون گذار نیز به این مهم توجه داشته است و بیان داشته است که اگر مرتکب بی نظمی از اصحاب دعوا یا وکلای آنها باشد دادگاه می تواند به حبس از 1 تا 5 روز حکم بدهد.

در پایان ذکر یک نکته ضروری است که مطابق قانون قاضی باید نحوه اختلال شخص را در صورت جلسه ذکر کند

این نکته که مورد تایید قانون گذار قرار گرفته است از بسیاری از سوء استفاده ها جلوگیری می کند.

ضمانت اجرای نظم در دادگاه کیفری

عقل حکم می کند که اگر رعایت نظم در دادگاه حقوقی مهم می باشد در دادگاه کیفری که بحث جان و ناموس و آزادی آنها مطرح می باشد بسیار مهم تر می باشد

در دادگاه کیفری بحث کشف حقیقت مهم می باشد و این امر مهم فقط در راستای اصولی منظم که همه به آن پای بند هستند

اتفاق می افتد.

قانون گذار برای حفظ نظم در دادگاه کیفری موارد زیر را مقرر می کند

1-رئیس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می‏ شوند، صادر کند

2-اگر مرتکب بی نظمی از اصحاب دعوا باشد رئیس دادگاه دستور حبس او به مدت 1 تا 5 روز را صادر می کند.

همان گونه که در بالا توضیح دادیم انتظار رعایت نظم از وکلا بیشتر می باشد و اگر اخلال کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به او در مورد رعایت نظم دادگاه تذکر می دهد و در صورت عدم تاثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می کند.

البته هیچ کدام از مواردی که ذکر کردیم سبب نمی گردد که اگر کار شخص مشمول قوانین کیفری است تحت عنوان آن قوانین تحت پیگرد قرار بگیرد

و موارد مزبور فقط در صورتی صدق می کند که رفتار مزبور فقط بی نظمی باشد و نه چیزی دیگر.

به عنوان مثال اگر عمل شخص توهین به قاضی یا تهدید قاضی باشد این شخص تحت آن عناوین نیز قابل پیگرد قانونی می باشد

دادگاه کجا است

شاید وقتی به این سوال بر می خورید احساس کنید که سوال ساده است که بی نیاز از شنیدن پاسخ آن می باشید اما باید بدانید

که به این سادگی ها هم نمی باشد

و تفسیرهای مختلفی از این قانون صورت پذیرفته است به عنوان مثال آیا درگیری در محوطه دادگاه در دفتر شعبه یا درگیری با

کارمندان دادگاه جزء مواردی است که اخلال در نظم دادگاه محسوب می گردد؟

همان گونه که گفتیم پاسخ یکسانی در این مورد نداریم بعضی معتقدند که این مورد اخلال در نظم دادگاه محسوب نمی گردد

و فقط باید از نیروی انتظامی مستقر در مجتمع قضایی برای حل اختلافات کمک گرفت

اما در زیر نمونه رایی را مشاهده می کنیم که دادگاه درگیری در محوطه دادگاه را مصداق بزه اخلال درنظم عمومی دادگاه است.

نمونه رای مربوط را در لینک زیر مشاهده می کنید

درگیری در شورای حل اختلاف

قانون گذار در مورد اخلال در نظم در شورای حل اختلاف چیزی نمی گوید و قاعدتاً این سوال پیش می آید که آیا برهم زدن نظم

شورای حل اختلاف یا درگیری در شورای حل اختلاف مصداق اخلال در نظم می باشد یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که شورای حل اختلاف دادگاه نیست و تابع تشریفات دادگاه نیز نمی باشد و قانون گذار

فقط برای حفظ نظم در دادگاه اجازه حبس یا بازداشت افراد یا اخراج از جلسه را می دهد.

مطابق اصل 32 قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران نیز هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.

سخت گیری نسبت به وکیل

همان گونه که در مطالب بالا مکرر اشاره کردیم انتظارها از وکیل دادگستری در رعایت نظم بسیار بالا می باشد تا جایی که بعضی

رفتار وکیل در اخلال در نظم را مشمول ماده زیر می دانند

“هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد

یا مردم را از‌ کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.”

البته به نظر می رسد که این تفسیر و تلقی از قانون بسیار سخت گیرانه می باشد.

در پایان باید بگوییم که دادگاه محیطی خاص با ضوابطی خاص می باشد که باید برای حضور در آن آمادگی داشته باشید

و اگر قدرت روانی حضور در دادگاه را ندارید در دادگاه حاضر نشوید و سعی کنید از خدمات وکلای دادگستری در این زمینه استفاده کنید.

در ادامه چند نمونه از آرای دادگاه ها در زمینه اخلال در نظم دادگاه را نقل می کنیم.

ایجاد بی نظمی در اجرای احکام

اخلال در نظم دادسرا

ایجاد سر و صدا و هیاهو در دادگاه

مطلب تصادفی

شرایط جدید رفع سوء اثر از چک برگشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *