اعتراض به نظریه کارشناسی

اعتراض به نظریه کارشناسی

در دادگاه حقوقی چگونه از خود دفاع کنیم

اعتراض به نظریه کارشناسی

اعتراض به نظریه کارشناسی موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم.

یکی از مهم ترین دلایل اثبات ادعا در قانون ایران ارجاع امور به کارشناس رسمی دادگستری می باشد چرا که پیشرفت علوم و فنون و تکنولوژی سبب شده است که در بسیاری اختلافات قاضی بدون مراجعه به کارشناس امکان صدور رای نداشته باشد

به عنوان مثال شخصی با اقامه دعوا ادعا می کند که تولیدات کارخانه مجاور و سمی که از مواد زاید دفع شده حاصل می شود سبب از بین رفتن محصولات کشاورزی او یا کاهش محصولاتش شده است

یا شخصی ادعا می کند که جنس هایی که برای کارخانه اش خریداری کرده است جنس تقلبی است و مونتاژ می باشد.

در این موارد قاضی که سررشته ای از این امور ندارد و صدور رایش منوط به اطلاع از نظر کارشناسی در این زمینه می باشد باید موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع کند.

موضوع به کارشناس ارجاع می گردد و او اظهارنظر می کند اما اگر به نظریه او اعتراض داشته باشیم باید چه کار کنیم؟

ظرف چند روز باید به نظریه کارشناسی اعتراض کنیم؟

آیا می توانیم بدون اعتراض به اصل نظریه کارشناسی از او راجع به نظریه اش توضیحاتی بخواهیم؟

نظریه تکمیلی کارشناس چه تفاوتی با اعتراض به نظریه کارشناسی دارد؟

آیا قاضی می تواند اعتراض به نظریه کارشناسی را رد کند و به استناد نظریه کارشناسی رای صادر کند؟

در اعتراض به نظریه کارشناسی باید به چه مواردی اشاره کنیم؟

اجباری بودن مراجعه به کارشناس

تمام جنبه های موضوعی دعوا باید توسط قاضی احراز گردد و تنها استثنایی که در قانون پیش بینی شده است ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری برای تشخیص جنبه های فنی و تخصصی است

به عبارت دیگر اگر موضوع دارای جنبه فنی و تخصصی است موضوع باید به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردد

حتی اگر قاضی در آن زمینه دارای تخصص باشد هم باید موضوع به کارشناس ارجاع گردد مثلاً شاید قاضی در زمینه برق و الکترونیک تخصص داشته باشد و قادر به احراز یا رد ادعاهای اشخاص باشد اما حتی در این مورد هم باید موضوع را به کارشناس ارجاع بدهد.

صدور قرار کارشناسی

بعد از احراز مراجعه به کارشناس قاضی اقدام به صدور قرار کارشناسی می کند که در آن امور زیر درج می گردد

1-موضوع قرار کارشناسی: مطابق قانون قاضی باید دقیقاً مشخص کند که کارشناس باید نست به چه موضوعی اظهارنظر کند

2-تعداد و مشخصات کارشناس: کارشناسان باید از بین افراد دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع انتخاب شوند و اگر دادگاه تعدد آن ها را لازم بداند باید تعداد کارشناسان فرد باشد تا در هنگام اختلاف نظر قادر به تنظیم نظریه کارشناسی باشند

3-مدت اظهارنظر کارشناس: اگر چه اصولاً کارشناسان در مدتی که دادگاه معین می کند قادر به ارایه نظریه کارشناسی خود نمی باشند اما دادگاه مدت اظهارنظر را معین می کند تا سرنوشت پرونده نامعین نباشد.

4-دستمزد کارشناس و شخصی که موظف به پرداخت هزینه کارشناسی است.

نتیجه کارشناسی

اعتراض به نظریه کارشناسی را با بحث نتیجه کارشناسی ادامه می دهیم.

بعد از انجام کارشناسی، کارشناس نظر خود را به دفتر دادگاه تسلیم می کند و دادگاه وصول نظریه کارشناسی را به شما ابلاغ می کند

مطابق قانون

” وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رای می‌نماید”.

بعد از این مرحله شما ابلاغی با مضمون زیر دریافت خواهید کرد

” علت حضور : ملاحظه نظريه كارشناس و اظهار هر مطلبي نفياً يا اثباتاً
به پيوست نظريه كارشناس ارسال مي گردد، ظرف يك هفته هر گونه اظهاري نفياً يا اثباتاً داريد با مراجعه به دفتر خدمات الكترونيك قضايي از طريق لايحه به اين شعبه ارسال نماييد.”

شما با ملاحظه نظریه کارشناسی مطابق قانون دو راه حل پیش رو دارید

-اعتراض به نظریه کارشناسی

-درخواست نظریه تکمیلی از کارشناس

 که در ادامه به توضیح این دو مورد می پردازیم و توضیح می دهیم که بهتر است از کدام مورد به نفع خود استفاده کنید.

درخواست نظریه تکمیلی از کارشناس

در نظر داشته باشید که اگر به نظریه کارشناسی اعتراض کنید و قاضی مجدد موضوع را به کارشناسی ارجاع کند هم باید از پول خود هزینه کنید و هم از وقت خود.

به عبارت دیگر پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده شخصی است که به آن معترض است و علاوه بر این مورد که شما باید هزینه اعتراض و کارشناسی مجدد را پرداخت کنید

وقت شما هم هدر می رود  چرا که اصولاً وقتی به قضیه اعتراض می کنید موضوع به تعداد بیشتری کارشناس ارجاع می گردد و هماهنگی این کارشناس ها و ارایه نظریه کارشناسی از جانب آنها، بسیار زمان بر خواهد بود

پس وقتی قصد اعتراض به نظریه کارشناسی را دارید مطمئن شوید که این راه بهترین راه است 

چرا که بعضی اوقات دریافت نظریه تکمیلی یا اخذ توضیح از کارشناس راه حل بهتری می باشد.

به عنوان مثال بعضی اوقات ایراد اساسی به نظریه کارشناسی وارد نمی باشد اما نظریه کارشناسی مبهم می باشد

 یا تحقیقاتی که کارشناس بر اساس آن اقدام به تنظیم نظریه کارشناسی کرده است کامل نیست و نقص دارد یا کارشناس نسبت به موردی اظهارنظر نکرده است

در این موارد می توانید از دادگاه بخواهید که از کارشناس توضیح بخواهد ( اخذ توضیح از کارشناس) یا از کارشناس درخواست نظریه تکمیلی کند. (درخواست نظریه تکمیلی از کارشناس)

شاید برای شما جالب باشد که بدانید گرفتن توضیح از کارشناس یا صدور قرار تکمیل تحقیقات بعضی اوقات راساً از جانب قاضی صورت می گیرد.

چه قاضی نظریه کارشناسی را ناقص بداند و از کارشناس توضیح بخواهد و چه شما به آن استناد کنید دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت جلسه می نویسد و کارشناس را برای ادای توضیح فرا می خواند.

مطابق قانون

” در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.”

اعتراض به نظریه کارشناسی

حال اگر برعکس موردی که توضیح دادیم اتفاق بیفتد یعنی نظریه کارشناسی ابهام ندارد و ایرادی نیز متوجه نظریه کارشناسی نیست اما شما به اصل و اساس چنین نظری ایراد دارید و ایراد شما با اخذ توضیح از کارشناس یا اخذ نظریه تکمیلی از کارشناس مرتفع نمی شود راهی نمی ماند جز اینکه به نظریه کارشناسی اعتراض کنید

البته برای متقاعد کردن قاضی به قبول اعتراض تان و ارجاع به کارشناسی مجدد، باید اعتراضی موجه انجام بدهید در غیر این صورت چون در قانون ضابطه ای برای کارشناسی مجدد وجود ندارد و احراز ضرورت این امر به قاضی واگذار شده است

 قاضی می تواند اعتراض شما را رد کند و به استناد همان نظریه کارشناسی رای صادر کند.

اما اگر قاضی، اعتراض شما به کارشناسی را قبول کند باید هزینه کارشناسی مجدد را پرداخت کنید.

بعد از اعتراض

عرف و رویه ای در میان دادگاه ها وجود دارد مبنی بر اینکه اگر اعتراض شما به نظریه کارشناسی را قبول کردند آن را به هیات کارشناسان می فرستند اما باید بدانید که این امر مبتنی بر عرف می باشد و قانون در این مورد الزامی ندارد

قاضی حتی بعد از اعتراض شما می تواند موضوع را به یک نفر کارشناس رسمی دادگستری ارجاع بدهد که البته در کاهش هزینه ها نیز موثر می باشد.

در اعتراض به نظریه کارشناسی به چه چیزهایی اشاره کنیم

با توجه به اینکه موضوعاتی که به کارشناسی ارجاع می گردد بسیار متنوع و گسترده است نمی توانیم

 در این مورد به گفتن امری کلی بسنده کنیم اما همیشه تفکیکی که در بالا به آن اشاره کردیم را مدنظر داشته باشید و بر اساس آن اقدام کنید.

مشاوره با ما

دفتر وکالت عدل گر، متشکل از وکلای باسابقه و متعهد آماده ارایه خدمات به شما در این زمینه می باشد

برای دریافت وقت مشاوره حضوری یا تلفنی با شماره های ما در تماس باشید.

021-88657789

021-58784

0998-1288800

توجه کنید که دریافت وقت مشاوره برای روزهای جمعه و روزهای تعطیل فقط در موارد ضروری امکان پذیر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *