اعتراض وثیقه گذار

اعتراض وثیقه گذار

اعتراض وثیقه گذار

اعتراض وثیقه گذار موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم.

در نوشته های پیشین اشاره کردیم که بعد از تفهیم اتهام و انجام تحقیقات لازم و کافی در جهت دسترسی به متهم و حضور به موقع او و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و

تضمین حقوق شاکی برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی یکی از قرارهای زیر را صادر می کنند

انواع قرار هایی که در قانون از آنها نام برده شده است

1-التزام به حضور با قول شرف
2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام
3- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
4-التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
5-التزام به معرفی نوبه‏ ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
6- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
7- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیینی با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا

بدون نظارت با این تجهیزات
8- اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
9- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
10- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

یکی از مهم ترین قرارهایی که در دادسرا صادر می شود قرار وثیقه است که اگر ضبط گردد دارایی زیادی از شخص را به باد می دهد و قاعدتاً

اگر ضبط گردد وثیقه گذار دنبال راهی برای اعتراض و بازگشت مال می گردد

وثیقه گذار به چه علت هایی می تواند به ضبط وثیقه اعتراض کند

اعتراض به ضبط وثیقه در دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار می گیرد اما نکته مهم این جا است که باید علت موجهی برای اعتراض داشته باشید تا دادگاه اعتراض شما را قبول کند

دادگاه کیفری دو در چه مواردی رسیدگی می کند

در قانون علت های زیر به عنوان علت های موجه اعتراض به ضبط وثیقه پیش بینی شده است

الف- هرگاه وثیقه گذار ادعا کند در اخذ وجه التزام و وجه‏ الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
ب – هرگاه وثیقه گذار مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏ اند یا شخص سومی متهم را حاضر کرده است.
پ – اگر وثیقه گذار مدعی شود  به علل زیر، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏ گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را

حاضر کنند.

– نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.
– بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
– همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
– ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
– متهم در توقیف یا حبس باشد.
آخرین علتی که به آن جهت وثیقه گذار حق اعتراض به ضبط وثیقه را دارد زمانی است که او ادعا می کند به علت فوت متهم

تسلیم او غیر ممکن بوده است.

ضبط وثیقه در دادسرا با چه شرایطی انجام می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *