الزام به اخذ پایان کار

الزام به اخذ پایان کار
الزام به اخذ پایان کار

دعوای الزام به اخذ پایان کار

زمانی که مراحل ساخت یک ساختمان پایان یابد، از جمله مراحل اداری که باید طی کرد اخذ پایان کار می باشد که مقدمه‌ ای بر دریافت صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی است.

پایان کار ساختمان درواقع سندی می باشد که بعد از پایان تمام مراحل عملیات ساخت و ساز با تقاضای مالک توسط شهرداری صادر می گردد.

اما در صورتی که به هر دلیلی دریافت پایان کار با مشکل رو به رو بشود و یا مالک در اخذ پایان کار کوتاهی کند، خریدار ملک می‌تواند علیه مالک دعوای الزام به اخذ پایان کار طرح کند که در این مطلب به تشریح این موضوع می پردازیم.

پایان کار چیست؟-دعوای الزام به اخذ پایان کار

سندی است که بعد از این که تمام اطلاعات و مشخصات مندرج در پروانه ساخت با بنای ساخته شده مطابقت داشت ، با تقاضای مالک توسط شهرداری صادر می گردد.

در نتیجه پایان کار مهر تاییدی بر ساخت است.

به عبارتی دیگر بیانگر این است که ساختمان طبق نقشه و استانداردهای لازم ساخته شده است.

پس داشتن پایان کار برای صدور سند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

الزام به اخذ پایان کار
دعوای الزام به اخذ پایان کار چطور است؟

همان طور که بیان شد بعد از اتمام عملیات ساخت و ساز، شهرداری با بررسی و تایید مطابقت بنا با اصول و ضوابط مندرج در پروانه ساخت اقدام به صدور پایان کار می نماید.

اما اگر بنای احداثی با پروانه ساخت مطابقت نداشت یا تخلفی در ساخت و ساز صورت گرفت شهرداری سازنده را جریمه می‌کند

حتی ممکن است منجر به تخریب ملک شود.

با دریافت پایان کار، مالک می ‌تواند برای ملک انشعابات گاز و آب و برق، صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی دریافت کند.

گاهی ممکن است در قرارداد مشارکت در ساخت سازنده مکلف به دریافت پایان کار باشد.

اما در نهایت به دلیل انجام تخلفاتی در عملیات ساختمانی یا هر دلیل دیگری از دریافت گواهی پایان کار امتناع نماید،

مالک می‌تواند بر علیه سازنده دعوای الزام به اخذ پایان کار مطرح کند.

یا این که طبق قرارداد فروشنده ملک موظف به اخذ گواهی پایان کار است و پس از فروش ملک و دریافت ثمن معامله از اخذ گواهی پایان کار امتناع می نماید

در این شرایط خریدار نمی‌تواند برای ملک خودش سند رسمی گیرد در نتیجه می‌تواند علیه فروشنده چه سازنده باشد یا مالک، طرح دعوای الزام به اخذ پایان کار نماید.

نکات مهم

همان طور که اشاره شد یکی از ارکان طرح این دعوا طرف دعوا است

یعنی طرف دعوا در دعوای الزام به اخذ گواهی پایان کار عبارت است از سازنده ای که بنا بر قرارداد مشارکت در ساخت مکلف به این امر است

یا فروشنده‌ای که طبق قرارداد بیع موظف به دریافت این گواهی است

و در هر حال این گواهی دریافت نشده است.

موردی دیگر از شرایط طرح این دعوا این است که

طبق قرارداد اخذ پایان کار مشروط به انجام تعهدی از سوی طرف دیگر معامله نگردد.

به عبارتی خریدار باید طبق قرارداد ثمن را پرداخت کند تا فروشنده پایان کار را دریافت کند اما خریدار مبلغ را پرداخت نمی کند، در این شرایط که خریدار تعهدات خود را انجام نمی دهد امکان طرح این دعوا وجود ندارد.

مدارک طرح دعوای الزام به اخذ پایان کار

مدارک هویتی خواهان همچون کارت ملی و شناسنامه مالک

اسنادی همچون مبایعه نامه ، قولنامه یا مشارکت در ساخت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا