الزام به اخذ گواهی پایان کار ساختمان

چگونه دعوای الزام به اخذ پایان کار مطرح کنیم
چگونه دعوای الزام به اخذ پایان کار مطرح کنیم

الزام به اخذ پایان کار

چگونگی طرح دعوای الزام به اخذ پایان کار موضوع بحث امروز ما است.

در نوشته های قبلی اشاره کردیم که یکی از مدارک لازم جهت تنظیم سند قطعی در دفترخانه اسناد رسمی گواهی پایان کار یا عدم خلاف ساختمان می باشد.

در مورد گواهی عدم خلاف ساختمان قبلاً صحبت کردیم و اکنون قصد داریم به دعوای الزام به اخذ پایان کار بپردازیم.

اما نخست باید بدانیم که پایان کار چیست.

بیشتر بخوانید: گواهی عدم خلاف ساختمان چیست

قوانین و مقررات در زمینه اخذ پایان کار

مطابق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند

طبق ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی مجریان ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها شهرک ها و شهرستان ها و

سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلف اند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند.

 عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می شود

الزام به اخذ گواهی پایان کار ساختمان

معنای گواهی پایان کار

گواهی پایان کار با توجه به

1-عدم خلاف در بنا

2-عدم بدهی ساختمان به شهرداری

پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالک یا وکیل او اعطاء می گردد و در واقع نشان دهنده منطبق بودن ساختمان نهایی با قوانین و مقررات شهرداری و شهرسازی است

اهمیت گواهی پایان کار

علاوه بر اینکه این گواهی خیال شما را از بابت انطباق ساختمان با مقررات شهرداری راحت می کند و دیگر نگران تخریب ساختمان و جریمه های شهرداری نخواهید بود

این گواهی از جهات دیگری نیز حایز اهمیت می باشد که به آن می پردازیم

1-تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری دفاتر اسناد رسمی را مکلف می کند که قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط

شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند

2-گواهی پایان کار ساختمان مقدمه صدور صورت مجلس تفکیکی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.

3-همچنین برای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی باید الزام او به اخذ پایان کار نیز از دادگاه حقوقی درخواست گردد.

بیشتر بخوانید: صفر تا صد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

طرح دعوا علیه فروشنده یا شهرداری

بعضی اوقات اشخاص مدعی می باشند که علی رغم انطباق کامل ساختمان با مقررات شهرداری و شهرسازی، شهرداری از صدور گواهی پایان کار امتناع می ورزد

در این موارد چون صدور گواهی پایان کار جزء اعمال تصدی شهرداری محسوب می گردد و

شهرداری از انجام وظیفه قانونی اش امتناع می ورزد باید در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری اقامه دعوا کنید.

اما اگر ملکی نوسازی خریداری کرده اید که فاقد پایان کار است

باید علیه فروشنده در محل وقوع ملک دعوای الزام به اخذ پایان کار را مطرح کنید.

استعلام صحت گواهی پایان کار ساختمان

اگر نگران ارایه پایان کارهای جعلی از سوی فروشنده می باشید باید بدانید سامانه ای برای استعلام صحت گواهی پایان کار ساختمان طراحی گردیده است بدین صورت که

1-ابتدا به سایت  https://www.tehran.ir/ مراجعه کنید

2-در قسمت خدمات الکترونیک پرکاربرد به قسمت استعلام پروانه و گواهی ساختمان مراجعه کنید

الزام به اخذ گواهی پایان کار ساختمان

پیام بگذارید

X