بهترین وکیل تغییر نام

بهترین وکیل تغییر نام
بهترین وکیل تغییر نام

بهترین وکیل تغییر نام

آن چه مسلم است این است که در حال حاضر هیچ شخصی در انتخاب نام خود از بدو تولد نقشی ندارد.

از همین جهت بعضی اشخاص نسبت به نام های انتخابی از طرف پدر و مادر خود عدم رضایت دارند و خواهان تغییر نام خود می باشند. به همین دلیل طبق قانون اقدام به تقدیم دادخواست تغییر نام به محاکم توسط وکـیل امور حسبی می کنند .

نکات مهم در این مورد از زبان بهترین وکیل برای تغییر نام :

1-تغییرنام بیش تر از یک بار مجاز نمی باشد .

2-باید نظر داشته باشیم نام انتخابی جز اسامی مورد منع در قانون و مخالف شرع نباشد .

3-نامی که درخواست تغییر آن را داریم اصلا نباید جز اسامی مقدس باشد در این صورت فقط می توان با نام مقدس دیگری جایگزین گردد .

4- برای تغییر نام باید شناسنامه ، فرم در خواست تغییر نام و فیش واریزی تعرفه ی تغییر نام را به واحد مربوط تحویل داد .

5- اشخاصی که سید هستند ، سیادتشان باید در شناسنامه آن ها قید شود .

گروه وکلای عدل گر بهترین مشاوره ها را در این خصوص به شما خواهد داد و مسیر پیچیده ی تغییر نام را برای شما سهل و آسان می گرداند . 

آیا تغییر اسم مذهبی ممکن است؟

به بیان بهترین وکیل تغییر نام

هر شخصی می تواند برای یکبار درخواست تغییر نام بدهد.

پس در نتیجه هر شخص می تواند برای یکبار نسبت به تغییر اسم خودش از طریق رجوع به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه اقدام نماید. چنانچه به هر دلیل اداره ثبت احوال مربوطه درخواست مزبور را نپذیرد شخص می تواند با رجوع به مراجع قضایی درخواست خود را مطرح کند و اگر اسم جدید مورد درخواست از اسامی ممنوع نباشد دادگاه مربوط رسیدگی و حکم بر محکومیت اداره ثبت احوال را صادر می کند.

چرا بهترین وکیل تغییر نام کار را انجام بدهد؟
  •     انجام کارهای تغییر نام توسط وکیل در زمان کمتری انجام می گردد.
  •     اگر دادخواست توسط یک وکیل صورت پذیرد کار برای شما راحت تر است.
  •     تمام کارها از صفر تا صد با خود وکیل است و موکل نیاز به حضور در جایی ندارد.
  •     پیگیری مداوم توسط وکیل دادگستری و اطلاع رسانی به موکل.
  •     احتمال موفقیت توسط وکیل به دلیل تجربه خیلی بیشتر است.
  •     امکان داشتن مشاوره حقوقی تغییر نام با وکلای متخصص.
  •     دارای تجربه بالا در پرونده های تغییر نام.
برای تغییر نام حتما باید وکیل داشته باشیم؟

لازم است بدانید خوانده ی شما اداره ثبت می باشد و معمولا نماینده ای از طرف خود می فرستد که طبق لایحه ای مخالفت خود را با خواهان ابراز می کند. خودتان می توانید مراجعه کنید اما با توجه به نکته ای که ذکر کردیم بهتر این است که کار را به وکیل سپرده باشید تا با شناخت موثر خود در این دعوی دفاع لازم را به عمل آورد و کار با سهولت و اطمینان بیشتری انجام شود.

در این صورت ثبت دادخواست، پیگیری پرونده تا زمانی که حکم قطعی صادر و گواهی قطعیت از دادگاه اخذ شود وکیل تمامی مراحل را انجام خواهد داد.

پیام بگذارید

X