تامین خواسته

تامین خواسته
تامین خواسته

تامین خواسته

امروز با مطلبی در خصوص تامین خواسته در خدمت شما هستیم

تامین به معنای ایمن کردن خواسته و در امنیت قرار دادن آن است.

از فاصله اقامه دعوا تا اجرای حکم احتمال وقوع اتفاق های فراوانی وجود دارد

اتفاق هایی که امکان دارد خواهان را برای همیشه از دسترسی به حق خود محروم کند

مثلا امکان دارد که طرف مقابل مال را تلف کند یا به خارج از کشور منتقل کند یا به نزدیکان خود انتقال دهد

یا مال را ناقص و معیوب کند

قانون گذار برای پیشگیری از چنین اقداماتی و احقاق حقوق خواهان و جلوگیری از بی فایده بودن حکم قطعی برای او، نهادی به نام تامین خواسته پیش بینی کرده تا قبل از صدور حکم قطعی خواسته خواهان را در امنیت قرار دهد و از آن حفاظت کند.

فواید تامین خواسته

با صدور و اجرای قرار تامین خواسته موارد زیر به نفع خواهان مقرر می گردد.

1-خواسته دعوا بازداشت می گردد

2-شخص قادر به نقل و انتقال اموال بازداشت شده نیست. ( اموال منقول و غیر منقول) چرا که طبق قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی

نسبت به مال بازداشتی باطل و بلااثر است.

و طبق ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال بازداشتی بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له کتباً رضایت دهد.

3-خوانده نمی تواند در اموال بازداشتی تصرف کند.

در این مورد اموال منقول مانند پول مدنظر می باشد و بعد از بازداشت ادامه استفاده از اموال غیرمنقول منع قانونی ندارد.

4-ایجاد حق تقدم به نفع خواهان

با صدور و اجرای این قرار محکوم له نسبت به سایر طلبکاران اولویت و تقدم پیدا خواهد کرد.

به این حق تقدم در ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی نیز اشاره شده است.

“در هر مورد که اجراییه‌های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (‌مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را به ترتیب‌زیر رعایت نماید
 اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد

‌محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت”

موارد الزامی صدور قرار تامین خواسته

طبق قانون در مواردی دادگاه مکلف است که درخواست تامین خواسته را قبول کند.

این موارد عبارتند از:

1-مستند دعوا سند رسمی است.

در این موارد درخواست تامین خواسته قبول می شود چرا که احتمال پیروزی خواهان در دعوا بسیار زیاد است

2-خواسته دعوا در معرض تضییع و تفریط باشد.

در این مورد خواهان از نظر قانون گذار مستحق حمایت است.

3-در مواردی که طبق قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد مثل اسناد تجاری واخواست شده همچون چک و سفته

یا در دعاوی تحریر ترکه که طبق قانون امور حسبی دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تامین شود.

یا در دعاوی کیفری که شاکی می‌تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد و هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تامین خواسته صادر می کند

4-در مواردی که خواهان نقداً خسارتی را که به طرف مقابل وارد می آید  را به صندوق دادگستری پرداخت کند.

زمان مطالبه

تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده امکان تقاضای تامین خواسته وجود دارد

تقاضای تامین خواسته می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تقدیم دادگاه شود.

فقط باید توجه کنید که اگر درخواست تامین را قبل از تقدیم دادخواست تقدیم می کنید

 باید تا ده روز از تاریخ صدور نسبت به اصل دعوا دادخواست مطرح کنید در غیر این صورت به درخواست خوانده دادگاه قرار تامین را لغو خواهد کرد.

دادگاه صالح

هر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد به درخواست تامین نیز رسیدگی خواهد کرد.

رسیدگی دادگاه

با توجه به حساسیت موضوع و این امر که امکان دارد خوانده به تضییع و تفریط در اموال  یا انتقال آنها اقدام کند

دادگاه بدون اخطار به طرف او به دلایل درخواست کننده رسیدگی می کند.

قرار قبول تامین یا رد آن قابل تجدیدنظر نیست

در موارد درخواست تامین، مدیر دفتر فوراً پرونده را به نظر قاضی می رساند.

بی حقی در دعوا

تا بدین جای کار قانون گذار برای خواهان امتیازهای فراوانی مقرر کرد.

به او اجازه داد که در موارد مصرح در قانون بدون ابلاغ به طرف مقابل نسبت به بازداشت اموال او اقدام کند

اما اگر در نهایت دعوای خواهان به اثبات نرسد

چه امتیازی به طرف مقابل اعطاء می گردد؟

طرف مقابلی که بدون اطلاع، اموالش بازداشت گردید و از حق نقل و انتقال آنها محروم گردید.

در صورت اجرای قرار تامین و محکوم شدن خواهان در اصل دعوا، قانون گذار یک راه کم دردسر و بدون تشریفات را برای او پیش بینی کرده است تا نسبت به جبران خسارت او اقدام گردد.

در این موارد او ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی حق دارد که با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار مطالبه خسارت کند.

خوانده در این روند هیچ هزینه دادرسی پرداخت نمی کند.

اما اگر ظرف 20 روز به صورتی که عرض کردیم اقدام نکند وجهی که خواهان بابت خسارت احتمالی سپرده بوده به او مسترد می گردد.

اگر در این زمینه نیاز به مشاوره با وکیل مجرب و متخصص دارید با شماره های ما تماس بگیرید

021-58784

021-88657789

0998-1288800

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *