تخلیه ساختمان برای نوسازی

الزام شخص به تخلیه ملک جهت تجدید بنا در ساختمان های فرسوده
الزام شخص به تخلیه ملک جهت تجدید بنا در ساختمان های فرسوده

الزام مالک ساختمان فرسوده به تجدید بنا

تخلیه ساختمان برای نوسازی موضوع بحث امروز ما است.

 طبق ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان ها، در صورت تجمیع دسته ای از شرایط و رضایت اکثریت مالکان ساختمان های قدیمی و فرسوده، آنها می توانند علی رغم مخالفت اقلیت نسبت به بازسازی ساختمان اقدام کنند.

شرایط مزبور از این قرار می باشد:

تخلیه ساختمان برای نوسازی
تخلیه ساختمان برای نوسازی

تشخیص کارشناسان رسمی دادگستری

۱-سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری تشخیص بدهند که عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود.

در صورتی که هریک از این عناصر اثبات نشود دعوا در دادگاه رد می شود.

در رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۳۲ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای دادگاه بدوی نقض گردیده

و تجدیدنظرخواهی مقبول واقع گردید با این استدلال که احراز خطر یا ضرر مالی و جانی شرط لازم و واجب تخلیه طبق ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان ها است و این شرط از نظریه کارشناسان برداشت نمی شود.

دقت داشته باشید که اظهارنظر ۳ نفر کارشناس رسمی دادگستری در این خصوص جزء مقررات آمره است

و اگر فقط یک کارشناس در این خصوص اظهارنظر کرده باشد رای در مرحله تجدیدنظر نقض خواهد شد.

توضیح اینکه طبق مواد ۲۵۷ الی ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی در باب رجوع به کارشناس، جز در مواردی که دادگاه نظر کارشناس را مردود اعلام می کند

یا طرفین نسبت به نظر کارشناس واحد اعتراض دارند دادگاه الزامی به انتخاب بیش از یک نفر کارشناس ندارد.

لزوم نظر 3 نفر کارشناس

اما در این مورد خاص، متن صریح قانون به تشخیص حداقل ۳ نفر کارشناس رسمی دادگستری اشاره کرده است و دادگاه ملزم به تبعیت از آن می باشد.

در رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۲۲ شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳ نیز به این مهم اشاره می شود

و ذکر گردیده که دادگاه نمی تواند با استناد به عمومات قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را به یک نفر کارشناس ارجاع دهد و به همین علت رای دادگاه بدوی را نقض کرده است.

قانون فرض دیگری را نیز پیش بینی کرده است و آن هنگامی است که در انتخاب کارشناسان توافق حاصل نشود

که در این صورت با درخواست مدیر یا هیات مدیره، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به انتخاب کارشناسان اقدام خواهد کرد.

حتما بخوانید: تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری

موافقت اکثریت

۲-اکثریت مالکان قسمت های اختصاصی باید با تجدید بنا موافقت داشته باشند.

اقامه دعوا

۳-حتی اگر ۳ نفر کارشناس رسمی دادگستری متفق القول با ذکر جزییات فراوان بنویسند که

 ساختمان دچار فرسودگی کلی است یا بیم خطر یا ضرر مالی و جانی می رود

باز هم نیاز طرح دعوا علیه اقلیت مالکانی وجود دارد که با تجدید بنا موافق نیستند.

در این مورد اقامه دعوای اجبار مالک به تجدید بنا، الزام خوانده به تخلیه ملک جهت بازسازی

و صدور حکم به تخریب ساختمان مطابق ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان ها اجباری است.

تهیه مسکن استیجاری

۴-بعد از اخذ حکم قطعی دادگاه و تجویز تجدید بنا و تخریب ساختمان باید برای مالک یا مالکانی که از همکاری امتناع می کنند مسکن استیجاری مناسب تهیه شود.

خودداری مالک از تخلیه ملک

تخلیه ساختمان برای نوسازی را با بحث خودداری مالک از تخلیه به اتمام می رسانیم.

و اگر مالک از تخلیه ملک خود برای تجدید بنا خودداری کند

با درخواست مدیر یا مدیران مجموعه و احراز تامین مسکن مناسب دستور تخلیه آپارتمان آن شخص صادر می گردد.

در تمامی روند مزبور نیز مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به نمایندگی از طرف مالکان تمامی اقدامات را انجام دهند.

در صورت سوال یا نیاز به مشاوره در این زمینه با شماره های ما تماس حاصل فرمایید.

اولین مشاوره شما به مدت ده دقیقه رایگان است.

حتما بخوانید: مشاهده ابلاغیه الکترونیکی سامانه ثنا

پیام بگذارید

X